Patsiendiohutuse uurimiskeskus

Patsiendiohutusega on kogu maailma tervishoius suuri probleeme. Ligikaudu kümnendik patsientidest kogeb tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevat kahju ja igal aastal toob see kaasa umbes 23 miljonit eluaastat tervisekadu. Ohutuma tervishoiu üks tähtis eeldus on teadusuuringute edendamine patsiendiohutuse valdkonnas. Selle arendamiseks sai Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi sisekliinik Euroopa Komisjonilt enam kui 300 000 eurot toetust.

Miks keskus loodi?

  • Eestis puudub patsiendiohutuse küsimustega tegelev oskuste ja teabe keskus.
  • Korrektne tegelemine patsiendiohutusjuhtumitega peab muutuma tervishoiutöötajate tavapraktikaks.
  • Praegu puuduvad Eestis ühtsed arusaamad ja meetodid juhtumite registreerimiseks, analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning parandustegevuseks.

Mis on keskuse eesmärk?

  • Instituudi patsiendiohutuse alase teadustöö võimekuse täiendamine;
  • Praeguste ja tulevaste meditsiinitöötajate koolitamine patsiendiohutuse teemadega pädevalt toime tulema;
  • Patsiendiohutuse teadustöö strateegia väljatöötamine ja rakendamine

Mida tehakse?

  • Koolitatakse õppejõude, teadureid ja doktorante koostöös kahe rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse uurimiskeskusega – Avedis Donabediani uurimisinstituudiga Hispaaniast ja Radboudi Ülikooli Meditsiinikeskusega Hollandist.

Tutvu projekti ja koolitustega põhjalikumalt Patsafe projekti ingliskeelselt lehelt


Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programmi „Horisont 2020“ kaudu 323 450 euroga. Projektiga alustati 2019. aasta septembris ja see kestab kolm aastat.

Projektiga "Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) seotud meediakajastused

 

Projekti elluviijad

Kaja Põlluste
sisehaiguste kaasprofessor
projekti PATSAFE juht
731 8616
kaja.polluste@ut.ee

Margus Lember
sisekliiniku juhataja
731 8600 / 5331 8600
margus.lember@ut.ee

 

Image

 

Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programmi „Horisont 2020“ kaudu 323 450 euroga. Projektiga alustati 2019. aasta septembris ja see kestab kolm aastat.

 

 

Patsiendiohutuse terminibaas

Tutvu eesti-inglise / inglise-eesti patsiendiohutuse 

#teadus
Doktoritöö

Linda Sõber kaitseb doktoritööd „Impact of thyroid disease and surgery on patient’s quality of voice and swallowing”

#teadus #ühiskonnale
Teadusõhtu Tartus

Teadusõhtu Tartus!

#teadus
Tartu Ülikooli teadusteadu on laste haiglahirmu vähendavad hologrammid.

Tartu Ülikooli aasta teadusteoks on hologrammid, mis aitavad vähendada laste haiglahirmu