Silmakliiniku kaitstud doktoritööd

KAITSTUD DOKTORITÖÖD

2017
Kalev Nõupuu

Autosomal-recessive Stargardt disease: phenotypic heterogeneity and genotype-phenotype associations (Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed), Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond
Juhendajad: Kuldar Kaljurand, Rando Allikmets

2013
Kuldar Kaljurand

Prevalence of exfoliation syndrome in Estonia and its clinical significance (Eksfoliatsiooni sündroomi levimus Eestis ja selle kliiniline tähendus), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Juhendaja: Päivi Puska

2011
Mikk Pauklin

Corneal Epithelial Stem Cells, Stem Cell Deficiency and its Therapy by Transplantation of Cultivated Limbal Epithelium (Sarvkesta tüvirakud, tüvirakkude defitsiit ja selle ravi kultiveeritud limbaalse epiteeli transplanteerimisega), Universität Duisburg-Essen.
Juhendajad: Daniel Meller, Aavo-Valdur Mikelsaar, Pait Teesalu