Naistekliiniku kaitstud doktoritööd

Kaspar Ratnik
Pealkiri: Development of predictive multimarker test for preeclampsia in early and late pregnancy 
(Preeklampsia riski ennustustesti ja -mudeli väljatöötamine) 
Juhendajad: Maris Laan, Kalle Kisand, Kristiina Rull

Qurat Ul Ain Reshi
Pealkiri: “Characterization of the maternal reproductive tract and spermatozoa communication during periconception period via extracellular vesicles”
(Emaka ja spermatosoidide ekstratsellulaarsete vesiikulide suhtluse iseloomustus eostamiseelsel perioodil).
Juhendajad: Alireza Fazeli, Andres Salumets, Ülle Jaakma

Ele Hanson
Clinical and biochemical markers for prediction and early diagnosis of pregnancy related complications
(Rasedustüsistuste riski hindamise ja varase diagnoosimise kliinilised ja biokeemilised markerid)
Juhendajad: Kristiina Rull, Helle Karro, Maris Laan

Dissanayake Rallage Keerthie Chulanga Dissanayake
Pealkiri: Preimplantation embryo-derived extracellular vesicles: potential as an embryo quality marker and their role during the embryo-maternal communication
(Varastest embrüotest pärit ekstratsellulaarsed vesiikulid: potentsiaal embrüokvaliteedi markeritena ja roll embrüo-emaka suhtluses)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets, Sulev Kõks

Kasun Madhuranga Godakumara Godagedara
Pealkiri: Extracellular vesicle mediated embryo-maternal communication – A tool for evaluating functional competency of pre-implantation embryos 
(Rakuväliste vesiikulite vahendatud embrüo-emaka suhtlus – vahend hindamaks implantatsiooni-eelse embrüo talituslikku pädevust)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Andres Salumets, Ülle Jaakma

Mohammad Mehedi Hasan
Pealkiri: Characterization of follicular fluid-derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment 
(Follikulaarsest vedelikust pärinevate ekstratsellulaarsete vesiikulite iseloomustus ja nende panus perikonseptsiooni keskkonnas)
Juhendjad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets

Deniss Sõritsa
Pealkiri: The impact of endometriosis and physical activity on female reproduction
(Endometrioosi ja kehalise aktiivsuse mõju naiste viljakusele)
Juhendajad: Andres Salumets, Helle Karro, Kadri Matt, Maire Peters

Triin Kikas
Pealekiri: Single nucleotide variants affecting placental gene expression and pregnancy outcome (Platsenta geeniekspressiooni ning raseduse kulgu mõjutavad ühenukleotiidsed variandid)
Juhendajad: Maris Laan, Kristiina Rull

Hedda Lippus
Interpersonal violence in Estonia: prevalence, impact on health and health behaviour  („lsikutevaheline vägivald Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele).
Juhendajad: Helle Karro, Made Laanpee

Sergo Kasvandik
The role of proteomic changes in endometrial cells – from the perspective of fertility and endometriosis (Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist)
Juhendajad: Andres Salumets, Maire Peters, Lauri Peil

Kadri Rekker
The putative role of microRNAs in endometriosis pathogenesis and potential in diagnostics (MikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas)
Juhendajad: Maire Peters, Helle Karro, Andres Salumets

Merli Saare
Molecular profiling of endometriotic lesions and endometria of endometriosis patients (Endomeetriumi ja endometrioosikollete molekulaarse profiili iseloomustamine)
Juhendajad: Helle Karro, Andres Salumets, Maire Peters

Made Laanpere
Factors influencing women´ s sexual health and reproductive choices in Estonia (Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis)
Juhendaja: Helle Karro

Triin Laisk-Podar
Genetic variation as a modulator of susceptibility to female infertility and a source for potential biomarkers (Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas)
Juhendajad: Andres Salumets, Marina Aunapuu, Maire Peters

Kai Part
Sexual healt of young peole in Estonia in a social context: the role of school-based sexuality education and youth-friendly counseling services (Eesti noorte seksuaaltervis sotsiaalses kontekstis: kooli seksuaalhariduse ja noorte nõustamiskeskuste roll)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu 

Merit Lamp
Genetic susceptibility factors in endometriosis (Endometrioosi geneetiline eelsoodumus)
Juhendajad: Helle Karro, Raivo Uibo, Andres Salumets

Kai Haldre
Sexual health and behaviour of young women in Estonia (Noorte naiste seksuaaltervis ja –käitumine Eestis)
Juhendajad: Helle Karro, Mati Rahu

Kristiina Rull
Human chorionic gonadotropin beta genes and recurrent miscarriage: expression and variation study (Inimese kooriongonadotropiini beeta alaühiku geenide ekspressioon ja varieeruvus ning korduv raseduse iseeneslik katkemine)
Juhendajad: Helle Karro, Maris Laan

Helle Karro
Reproductive health and pregnancy outcome in Estonia: association with different factors (Eesti meditsiiniline sünniregister, kvaliteet ja perinataalsete riskitegurite jaotumine)
Juhendaja: Kadri Gross

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest