Autor:
Andres Tennus

Radioloogiakliiniku kaitstud doktoritööd

2022
Nigul Ilves

Pealkiri: Brain plasticity and network reorganization in children with perinatal stroke: a functional magnetic resonance imaging study
(Aju plastilisus ja võrgustike reorganiseerumine perinataalset insulti põdenud lastel: funktsionaalne magnetresonantstomograafiline uuring)
Juhendajad: Pilvi Ilves, Rael Laugesaar, Mairi Männamaa

2012
Jaanika Kumm
Molecular markers of articular tissues in early knee osteo-arthritis: a population-based longitudinal study in middle-aged subjects (Liigeskudede molekulaarsed markerid põlveliigese varase osteoartroosi korral: rahvastikupõhine longitudinaalne uuring keskealistel isikutel), Tartu Ülikool, arstiteaduskond
Juhendajad: Agu Tamm, Kalervo Väänänen

Maksim Zagura
Biochemical, functional and structural profiling of arterial damage in atherosclerosis (Arterikahjustuste biokeemiline, funktsionaalne ja strukturaalne profileerimine ateroskleroosi korral), Tartu Ülikool, arstiteaduskond
Juhendajad: Mihkel Zilmer, Jaan Eha, Jaak Kals

1999
Pilvi Ilves

Hypoxic-ischemic encephalopathy in asphyxiated term newborn infants. A clinical, biochemical and ultrasonographical study (Hüpoksilis-isheemiline entsefalopaatia ajalistel asfüksias sündinud vastsündinutel. Prospektiivne kliiniline, biokeemiline ja ultrasonograafiline uuring), Tartu Ülikool, arstiteaduskond
Juhendaja: Tiina Talvik