Kliiniliste uuringute keskuse koolitused

Kliiniliste uuringute keskus koostöös Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskusega pakub järgmisi koolitusi:

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised REDCap veebipõhisest tarkvarast teadusuuringu andmebaasi loomiseks ning andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus REDCap tarkvarasse – mis on REDCap ja milleks seda kasutatakse
Esimese andmebaasi loomine samm-sammult
Uue andmebaasi iseseisev loomine, kolleegi lisamine projekti
Andmebaasi täiendamine, küsitluste vormistamine ja väljasaatmine
Lisafunktsioonidega tutvumine – mida REDCap veel võimaldab
Andmete eksportimine, importimine

Programmi läbimisel oskate iseseisvalt üles ehitada oma teadusuuringu andmebaasi ja teate, kuidas REDCap tarkvaras orienteeruda ning erinevaid toiminguid teha.

Koolitus toimub:

09.09. - 07.10.2024

10.02. - 10.03.2025

05.05. - 02.06.2025

Iseseisev veebiõpe toimub 4 nädala jooksul TÜ Moodle keskonnas ja REDCap tarkvaras.
Maht: 1 EAP
Koolitustasu: 75 eur
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee

Aigar Ottase andmekvaliteedi loengu videot vaata siit "Kuidas koguda kvaliteetseid andmeid"

 

Info ja registreerimine

Programm on loodud kliiniliste ja akadeemiliste teadusuuringute tegijatele eesmärgiga omandada teadmised OpenSpecimen veebipõhisest tarkvarast. Programmi läbimisel oskate hallata bioloogilise proove, määrates nende täpsed asukohad ultrasügavkülmikutes, lämmastikutünnides või karpides OpenSpecimeni tarkvara kasutades, oskate hallata ka proovidega kaasnevaid meta-andmeid.

Käsitletavad teemad:
Sissejuhatus OpenSpecimen tarkvarasse – mis see on ja milleks seda kasutatakse
Proovide kogumiseks konteinerite loomine
Proovide kogumisprotokolli loomine
Proovide väljasaaatmine ja tagastamine
Varasemate kogutud andmete importimine
Lisafunktsiooni tutvustus – 2D Skänneri kasutamine OpenSpecimenis

Koolitus toimub:

09.09. - 07.10.2024

10.02. - 10.03.2025

05.05. - 02.06.2025

Iseseisev veebiõpe toimub 4 nädala jooksul TÜ Moodle keskonnas ja OpenSpecimen tarkvaras.
Maht: 1 EAP
Koolitustasu: 50 eur
Õppejõud: Aigar Ottas (aigar.ottas@ut.ee

Info ja registreerimine

Kursusel käsitletakse eelkõige ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

ühepäevane hübriidkoolitus

26. september 2024

07. november 2024

10. aprill 2025

08. mai 2025

Koolitustasu: 115 eur
Juhendajad: Katrin Kaarna, Riina Janno

Info ja registreerimine

Kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolituskalender

Tartu Ülikooli kõik täiendusõppeprogrammid