Kliinilise meditsiini instituudi teadustöö

Instituudi õppejõud ja teadlased juhivad umbes 30 erineva teadusprojekti elluviimist. Teadustöö on tihedalt integreeritud teiste meditsiiniteaduste valdkonna instituutidega, ennekõike bio- ja siirdemeditsiini instituudiga.

Siinkohal on ära toodud kliinilise meditsiini instituudi peamised teadusteemad.

Projekti nimi: Prognostiliste meetmete ning võimalike ravimeetodite väljatöötamine raskekujuliste COVID-19 haigusjuhtumite baasil

Projekti kestus: 2021-2022
Kontakt: professor Joel Starkopf         
joel.starkopf@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Lisaks koordineerib kliiniliste uuringute keskus mitmeid COVID-19 teadusuuringuid.

Loe lähemalt keskuse kodulehelt: Kliiniliste uuringute keskus

Projekti nimi: Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: professor Külli Kingo     
kylli.kingo@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem        Kliiniliste uuringute keskus

  

Projekti nimi: Allopurinooli toime koos hüpotermiaga hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse neurokognitiivsele tulemile

Projekti kestus: 2016-2025
Kontakt: professor Tuuli Metsvaht     
tuuli.metsvaht@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Äge mesenteriaalisheemia: diagnoosimise ja ravi algoritmi loomine

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: kaasprofessor Annika Reintam Blaser       
annika.reintam.Blaser@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Papuloskvamoossete haiguste mitmetasandiline molekulaarne profileerimine, multikomponentsed biomarkerid ja multioomika analüüs.

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: professor Külli Kingo     
kylli.kingo@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Glioblastoomi uued DNA reparatsiooni mõjutavad ravivalikud: in vitro testidest akadeemilise kliinilise uuringuni

Projektil on kaks põhilist eesmärki: (1) leida eelkliiniliste katsete käigus toimivaim ravimi, ravimi ja/või kiiritusravi kombinatsioon glioblastoomi raviks, (2) koostada vastavalt saadud tulemustele algfaasi (I-II faasi) kliinilise uuringu protokoll ning alustada kliinilise uuringuga. Projekti finantseeritakse Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi baasfinantseerimise vahenditest.

Projekti kestus: 2019-2022
Kontakt: professor Jana Jaal         
jana.jaal@ut.ee

Projekti nimi: Arterite ateroskleroosi funktsionaalne, metaboloomiline ja geneetiline profileerimine. Uudsete riski hindamise algoritmide juurutamine kliinilises praktikas

Projekti kestus: 2019-2023
Kontakt: professor Jaan Eha     
jaan.eha@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Haruldaste kaasasündinud lihashaiguste ja neurometaboolsete haiguste diagnostika ja levimus

Projekti kestus: 2019-2023
Kontakt: professor Katrin Õunap        
katrin.ounap@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Geneetiliste haiguste oligogeenne pärilikkus

Projekti kestus: 2022-2025
Kontakt: kaasprofessor Sander Pajusalu                  
sander.pajusalu@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Haruldaste haiguste genoomika: eksoomi sekveneerimist täiendavate metoodikate arendamine

Projekti kestus: 2020-2022
Kontakt: kaasprofessor Sander Pajusalu                  
sander.pajusalu@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Suurte sarkomeeriliste geenide diagnostilise efektiivsuse suurendamine

Projekti kestus: 2020-2023
Kontakt: professor Katrin Õunap        
katrin.ounap@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Jätkusuutliku globaalse platvormi loomine kliiniliste uuringute, rakendusteaduse ja jälgimise meetmete integreerimise teel resistentsetest bakteritest põhjustatud infektsioonide ennetamiseks

Projekti kestus: 2021-2026
Kontakt: professor Tuuli Metsvaht      
tuuli.metsvaht@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadsusinfosüsteem

Projekti nimi: Allopurinooli toime koos hüpotermiaga hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse neurokognitiivsele tulemile

Projekti kestus: 2016-2025
Kontakt: professor Tuuli Metsvaht      
tuuli.metsvaht@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Lapseea sagenevate krooniliste haiguste eksposoomilised tegurid

Projekti kestus: 2022-2026
Kontakt: professor Vallo Tillmann     
vallo.tillmann@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: European Joint Programme on Rare Diseases

Projekti kestus: 2019-2023
Kontakt: professor Vallo Tillmann     
vallo.tillmann@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

 

 

Projekti nimi: Ravimresistentne epilepsia lapseeas: haigestumus, levimus, struktuur ja etioloogia Eestis

