Silmakliiniku kaitstud doktoritööd

KAITSTUD DOKTORITÖÖD

2023
Maarjaliis Paavo

Short-wavelength and near-infrared autofluorescence imaging in recessive stargardt disease, choroideremia, PROM1-macular dystrophy and ocular albinism 
(Funduse sinine ja lähi-infrapuna autofluorestsentsuuring autosoom-retsessiivse Stardgardti tõve, koroidereemia, PROM1-maakuli düstroofia ja okulaarse albinismi patsientidel)
Juhendajad: Kuldar Kaljurand, Janet R Sparrow 

2017
Kalev Nõupuu

Autosomal-recessive Stargardt disease: phenotypic heterogeneity and genotype-phenotype associations 
(Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed)
Juhendajad: Kuldar Kaljurand, Rando Allikmets

2013
Kuldar Kaljurand

Prevalence of exfoliation syndrome in Estonia and its clinical significance
(Eksfoliatsiooni sündroomi levimus Eestis ja selle kliiniline tähendus)
Juhendaja: Päivi Puska

2011
Mikk Pauklin

Corneal Epithelial Stem Cells, Stem Cell Deficiency and its Therapy by Transplantation of Cultivated Limbal Epithelium 
(Sarvkesta tüvirakud, tüvirakkude defitsiit ja selle ravi kultiveeritud limbaalse epiteeli transplanteerimisega)
Juhendajad: Daniel Meller, Aavo-Valdur Mikelsaar, Pait Teesalu