Radioloogiakliinik

Tartu Ülikoolis peetakse röntgensüvaravi alguseks aastat 1922, mil naistekliiniku patsiendile tehti esimene kiirgusraviseanss.

1926. aastal asus naistekliinikus radioloogina tööle Jüri Haldre-Grünthal, kelle initsiatiivil rajati 1939 naistekliiniku ruumes Radioloogia instituut ja kliinik, mis pärast prof Haldre surma 1951 suleti ning ühendati onkoloogia ja sisehaiguste kliinikuga.

1950-1980 uuriti ja õpetati radioloogiat sisehaiguste propedeutika kateedris.

Hiljem oli hematoloogia-onkoloogiakliiniku juures radioloogia õppetool.

Aastast 2009 tegutseb Tartu Ülikoolis taas iseseisev radioloogiakliinik.

Tartu Ülikooli radioloogiakliinik korraldab teadustööd ning diplomieelset ja -järgset õppetööd radioloogias.

 

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe eestikeelsetele erialadele saab kandideerida 28. juunini