Naistekliiniku kaitstud doktoritööd

Kaspar Ratnik
Pealkiri: Development of predictive multimarker test for preeclampsia in early and late pregnancy 
(Preeklampsia riski ennustustesti ja -mudeli väljatöötamine) 
Juhendajad: Maris Laan, Kalle Kisand, Kristiina Rull

Dissanayake Rallage Keerthie Chulanga Dissanayake
Pealkiri: Preimplantation embryo-derived extracellular vesicles: potential as an embryo quality marker and their role during the embryo-maternal communication
(Varastest embrüotest pärit ekstratsellulaarsed vesiikulid: potentsiaal embrüokvaliteedi markeritena ja roll embrüo-emaka suhtluses)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets, Sulev Kõks

Kasun Madhuranga Godakumara Godagedara
Pealkiri: Extracellular vesicle mediated embryo-maternal communication – A tool for evaluating functional competency of pre-implantation embryos 
(Rakuväliste vesiikulite vahendatud embrüo-emaka suhtlus – vahend hindamaks implantatsiooni-eelse embrüo talituslikku pädevust)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Andres Salumets, Ülle Jaakma

Mohammad Mehedi Hasan
Pealkiri: Characterization of follicular fluid-derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment 
(Follikulaarsest vedelikust pärinevate ekstratsellulaarsete vesiikulite iseloomustus ja nende panus perikonseptsiooni keskkonnas)
Juhendjad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets

Deniss Sõritsa
Pealkiri: The impact of endometriosis and physical activity on female reproduction
(Endometrioosi ja kehalise aktiivsuse mõju naiste viljakusele)
Juhendajad: Andres Salumets, Helle Karro, Kadri Matt, Maire Peters

Triin Kikas
Pealekiri: Single nucleotide variants affecting placental gene expression and pregnancy outcome (Platsenta geeniekspressiooni ning raseduse kulgu mõjutavad ühenukleotiidsed variandid)
Juhendajad: Maris Laan, Kristiina Rull

Hedda Lippus
Interpersonal violence in Estonia: prevalence, impact on health and health behaviour  („lsikutevaheline vägivald Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele).
Juhendajad: Helle Karro, Made Laanpee

Sergo Kasvandik
The role of proteomic changes in endometrial cells – from the perspective of fertility and endometriosis (Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist)
Juhendajad: Andres Salumets, Maire Peters, Lauri Peil

Kadri Rekker
The putative role of microRNAs in endometriosis pathogenesis and potential in diagnostics (MikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas)
Juhendajad: Maire Peters, Helle Karro, Andres Salumets

Merli Saare
Molecular profiling of endometriotic lesions and endometria of endometriosis patients (Endomeetriumi ja endometrioosikollete molekulaarse profiili iseloomustamine)
Juhendajad: Helle Karro, Andres Salumets, Maire Peters

Made Laanpere
Factors influencing women´ s sexual health and reproductive choices in Estonia (Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis)
Juhendaja: Helle Karro

Triin Laisk-Podar
Genetic variation as a modulator of susceptibility to female infertility and a source for potential biomarkers (Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas)
Juhendajad: Andres Salumets, Marina Aunapuu, Maire Peters

Kai Part
Sexual healt of young peole in Estonia in a social context: the role of school-based sexuality education and youth-friendly counseling services (Eesti noorte seksuaaltervis sotsiaalses kontekstis: kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste roll)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu 

Merit Lamp
Genetic susceptibility factors in endometriosis (Endometrioosi geneetiline eelsoodumus)
Juhendajad: Helle Karro, Raivo Uibo, Andres Salumets

Kai Haldre
Sexual health and behaviour of young women in Estonia (Noorte naiste seksuaaltervis ja –käitumine Eestis)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu

Kristiina Rull
Human chorionic gonadotropin beta genes and recurrent miscarriage: expression and variation study (Inimese kooriongonadotropiini beeta alaühiku geenide ekspressioon ja varieeruvus ning korduv raseduse iseeneslik katkemine)
Juhendajad: Helle Karro, Maris Laan

Helle Karro
Reproductive health and pregnancy outcome in Estonia: association with different factors (Eesti meditsiiniline sünniregister, kvaliteet ja perinataalsete riskitegurite jaotumine)
Juhendaja: Kadri Gross

Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva fookuses on tänavu kestlik areng

Reproduktiivmeditsiini konverents

Seminaril võetakse luubi alla reproduktiivmeditsiin

Tartu Ülikooli peahoone

Eesti suurima teadusrahastuse saanud teaduskeskused alustavad tööd