Projekti kestus: 2019-2024
Kontakt: teadur Klari Heidmets                
klari.heidmets@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Pideva glükoosi monitoorimise kliiniliste rakenduste profiili laiendamine

Projekti kestus: 2019-2022
Kontakt: lektor Aleksandr Peet              
aleksandr.peet@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Little-NIRVANA- VR keskkond lastel valuravis

Projekti kestus: 2020-2022
Kontakt: kaasprofessor Anneli Kolk        
anneli.kolk@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Puutetundliku tehnoloogia ja virtuaalse keskkonna ühendatud võimsus sotsiaalse ja kognitiivse defitsiidi ravis lastel (PowerVR)

Projekti kestus: 2020-2023
Kontakt: kaasprofessor Anneli Kolk         
anneli.kolk@ut.ee 

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Sotsiaalsete oskuste ja eestikeelse suhtluskõne arendamine närvisüsteemi kahjustusega lastel kasutades suhtlemisroboteid

Projekti eesmärgiks on koos robootika ja informaatika ekspertidega õpetada robotile suhtlemist eesti keeles ja vastamist lapse kõnele, et arendada sotsiaalse defitsiidi, kõneprobleemide ja õpiraskutega laste suhtlemisoskust, sõnavara ja mitteverbaalset kommunikatsiooni. Teine eesmärk on võtta kasutusele suhtlemisrobotid pediaatrilises neurorehabilitatsioonis. Projekti rahastatakse Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse toetuse fondist. 

Projekti kestus: 2020-2022
Kontakt: kaasprofessor Anneli Kolk         
anneli.kolk@ut.ee

Projekti nimi: Perifeerse närvisüsteemi haaratus Parkinsoni tõve korral

Projekti kestus: 2020-2024
Kontakt: professor Pille Taba              
pille.taba@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Nooreea insuldi kliiniline, molekulaarne ja geneetiline profileerimine

Projeki kestus: 2023-2027
Kontakt: professor Janika Kõrv
janika.korv@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Genoomika, Evolutsiooni ja Meditsiini Keskus

Projekti kestus: 2018-2023
Kontakt: professor Andres Salumets    
andres.salumets@ut.ee 

projekti koduleht

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis

Projekti kestus: 2019-2022
Kontakt: kaasprofessor Kaja Põlluste   
kaja.polluste@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla patsientide kogemuse ja rahulolu uuringu tulemuste analüüs

Projekti kestus: 2021-2022
Kontakt: kaasprofessor Kaja Põlluste   
kaja.polluste@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Insult lastel: rasedusaegsed ja geneetilised riskitegurid, neuroarenguline hilistulemus ning elukvaliteet, hilistulemust mõjutavad tegurid, sealhulgas aju plastilisus

Projekti kestus:2023-2027
Kontakt: kaasprofessor Pilvi Ilves
pilvi.ilves@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Silma kollatähni esise membraani tekkega seotud terapeutilised märklauad

Premakulaarne membraan (PMM) on haigusseisund, mille käigus tekib võrkkesta sisepinnale sidekoeline moodustis, mis tekitab võrkkesta pinna kortsumise põhjustades sellega nägemise hägustumist ja nägemisteravuse langust. Primaarne PMM, mis avaldub enamasti vanemas eas, on üks levinumaid vitreoretinaalseid haigusi.
Projekti eesmärgiks on: 1) Iseloomustada haiguse arengus olulisi rakke – müofibroblaste; 2) Teha kindlaks geeniregulatsiooni võrgustikud, mis on vajalikud nende diferentseerumisel eellasrakkudest; 3) Teostada regulatoorsete moodulite valideerimine.
Käesoleva projektiga saab jälile haiguse arengus oluliste rakkude (st müofibroblastide) transkriptisoonivõrgustike regulatsiooni häirumisele, mis laseksid aru saada, kuidas need haigusprotsessi suunavad ja mõjutavad. Neid mehhanisme teades on võimalik leida üles võrkkesta pinnal patoloogilise sidekoestumise tagasipööramist võimaldavad terapeutilised märklauad ning leida tulevikus viis PMM seni rahuldamata ravialase vajaduse täitmiseks.
Projekti finantseeritakse Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi baasfinantseerimise vahenditest.

