Ortopeediakliiniku teadustöö

Lõppenud projektid

PSG418 "Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile (1.01.2020−31.12.2020)", vastutav täitja Kaspar Tootsi.

EDUSHARE "Teadusvõimekuse parandamine Vietnami ülikoolides juurutades Euroopa kõrgharidusstandardid ja kasutades tehnoloogiasiiret (2016–2019)". ERASMUS grant.

IUT20-46 "Luu- ja lihaspatoloogiate siirdeuuringud (1.01.2014−31.12.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

SMVBS16321 "Mapping the biomarkers: comprehensive evaluation of pathophysiology and nutraceutical intervention for improved knee Osteoarthritis (1.11.2016−31.10.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

MMVCM16293I "Balti luumurdude kompetentsikeskus (1.03.2016−28.02.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

MARTO13136R "HypOrth - Uus lähenemine hüpoallergilise implantaadi materjali arendamiseks ortopeedias. Sammud personaalse meditsiini suunas (1.08.2013−31.07.2018)", vastutavad täitjad Aare Märtson ja Sulev Kõks.

MARMP09022R "MYOAGE - Eaga seotud lihasnõrkuse mõistmine ja sellega võitlus (1.01.2009−30.06.2013)", vastutav täitja Mati Pääsuke.

ETF7770 "Luukoe reparatsioon luudefektide korral: patogenees ja osteogeneesi soodustamine (1.01.2009−31.12.2012)", vastutav täitja Alar Toom.

SF0180030s07 "Osteoartroosi pre- ja postoperatiivne kompleksuuring: seosed kliinilise leiu, anatoomiliste ja biomehaaniliste muutuste ning ravitulemuste vahel (1.01.2007−31.12.2012)", vastutav täitja Tiit Haviko.

IARFS11188K "Regeneratiivne meditsiin ja tehiskudede kasvatamine (1.10.2011−29.02.2012)", vastutav täitja Paula Reemann.

ETF7284 "Liigeste endoproteesimise kliiniline ja radioloogiline analüüs: endoproteesi püsivuse ja ravi kaugtulemuste hindamine (1.01.2007−31.12.2009)", vastutav täitja Aare Märtson.

ETF6218 "Liigeste endoproteesimise ning sellega seonduvate seisundite kliiniline, biomehhaaniline ja molekulaarne kompleksuuring (1.01.2005−31.12.2007)", vastutav täitja Tiit Haviko.

ETF5445 "Heterotoopse ossifikatsiooni patogeneesi dünaamika inimesel ja rotil (1.01.2003−31.12.2006)", vastutav täitja Andres Arend.

Uurimislabor on varustatud kaasaegsete mõõtmisseadmetega, mis võimaldavad läbi mitmesuguseid vajalikke mõõtmisi. Järgnevalt on välja toodud mõõtmised ja kasutatavad mõõteseadmed.

  • Antropomeetrilised mõõtmised: stadiomeeter Seca 274, põrandakaal Seca 877.
  • Goniomeetria: teleskoopiline goniomeeter Lafayette Gollehon ja digitaalne inklinomeeter EasyAngle.
  • Lihaste elektromüograafiline aktiivsus: portatiivne ja juhtmevaba elektromüograafi Telsys Trigno.
  • Tahtelise maksimaaljõu määramine: portatiivset manuaalset lihastestrit MicroFET 2.
  • Dünamomeetriline hindamine: käe pigistusjõu määramine, dünamomeeter Jamar Plus Hand Digital Hand Dynamometer.
  • Dünamograafiline ja kinemaatiline hindamine: dünamograafiliseks ja kinemaatiliseks hindamiseks kasutatakse spetsiaalset uurimiskomplekti BTS PODIUM. Viimane võimaldab hinnata toetuskoormuse sümmeetriat, raskuskeskme kõrvalekaldeid, lihasjõudu ja hüppe kiirust. Kinemaatiliselt hinnatakse liigutustegevuse kvaliteeti läbi videoanalüüsi.
  • Luutiheduse hindamine: ultrahelil põhinev luudensitomeeter Bindex.
  • Valu hindamine: visuaal-analoogskaala, numbriline hinnangu skaala.
  • Lokaalse survevalu hindamine: survealgomeeter Wagner FPIX 50.
  • Lisaks on laboris võimalik läbi viia erinevaid funktsionaalseid teste.