Patsiendiohutuse uurimiskeskus

Patsiendiohutusega on kogu maailma tervishoius suuri probleeme. Ligikaudu kümnendik patsientidest kogeb tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevat kahju ja igal aastal toob see kaasa umbes 23 miljonit eluaastat tervisekadu. Ohutuma tervishoiu üks tähtis eeldus on teadusuuringute edendamine patsiendiohutuse valdkonnas. Selle arendamiseks sai Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi sisekliinik Euroopa Komisjonilt enam kui 300 000 eurot toetust.

Miks keskus loodi?

  • Eestis puudub patsiendiohutuse küsimustega tegelev oskuste ja teabe keskus.
  • Korrektne tegelemine patsiendiohutusjuhtumitega peab muutuma tervishoiutöötajate tavapraktikaks.
  • Praegu puuduvad Eestis ühtsed arusaamad ja meetodid juhtumite registreerimiseks, analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning parandustegevuseks.

Mis on keskuse eesmärk?

  • Instituudi patsiendiohutuse alase teadustöö võimekuse täiendamine;
  • Praeguste ja tulevaste meditsiinitöötajate koolitamine patsiendiohutuse teemadega pädevalt toime tulema;
  • Patsiendiohutuse teadustöö strateegia väljatöötamine ja rakendamine

Mida tehakse?

  • Koolitatakse õppejõude, teadureid ja doktorante koostöös kahe rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse uurimiskeskusega – Avedis Donabediani uurimisinstituudiga Hispaaniast ja Radboudi Ülikooli Meditsiinikeskusega Hollandist.

Tutvu projekti ja koolitustega põhjalikumalt Patsafe projekti ingliskeelselt lehelt


Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programmi „Horisont 2020“ kaudu 323 450 euroga. Projektiga alustati 2019. aasta septembris ja see kestab kolm aastat.

Projektiga "Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) seotud meediakajastused

 

Projekti elluviijad

Kaja Põlluste
sisehaiguste kaasprofessor
projekti PATSAFE juht
731 8616
kaja.polluste@ut.ee

Margus Lember
sisekliiniku juhataja
731 8600 / 5331 8600
margus.lember@ut.ee

 

Image
euroopa liidu lipp

 

Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programmi „Horisont 2020“ kaudu 323 450 euroga. Projektiga alustati 2019. aasta septembris ja see kestab kolm aastat.

 

 

Patsiendiohutuse terminibaas

Tutvu eesti-inglise / inglise-eesti patsiendiohutuse 

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik