Salzburgi täiendusseminarid arstidele

Salzburgi seminaride koordinaatoriks Eestis on Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus. 

Projektijuht: Marika Rosenthal ( Marika.Rosenthal@ut.ee ) 

 1. SEMINARID

 2. 1-KUULINE INTERNATUUR;

 3. 3-KUULINE TEADUSÕPE

 4. OMI SATELLITE SYMPOSIA

 5. OMI VISITING PROFESSORSHIP

 6. OMINARID

 7. OMI HANDBOOK (seminaride salvestused)

 

AAF toetab satelliitsümpoosionide ja külalisprofessorite loengupäevade korraldamist neis riikides, millest on osavõtjaid kutsutud Salzburgi seminaridele.

OPEN MEDICAL INSTITUTE

Meditsiinilist õpet toetab American Austrian Foundation AAF

 

 


SEMINARID

Ameerika Austria Fond (AAF) kuulutab välja stipendiumikonkursi arstidele osavõtuks Salzburgi kliinilistest täiendusseminaridest. Salzburgis (Schloss Arenberg, Salzburg, Austria) toimuvate Ameerika Austria Fondi poolt finantseeritavate seminaride eesmärgiks on pakkuda kaasaegsel tasemel täiendkoolitust kliinilise töö kogemusega (mid-career level) arstidele ja residentidele. Lektorid on USA ja Austria mainekatest meditsiinikeskustest ja ülikoolidest. Nädalastest seminaridest võtab osa 35-60 arsti Kesk-ja Ida-Euroopa riikidest. 1994.-2013. aastani on Salzburgi seminaridel osalenud Eestist 394 arsti.

Kandidaatide inglise keele oskus peab olema heal tasemel, mis võimaldab seminari töös aktiivselt osaleda ning kolleegide ja õppejõududega vabalt suhelda. Konkursi võitnud saavad stipendiumi, mis katab reisikulud kuni 300 EUR ulatuses ja osalemiskulud (majutus, toitlustamine, õppematerjalid).

NB! 2023. a seminarid  https://www.openmedicalinstitute.org/dates-and-topics-2023/

Toimumise aeg Seminari nimetus kandideerimise tähtaeg
January 8-14 Pulmonology 31.10.2022
January 15-21 Bone and Joint Surgery 31.10.2022
January 22-28 Pediatric Allergy and Immunology 31.10.2022
January 29 – February 4 Internal Medicine 31.10.2022
February 5-11 Family Medicine 31.10.2022
February 12-18 Trauma and Emergency Surgery 31.10.2022
February 19-25 Pediatric Palliative Care 31.10.2022
February 26 – March 4 Rehabilitation Medicine 31.10.2022
March 5-11 Neurology 31.10.2022
March 12-18 Otolaryngology 31.10.2022
March 19-25 Pediatric Endocrinology and Nephrology 31.10.2022
April 3-8 Economic Evaluation in Healthcare 31.10.2022
April 9-15 Clinical Research Methods 31.10.2022
April 16–22 Taste of Palliative Medicine 31.10.2022
April 23-29 Ophthalmology 31.10.2022
April 30 – May 6 Oncology A: Gastrointestinal Cancers 31.10.2022
May 7-13 Pediatric Hematology and Oncology 31.10.2022
May 14-20 Maternal and Infant Health 31.10.2022
May 21-27 Pathology 31.01.2023
May 28 – June 3 Infectious Diseases 31.01.2023
June 4-10 Otology and Temporal Bone Surgery 31.01.2023
June 11-17 Psychiatry 31.01.2023
June 18-24 Medical Leadership 31.01.2023
June 25 – July 1 Obstetrics and Gynecology 31.01.2023
July 2-8 Anesthesiology and Intensive Care 31.01.2023
July 9-15 ESU Master Class in Urology 19.03.2023
September 3-9 Global Health: Vector-Borne Diseases 31.01.2023
September 10-16 Neurosurgery (Brain) 31.01.2023
September 17-23 Neurosurgery (Spine) 31.01.2023
September 24-30 Lipid Metabolism and Atherosclerosis 31.05.2023
October 8-14 Cardiology 31.05.2023
October 15-21 Dermatology 31.05.2023
October 22-28 Oncology B: Thoracic, and Head and Neck Cancers 31.05.2023
October 29 – November 4 Diagnostic Imaging 31.05.2023
November 5-11 Cardiac Surgery 31.05.2023
November 19-25 Adolescent Medicine 31.05.2023
December 3-9 Public Health Strategy I 31.05.2023
December 10-16 Pediatric Infectious Diseases 31.05.2023