Projekti kestus: 2020-2023
Kontakt: kaasprofessor Kuldar Kaljurand      
kuldar.kaljurand@ut.ee

Projekti nimi: Toitumuse sõeluuring

Projekti kestus: 2021-2026
Kontakt: külalisprofessor Alastair Forbes           
alastair.forbes@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Endomeetriumi roll naise viljakust ja raseduse tulemit mõjutava olulise tegurina

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: professor Helle Karro       
helle.karro@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmekogul põhinevate andmete esitlemine avalikkusele digitaalsete infograafikutena

Projekti eesmärk on olemasoleva seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmebaasi põhjal arendada välja avaliku andmeesitluse prototüüp ja lõpplahendusena regulaarselt täiendatavad avalikult kättesaadavad andmed digitaalsete infograafikutena.
Peamisteks sihtrühmadeks on avalikkus, sh potentsiaalsed seksuaalvägivalla ohvrid; kuid ka avalik ja erasektor, sh sotsiaal-, justiits- ja siseministeerium ning nende allasutused (nt sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond, lastemajad, politsei- ja piirivalveamet) ja valdkonnas tegutsevad kolmanda sektori esindajad.
Lahendatav probleem:
Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks on loodud tervishoiuasutustes seksuaalvägivalla kriisiabikeskused (SAKd) ja Tartu Ülikoolis on loodud andmebaas, kuhu kogutakse andmeid seksuaalvägivalla üleelanute ja toimepanijate, seksuaalkuriteo, abi järgi pöördumise ja ohvritele osutatud teenuste kohta. Praegu on probleemiks, et nimetatud andmed on andmekogus olemas, kuid need ei ole  üldarusaadaval ja isikustamata kujul avalikkusele kättesaadavad, teadvustamaks seksuaalvägivalla probleemi ühiskonnas ja abisaamise võimalusi. Probleemiks on ka see, et nii avaliku kui erasektori koostööpartneritel puudub praegu ajas kiiresti uuenev ja avalikult juurdepääsetav ülevaade pöördumiste ja abi saamise parameetrite kohta, mille analüüs võimaldab kavandada vajaduse- ja teaduspõhiseid tegevusi ja koostööd avalikus sektoris ning parandada ohvritele antava abi kvaliteeti. Projekti rahastatakse Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse toetuse fondist.

Projekti kestus: 2021-2022
Kontakt: lektor Kai Part        
kai.part@ut.ee

Projekti nimi: Loote väärarendid ja geneetilised defektid: levimus, sünnieelse avastamise määr, prognoos ja käsitlus Eestis

Projekti eesmärgiks on: (1) luua tihe ja toimiv koostöövõrgustik kõigi peamiste sünnieelseid uuringuid teostavate haiglate ja keskuste vahel Eestis; (2) hinnata sünnieelselt avastatavate loote väärarendite levimust ja avastamismäära Eestis; (3) töötada välja kriteeriumid väärarendite prognoosi hindamiseks; (4) analüüsida rasedustulemit sünnieelselt avastatud väärarendite korral: raseduse katkestamine, sekkumised raseduse ajal, perinataalne suremus ja haigestumine; (5) hinnata kui paljude ja milliste arengurikete puhul leitakse kromosoomianomaalia või monogeenne haigus. Projekti finantseeritakse Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi baasfinantseerimise vahenditest.

Projekti kestus: 2019-2022
Kontakt: kaasprofessor Kristiina Rull             
kristiina.rull@ut.ee

Projekti nimi: Uuenduslik koolitusvõrgustik naiste reproduktiivmeditsiinis

Projekti kestus: 2019-2023
Kontakt: professor Andres Salumets    
andres.salumets@ut.ee 

projekti koduleht

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Eetiliselt vastutustundlikud uuendused reproduktiivmeditsiinis

Projekti kestus: 2020-2023
Kontakt: professor Andres Salumets    
andres.salumets@ut.ee 

projekti koduleht

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Endomeetriumi raku atlas korduva implantatsiooni ebaõnnestumise korral

Projekti kestus: 2021-2023
Kontakt: professor Andres Salumets    
andres.salumets@ut.ee 

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: teadur Kaspar Tootsi             
kaspar.tootsi@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: THOR-OI: Osteogenesis Imperfecta teraapia tööinstrumendid

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: teadur Lidiia Zhytnik        
lidiia.zhytnik@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Arterite funktsionaal-metaboloomiline kontseptsioon perifeersete arterite haiguse korral: alajäseme isheemia patofüsioloogiast prognostiliste biomarkeriteni

Projekti kestus: 2022-2026
Kontakt: professor Jaak Kals         
jaak.kals@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva fookuses on tänavu kestlik areng

Reproduktiivmeditsiini konverents

Seminaril võetakse luubi alla reproduktiivmeditsiin

Tartu Ülikooli peahoone

Eesti suurima teadusrahastuse saanud teaduskeskused alustavad tööd