Ortopeediakliiniku teadustöö

Lõppenud projektid

PSG418 "Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile (1.01.2020−31.12.2020)", vastutav täitja Kaspar Tootsi.

EDUSHARE "Teadusvõimekuse parandamine Vietnami ülikoolides juurutades Euroopa kõrgharidusstandardid ja kasutades tehnoloogiasiiret (2016–2019)". ERASMUS grant.

IUT20-46 "Luu- ja lihaspatoloogiate siirdeuuringud (1.01.2014−31.12.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

SMVBS16321 "Mapping the biomarkers: comprehensive evaluation of pathophysiology and nutraceutical intervention for improved knee Osteoarthritis (1.11.2016−31.10.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

MMVCM16293I "Balti luumurdude kompetentsikeskus (1.03.2016−28.02.2019)", vastutav täitja Aare Märtson.

MARTO13136R "HypOrth - Uus lähenemine hüpoallergilise implantaadi materjali arendamiseks ortopeedias. Sammud personaalse meditsiini suunas (1.08.2013−31.07.2018)", vastutavad täitjad Aare Märtson ja Sulev Kõks.

MARMP09022R "MYOAGE - Eaga seotud lihasnõrkuse mõistmine ja sellega võitlus (1.01.2009−30.06.2013)", vastutav täitja Mati Pääsuke.

ETF7770 "Luukoe reparatsioon luudefektide korral: patogenees ja osteogeneesi soodustamine (1.01.2009−31.12.2012)", vastutav täitja Alar Toom.

SF0180030s07 "Osteoartroosi pre- ja postoperatiivne kompleksuuring: seosed kliinilise leiu, anatoomiliste ja biomehaaniliste muutuste ning ravitulemuste vahel (1.01.2007−31.12.2012)", vastutav täitja Tiit Haviko.

IARFS11188K "Regeneratiivne meditsiin ja tehiskudede kasvatamine (1.10.2011−29.02.2012)", vastutav täitja Paula Reemann.

ETF7284 "Liigeste endoproteesimise kliiniline ja radioloogiline analüüs: endoproteesi püsivuse ja ravi kaugtulemuste hindamine (1.01.2007−31.12.2009)", vastutav täitja Aare Märtson.

ETF6218 "Liigeste endoproteesimise ning sellega seonduvate seisundite kliiniline, biomehhaaniline ja molekulaarne kompleksuuring (1.01.2005−31.12.2007)", vastutav täitja Tiit Haviko.

ETF5445 "Heterotoopse ossifikatsiooni patogeneesi dünaamika inimesel ja rotil (1.01.2003−31.12.2006)", vastutav täitja Andres Arend.

Uurimislabor on varustatud kaasaegsete mõõtmisseadmetega, mis võimaldavad läbi mitmesuguseid vajalikke mõõtmisi. Järgnevalt on välja toodud mõõtmised ja kasutatavad mõõteseadmed.

  • Antropomeetrilised mõõtmised: stadiomeeter Seca 274, põrandakaal Seca 877.
  • Goniomeetria: teleskoopiline goniomeeter Lafayette Gollehon ja digitaalne inklinomeeter EasyAngle.
  • Lihaste elektromüograafiline aktiivsus: portatiivne ja juhtmevaba elektromüograafi Telsys Trigno.
  • Tahtelise maksimaaljõu määramine: portatiivset manuaalset lihastestrit MicroFET 2.
  • Dünamomeetriline hindamine: käe pigistusjõu määramine, dünamomeeter Jamar Plus Hand Digital Hand Dynamometer.
  • Dünamograafiline ja kinemaatiline hindamine: dünamograafiliseks ja kinemaatiliseks hindamiseks kasutatakse spetsiaalset uurimiskomplekti BTS PODIUM. Viimane võimaldab hinnata toetuskoormuse sümmeetriat, raskuskeskme kõrvalekaldeid, lihasjõudu ja hüppe kiirust. Kinemaatiliselt hinnatakse liigutustegevuse kvaliteeti läbi videoanalüüsi.
  • Luutiheduse hindamine: ultrahelil põhinev luudensitomeeter Bindex.
  • Valu hindamine: visuaal-analoogskaala, numbriline hinnangu skaala.
  • Lokaalse survevalu hindamine: survealgomeeter Wagner FPIX 50.
  • Lisaks on laboris võimalik läbi viia erinevaid funktsionaalseid teste.
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest