Sisekliiniku doktoritööd

Margus Lember

2020
Raili Müller

Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis (Varane reumatoidartriit: keha koostise, adipotsütokiinide ja D-vitamiini seosed haiguse prognoosiga)
Juhendajad: Margus Lember, Riina Kallikorm, Kaja Põlluste

2017
Mikk Jürisson

The International Costs and Utilities Related to Osteoporotic Fractures Study (ICUROS) (Osteoporootilise reieluukaela fraktuuriga seotud kulude ja elukvaliteedi uuring: Eesti rahvusvahelises kontekstis)
Juhendajad: Anneli Uusküla, Riina Kallikorm, Margus Lember

2014
Triin Eglit

Obesity, Impaired Glucose Regulation, Metabolic Syndrome and their Associations with High-Molecular-Weight Adiponectin Levels (Rasvumine, glükoosiregulatsiooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega)
Juhendajad: Margus Lember, Tarvo Rajasalu

2010
Mart Kull

Impact of Vitamin D and Hypolactasia on Bone Mineral Density: a Population-based Study in Estonia
Juhendajad: Margus Lember, Riina Kallikorm

2009
Anneli Rätsep

Type 2 diabetes care in family medicine (Teist tüüpi diabeedi käsitlus peremeditsiinis)
Juhendajad: Margus Lember, Ruth Kalda

2006
Marika Tammaru

Patient-reported outcome measurement in rheumatoid arthritis
Juhendaja: Margus Lember

2005
Ivika Oja

Guidelines for type 2 diabetes in Estonia: knowledge, attitudes and self-reportedbehaviour among general practitioners (magistritöö), Göteborg, Nordic School of Public Health
Juhendaja: Margus Lember

2001
Ruth Kalda

Structure and outcome of family practice quality in the changing health care system of Estonia
Juhendajad: Heidi-Ingrid Maaroos, Margus Lember

 

Riina Kallikorm

2020
Raili Müller

Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis (Kardiometaboolsed riskitegurid ja keha koostise muutused varase reumatoidartriidi haigetel)
Juhendajad: Margus Lember, Riina Kallikorm, Kaja Põlluste

2017
Mikk Jürisson

The International Costs and Utilities Related to Osteoporotic Fractures Study (ICUROS) (Osteoporootilise reieluukaela fraktuuriga seotud kulude ja elukvaliteedi uuring: Eesti rahvusvahelises kontekstis)
Juhendajad: Anneli Uusküla, Riina Kallikorm, Margus Lember

2013
Oksana Ivask

Temporomandibular joint diagnostic imaging in relation to pain, bone characteristics. Long-term results of arthroscopic treatment (Temporomandibulaarliigese piltdiagnostika seos valu ja luumarkeritega. Artoskoopilise ravi kaugtulemused)
Juhendajad: Ülle Voog-Oras, Edvitar Leibur, Riina Kallikorm

2010
Mart Kull

Impact of Vitamin D and Hypolactasia on Bone Mineral Density: a Population-based Study in Estonia
Juhendajad: Margus Lember, Riina Kallikorm

2000
Ülle Voog-Oras

Temporomandibular joint involvement by rheumatoid arthritis with reference to modulation by tumor necrosis factor α and serotonin (magistritöö), Karolinska Instituut
Juhendajad: Edvitar Leibur, Riina Kallikorm, Sigvard Kopp

 

Matti Maimets

2016
Piret Mitt

Healthcare-associated infections in Estonia - epidemiology and surveillance of bloodstream and surgical site infections (Haiglatekkesed infektsioonid Eestis - vereringe- ja operatsioonipiirkonna infektsioonide epidemioloogia ja järelevalve)
Juhendajad: Matti Maimets, Paul Naaber

2003
Mare Remm

Helmintiaaside esinemine Tartu piirkonna lastepäevakodude lastel ja seda mõjutavad tegurid (magistritöö)
Juhendajad: Astrid Saava, Matti Maimets

1997
Paul Naaber

Clostridium difficile infection and intestinal microbial ecology (Clostridium difficile infektsioon ja seedetrakti mikroobiökoloogia)
Juhendajad: Marika Mikelsaar, Matti Maimets

 

Kalle Kisand

2023
Kaspar Ratnik
Pealkiri: Development of predictive multimarker test for preeclampsia in early and late pregnancy 
(Preeklampsia riski ennustustesti ja -mudeli väljatöötamine) 
Juhendajad: Maris Laan, Kalle Kisand, Kristiina Rull

2022
Liisa Kuhi

Pealkiri: A contribution of biomarker collagen type II neoepitope C2C in urine to the diagnosis and prognosis of knee osteoarthritis
(II tüüpi kollageeni neoepitoop C2C uriinis kui põlve osteoartriidi diagnoosimise ja kulu prognoosimise biomarker)
Juhendajad: Kalle Kisand, Agu Tamm

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest