Radioloogiakliinik

Tartu Ülikoolis peetakse röntgensüvaravi alguseks aastat 1922, mil naistekliiniku patsiendile tehti esimene kiirgusraviseanss.

1926. aastal asus naistekliinikus radioloogina tööle Jüri Haldre-Grünthal, kelle initsiatiivil rajati 1939 naistekliiniku ruumes Radioloogia instituut ja kliinik, mis pärast prof Haldre surma 1951 suleti ning ühendati onkoloogia ja sisehaiguste kliinikuga.

1950-1980 uuriti ja õpetati radioloogiat sisehaiguste propedeutika kateedris.

Hiljem oli hematoloogia-onkoloogiakliiniku juures radioloogia õppetool.

Aastast 2009 tegutseb Tartu Ülikoolis taas iseseisev radioloogiakliinik.

Tartu Ülikooli radioloogiakliinik korraldab teadustööd ning diplomieelset ja -järgset õppetööd radioloogias.

 

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht