Radioloogiakliinik

Tartu Ülikoolis peetakse röntgensüvaravi alguseks aastat 1922, mil naistekliiniku patsiendile tehti esimene kiirgusraviseanss.

1926. aastal asus naistekliinikus radioloogina tööle Jüri Haldre-Grünthal, kelle initsiatiivil rajati 1939 naistekliiniku ruumes Radioloogia instituut ja kliinik, mis pärast prof Haldre surma 1951 suleti ning ühendati onkoloogia ja sisehaiguste kliinikuga.

1950-1980 uuriti ja õpetati radioloogiat sisehaiguste propedeutika kateedris.

Hiljem oli hematoloogia-onkoloogiakliiniku juures radioloogia õppetool.

Aastast 2009 tegutseb Tartu Ülikoolis taas iseseisev radioloogiakliinik.

Tartu Ülikooli radioloogiakliinik korraldab teadustööd ning diplomieelset ja -järgset õppetööd radioloogias.

 

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022