Skip to main content

Kliiniliste uuringute keskuse töötajad

Katrin Kaarna
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
keskuse juhataja 0,6 k
Lembitu 24-17
737 4119
518 6688 (4119)
Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes.
Katrin Kaarna
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
keskuse juhataja 0,6 k
Lembitu 24-17
737 4119
518 6688 (4119)
Riina Janno
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
akadeemiline monitoorija 0,35 k
Lembitu 24-27a
+372 529 8508
Tel: 529 8508. Kaheksateist aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes. Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga.
Riina Janno
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
akadeemiline monitoorija 0,35 k
Lembitu 24-27a
+372 529 8508
Kerli Meister
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
juhiabi 0,95 k
Lembitu 24-27

Meditsiiniteaduste valdkond
Kliinilise meditsiini instituut
juhiabi 0,95 k
Lembitu 24-27
737 5323
5568 5454 (5323)
Kerli Meister
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
juhiabi 0,95 k
Lembitu 24-27

Meditsiiniteaduste valdkond
Kliinilise meditsiini instituut
juhiabi 0,95 k
Lembitu 24-27
737 5323
5568 5454 (5323)
Evelin Lehtoja
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
kliiniliste uuringute assistent 0,5 k
Lembitu 24-14
+372 737 4118 (4118)
Evelin Lehtoja
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
kliiniliste uuringute assistent 0,5 k
Lembitu 24-14
+372 737 4118 (4118)
Tanel Traks
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid. Kontakt: tanel.traks@ut.ee
Tanel Traks
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Aigar Ottas
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid. Kontakt: aigar.ottas@ut.ee
Aigar Ottas
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
#juhtimine

Uus füüsikalise farmaatsia professor on Karin Kogermann

1. septembrist on füüsikalise farmaatsia professor doktor Karin Kogermann, kelle kitsam uurimisvaldkond farmaatsias ongi füüsikaline farmaatsia.

Jaga
03.02.2022
#juhtimine
MV

Koostöös sotsiaalministeriumiga leiti residentuurikorralduses lahendus mitmele murele

Jaga
01.02.2022
Jaga
14.01.2022