Naistekliiniku kaitstud doktoritööd

Hedda Lippus
Interpersonal violence in Estonia: prevalence, impact on health and health behaviour  („lsikutevaheline vägivald Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele).
Juhendajad: Helle Karro, Made Laanpee

Sergo Kasvandik
The role of proteomic changes in endometrial cells – from the perspective of fertility and endometriosis (Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist)
Juhendajad: Andres Salumets, Maire Peters, Lauri Peil

Kadri Rekker
The putative role of microRNAs in endometriosis pathogenesis and potential in diagnostics (MikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas)
Juhendajad: Maire Peters, Helle Karro, Andres Salumets

Merli Saare
Molecular profiling of endometriotic lesions and endometria of endometriosis patients (Endomeetriumi ja endometrioosikollete molekulaarse profiili iseloomustamine)
Juhendajad: Helle Karro, Andres Salumets, Maire Peters

Made Laanpere
Factors influencing women´ s sexual health and reproductive choices in Estonia (Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis)
Juhendaja: Helle Karro

Triin Laisk-Podar
Genetic variation as a modulator of susceptibility to female infertility and a source for potential biomarkers (Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas)
Juhendajad: Andres Salumets, Marina Aunapuu, Maire Peters

Kai Part
Sexual healt of young peole in Estonia in a social context: the role of school-based sexuality education and youth-friendly counseling services (Eesti noorte seksuaaltervis sotsiaalses kontekstis: kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste roll)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu 

Merit Lamp
Genetic susceptibility factors in endometriosis (Endometrioosi geneetiline eelsoodumus)
Juhendajad: Helle Karro, Raivo Uibo, Andres Salumets

Kai Haldre
Sexual health and behaviour of young women in Estonia (Noorte naiste seksuaaltervis ja –käitumine Eestis)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu

Kristiina Rull
Human chorionic gonadotropin beta genes and recurrent miscarriage: expression and variation study (Inimese kooriongonadotropiini beeta alaühiku geenide ekspressioon ja varieeruvus ning korduv raseduse iseeneslik katkemine)
Juhendajad: Helle Karro, Maris Laan

Helle Karro
Reproductive health and pregnancy outcome in Estonia: association with different factors (Eesti meditsiiniline sünniregister, kvaliteet ja perinataalsete riskitegurite jaotumine)
Juhendaja: Kadri Gross