Seminarid 

Kandideerimisavalduste esitamine


Kandideerimisel sisestatavad dokumendid palun pealkirjastada järgmiselt: 

Curriculum vitae: 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_cv.doc' 
Foto: 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_pic.jpg' 
Publikatsioonide nimekiri (kui võimalik): 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_publ.doc' 

Kvalifikatsiooni tõestamiseks võib kasutada erinevaid dokumente (piisab ühest):
Diplom: 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_dip.jpg' 
Litsents: 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_lic.jpg' 
Sertifikaat: 'perekonnanimi_eesnimi_seminar_23_cer.jpg' 
Taotluse alusel teeb Ameerika-Austria Fondi meditsiiniekspertide nõukogu valiku ja informeerib projektijuhti konkursi tulemustest 6-8 nädalat enne iga seminari algust.


Alates 1998. aastast on Salzburgi seminarides osalenud arstidel võimalik taotleda 1-kuulist kliinilist internatuuri (kuni kolmel korral) Austria ülikoolide kliinikutes Viinis, Innsbruckis, Linzis, Grazis või Salzburgis; Eestist on seda võimalust saanud kasutada 25 arsti. 

OMI OBSERVERSHIP

UUS! Kandideerimine OMI kasutajaõigustega: https://portal.openmedicalinstitute.org/fellow/observerships 

Juhend: https://www.openmedicalinstitute.org/wp-content/uploads/2021/09/OMI-Observerships_Manual_Fellows_2021.pdf 

 • Kandidaat peab eelnevalt olema läbinud Salzburgi seminari (olema OMI liige)
 • Kandidaatide inglise keele oskus peab olema heal tasemel, soovitav on ka saksa keele oskus, mis võimaldab töös aktiivselt osaleda ning kolleegide ja õppejõududega vabalt suhelda.

OMI RESEARCH OBSERVERSHIP

UUS! Kandideerimine OMI kasutajaõigustega: https://portal.openmedicalinstitute.org/fellow/observerships

American Austrian Foundation ja Open Medical Institute (Salzburgi seminarid) pakuvad võimalust osaleda 3-kuulisel bio- või kliinilise meditsiini teadusõppel juhtivates teadusasutustes Viinis. 

 • Kandidaat peab eelnevalt olema läbinud Salzburgi seminari (olema OMI liige)
 • Kandidaatide inglise keele oskus peab olema heal tasemel, soovitav on ka saksa keele oskus, mis võimaldab töös aktiivselt osaleda ning kolleegide ja õppejõududega vabalt suhelda.
 • OMI katab reisi- ja majutuskulud ning toetab rahaliselt kohapeal

OMI SATELLITE SYMPOSIA

Võimaldab kutsuda Eestisse esinema välisõppejõude enne või pärast Salzburgi seminari 2 päevaks laiema auditooriumiga üritusele. Välislektorit saavad kutsuda Salzburgi seminari läbinud arstid. Tüüpiliselt sisaldab sateliitsümpoosium 6 loengut välisõppejõu poolt, haigla külastust ja ümarlaua vestlust teaduskonna esindajatega. 

OMI VISITING PROFESSORSHIP

Võimaldab kutsuda Eestisse esinema välisprofessorit enne või pärast Salzburgi seminari 1 päevaks laiema auditooriumiga üritusele. Välisprofessorit saavad kutsuda Salzburgi seminari läbinud arstid.OMINARS (kasutajaõigustega)

Interaktiivsed veebinarid - OMInars for OMI alumni

OMI HANDBOOK (kasutajaõigustega)

Salzburg Medical Seminars International online'is avaldatud loengud ja slaidid 2005-2020.

Online Case Library (kasutajaõigustega)

Salzburg Medical Seminars International seminaridest osavõtjate parimad ettekanded

#täiendusõpe

Kliinilise õpetamise baaskursus

Kliinilise õpetamise baaskursus, residentide juhendajate koolitus
#täiendusõpe

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus
#täiendusõpe

Antibiootikumravi haiglas

Antibiootikumravi haiglas