Autor:
erakogu

Tartu Ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Image
Kaja Põlluste - Tartu Ülikool

Oktoobri lõpus Austraalias Brisbane’is toimunud Rahvusvahelise Tervishoiu Kvaliteedi Ühingu konverentsil pälvis parima stendiettekande auhinna poster patsiendiohutuse strateegiast, mille loojateks on teiste seas ka Margus Lember ja Kaja Põlluste.

Ettekande autoriteks olid kaasprofessor Kaja Põlluste ja professor Margus Lember Tartu Ülikoolist, doktor Hilly Calsbeek Radboudi Ülikoolist Hollandis ja doktor Carola Orrego Avedis Donabediani Sihtasutusest Hispaanias.

Sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste ütles, et stendiettekandes anti ülevaade PATSAFE projekti raames valminud Tartu Ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia väljatöötamise protsessist ja tulemustest. „Strateegia väljatöötamiseks moodustati Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas patsiendiohutuse arendamise töörühm, kes koostöös PATSAFE projekti partneritega alustas strateegia väljatöötamist 2020. aasta oktoobris,“ ütles ta.

Strateegia kavandamine algas olukorra kaardistamisest, mis tõi esile patsiendiohutusega seotud teadustöö kitsaskohad Eestis. „Koos SWOT-analüüsiga oli see aluseks probleemi, visiooni, missiooni ja eesmärkide sõnastamisel. SWOT analüüs andis olulise sisendi ka rakendusplaani koostamiseks. Kesksel kohal selles protsessis oli tervishoiuekspertide konsensusel põhinev teadustöö prioriteetide määratlemine ja selle alusel rakendusplaani koostamine,“ selgitas Põlluste lähemalt.

Kaja Põlluste rõhutas, et välja töötatud strateegia ei piirdu ainult patsiendiohutuse teadustöö arendamisel Eestis, vaid on ainulaande dokument ka rahvusvahelises kontekstis. „Teadaolevalt ei ole varasemalt publitseeritud töid, milles kirjeldatakse ühe interdistsiplinaarse valdkonna teadus- ja arendusstrateegia koostamise protsessi ja tulemusi. Seetõttu on ettekandes avaldatu uudne ka rahvusvahelisel tasandil ning võib edaspidi olla suunanäitajaks teistele riikidele teadustöö strateegia koostamisel patsiendiohutuse valdkonnas.“

Põlluste lisas, et ettekande autorid on väga tänulikud ka Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse töörühma ja PATSAFE projekti töörühma liikmetele ning kõigile teadustöö prioriteetide selgitamiseks oma panuse andnud tervishoiuekspertidele.

Lisaks auhinnatud ettekandele esitleti samal konverentsil veel kahte stendiettekannet, mille kaasautoriteks oli Tartu Ülikoolist kaasprofessor Kaja Põlluste ja doktorant Angela Kannukene. Nendeks olid Helena Vall-Roqué, Kaja Põlluste, Hilly Calsbeeki, Carola Orrego ettekanne „International priorities in patient safety research: A Delphi study“ ning Susana Malgrat-Caballero, Angela Kannukese, Kaja Põlluste ja Carola Orrego ettekanne „Methods and tools to identify adverse events in long-term care patients. A systematic review“.

Rahvusvahelise Tervishoiu Kvaliteedi Ühingu konverentsil osales ligikaudu tuhat tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutuse valdkonna teadlast ja erialaspetsialisti 56 riigist. Konverentsil esitleti enam kui 500 stendiettekannet.

Tutvu Tartu Ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia siin.

Image
Tartu Ülikool
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid

Parimad üliõpilastööd said preemia

Tartu Ülikooli teenetemärgid

Meditsiiniteaduste valdkonnast tunnustati Tartu Ülikooli teenetemärgiga 16 inimest

Noore teadlase preemia laureaat Kaspar Tootsi president Alar Karisega

Noore teadlase preemia sai ortopeedia teadur Kaspar Tootsi