Hematoloogia-onkoloogia kliinikus kaitstud doktoritööd

Hematoloogia-onkoloogia kliinikus kaitstud doktoritööd

2023
Laura Roht
Hereditary colorectal cancer syndromes in Estonia
(Pärilikud kolorektaalvähi sündroomid Eestis)
Juhendajad: Katrin Õunap, Tiina Kahre, Jaan Soplepmann

2022
Heigo Reima
Pealkiri: Colorectal cancer care and outcomes – evaluation and possibilities for improvement in Estonia
(Kolorektaalvähi ravi ja tulemite hindamine ning nende parandamise võimalused Eestis)
Juhendajad: Jaan Soplepmann, Kaire Innos

2020
Kristiina Ojamaa
Päriliku munasarjavähi esinemine Eestis, selle ravitulemus võrreldes mittepäriliku munasarjavähiga
Juhendajad: Hele Everaus, Piret Veerus, Kaire Innos

2015
Marju Kase
Glioblastoma multiforme: possibilities to improve treatment efficacy
Juhendaja: Jana Jaal, Toomas Asser

2011
Edward Laane
Multiparameter flow cytometry in haematological malignancies
Juhendaja: Hele Everaus

2007
Peeter Padrik
Renal cell carcinoma: changes in natural history and treatment of metastatic disease
Juhendaja: Hele Everaus

2006
Edward Laane
Cell death mechanisms and treatment response in acute leukemia, Karolinska Instituut
Juhendajad: Anna Porwit, Dan Grander


Jana Jaal
Radiation effects in the urinary bladder (mouse): Histopathologic features and modification by recombinant human Keratinocyte Growth Factor, Technical University of Dresden
Juhendaja:  Wolfgang Dörr

2003
Jaan Soplepmann
Peptic ulcer haemorrhage in Estonia: epidemiology,prognostic factors, treatment and outcome
Juhendaja: Ants Peetsalu

2002
Ade Kallas-Kivi
Characterisation of antibodies to coagulation factor VIII
Juhendajad: Toivo Hinrikus, Hele Everaus, Margus Pooga

1993
Hele Everaus
Immuno-hormonal interactions in chronic lymphocytic leukaemia and multiple myeloma

1984
Hele Everaus
Immunological aspects of chronic lymphocytic leukemia
Juhendaja: Valve Saarma