Kliinilise meditsiini instituudi teadustöö

Instituudi õppejõud ja teadlased juhivad umbes 30 erineva teadusprojekti elluviimist. Teadustöö on tihedalt integreeritud teiste meditsiiniteaduste valdkonna instituutidega, ennekõike bio- ja siirdemeditsiini instituudiga.

Siinkohal on ära toodud kliinilise meditsiini instituudi peamised teadusteemad.

Projekti nimi: Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: professor Külli Kingo     
kylli.kingo@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem        Kliiniliste uuringute keskus

  

Projekti nimi: Äge mesenteriaalisheemia: diagnoosimise ja ravi algoritmi loomine

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: kaasprofessor Annika Reintam Blaser       
annika.reintam.Blaser@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Papuloskvamoossete haiguste mitmetasandiline molekulaarne profileerimine, multikomponentsed biomarkerid ja multioomika analüüs.

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: professor Külli Kingo     
kylli.kingo@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Kliinilised, metaboloomilised ja geneetilised tegurid, mis määravad südame isheemiatõve kulgu ja prognoosi

Projekti kestus: 2024-2028
Kontakt: kaasprofessor Priit Kampus   
priit.kampus@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Uute harvikhaiguste avastamine multioomika abil

Projekti kestus: 2024-2028
Kontakt: professor Katrin Õunap        
katrin.ounap@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Geneetiliste haiguste oligogeenne pärilikkus

Projekti kestus: 2022-2025
Kontakt: kaasprofessor Sander Pajusalu                  
sander.pajusalu@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Jätkusuutliku globaalse platvormi loomine kliiniliste uuringute, rakendusteaduse ja jälgimise meetmete integreerimise teel resistentsetest bakteritest põhjustatud infektsioonide ennetamiseks

Projekti kestus: 2021-2026
Kontakt: professor Tuuli Metsvaht      
tuuli.metsvaht@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadsusinfosüsteem

Projekti nimi: Allopurinooli toime koos hüpotermiaga hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse neurokognitiivsele tulemile

Projekti kestus: 2016-2025
Kontakt: professor Tuuli Metsvaht      
tuuli.metsvaht@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Lapseea sagenevate krooniliste haiguste eksposoomilised tegurid

Projekti kestus: 2022-2026
Kontakt: professor Vallo Tillmann     
vallo.tillmann@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Ravimresistentne epilepsia lapseeas: haigestumus, levimus, struktuur ja etioloogia Eestis

Projekti kestus: 2019-2025
Kontakt: teadur Klari Heidmets                
klari.heidmets@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Puutetundliku tehnoloogia ja virtuaalse keskkonna ühendatud võimsus sotsiaalse ja kognitiivse defitsiidi ravis lastel (PowerVR)

Projekti kestus: 2020-2024
Kontakt: kaasprofessor Anneli Kolk         
anneli.kolk@ut.ee 

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Perifeerse närvisüsteemi haaratus Parkinsoni tõve korral

Projekti kestus: 2020-2024
Kontakt: professor Pille Taba              
pille.taba@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Nooreea insuldi kliiniline, molekulaarne ja geneetiline profileerimine

Projeki kestus: 2023-2027
Kontakt: professor Janika Kõrv
janika.korv@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Insult lastel: rasedusaegsed ja geneetilised riskitegurid, neuroarenguline hilistulemus ning elukvaliteet, hilistulemust mõjutavad tegurid, sealhulgas aju plastilisus

Projekti kestus:2023-2027
Kontakt: kaasprofessor Pilvi Ilves
pilvi.ilves@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Toitumuse sõeluuring

Projekti kestus: 2021-2026
Kontakt: külalisprofessor Alastair Forbes           
alastair.forbes@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: teadur Kaspar Tootsi             
kaspar.tootsi@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: THOR-OI: Osteogenesis Imperfecta teraapia tööinstrumendid

Projekti kestus: 2021-2024
Kontakt: teadur Lidiia Zhytnik        
lidiia.zhytnik@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Arterite funktsionaal-metaboloomiline kontseptsioon perifeersete arterite haiguse korral: alajäseme isheemia patofüsioloogiast prognostiliste biomarkeriteni

Projekti kestus: 2022-2026
Kontakt: professor Jaak Kals         
jaak.kals@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Endomeetriumi roll naise viljakust ja raseduse tulemit mõjutava olulise tegurina

Projekti kestus: 2021-2025
Kontakt: professor Helle Karro       
helle.karro@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmekogul põhinevate andmete esitlemine avalikkusele digitaalsete infograafikutena

Projekti eesmärk on olemasoleva seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmebaasi põhjal arendada välja avaliku andmeesitluse prototüüp ja lõpplahendusena regulaarselt täiendatavad avalikult kättesaadavad andmed digitaalsete infograafikutena.
Peamisteks sihtrühmadeks on avalikkus, sh potentsiaalsed seksuaalvägivalla ohvrid; kuid ka avalik ja erasektor, sh sotsiaal-, justiits- ja siseministeerium ning nende allasutused (nt sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond, lastemajad, politsei- ja piirivalveamet) ja valdkonnas tegutsevad kolmanda sektori esindajad.
Lahendatav probleem:
Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks on loodud tervishoiuasutustes seksuaalvägivalla kriisiabikeskused (SAKd) ja Tartu Ülikoolis on loodud andmebaas, kuhu kogutakse andmeid seksuaalvägivalla üleelanute ja toimepanijate, seksuaalkuriteo, abi järgi pöördumise ja ohvritele osutatud teenuste kohta. Praegu on probleemiks, et nimetatud andmed on andmekogus olemas, kuid need ei ole  üldarusaadaval ja isikustamata kujul avalikkusele kättesaadavad, teadvustamaks seksuaalvägivalla probleemi ühiskonnas ja abisaamise võimalusi. Probleemiks on ka see, et nii avaliku kui erasektori koostööpartneritel puudub praegu ajas kiiresti uuenev ja avalikult juurdepääsetav ülevaade pöördumiste ja abi saamise parameetrite kohta, mille analüüs võimaldab kavandada vajaduse- ja teaduspõhiseid tegevusi ja koostööd avalikus sektoris ning parandada ohvritele antava abi kvaliteeti. Projekti rahastatakse Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse toetuse fondist.

Projekti nimi: Perevägivald, seksuaalne vägivald ja kübervägivald naistevastase vägivalla liikidena

Projekti kestus: 2024-2024
Kontakt: lektor Kai Part        
kai.part@ut.ee

Projekti nimi: Valdkondadevaheline liit kui Eesti ja Kreeka reproduktiivtervishoiu innovatsioonipõhise ettevõtluse edu võti
Projekti kestus: 2023-2026
Kontakt: professor Andres Salumets
andres.salumets@ut.ee

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti nimi: Uuenduslik koolitusvõrgustik naiste reproduktiivmeditsiinis

Projekti kestus: 2019-2024
Kontakt: professor Andres Salumets    
andres.salumets@ut.ee 

Loe lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest