Autor:
erakogu

Kliiniliste uuringute keskuse töötajad

Kliiniliste uuringute keskuse meeskond
Katrin Kaarna
Kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja 0,5 k
+372 518 6688 (4119)
Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes. CDL-Estonia mentor
Katrin Kaarna
Kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja 0,5 k
+372 518 6688 (4119)
Riina Janno
Kliinilise meditsiini instituuti kliiniliste uuringute keskuse akadeemiline monitoorija 0,35 k
+372 529 8508
Kaheksateist aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes. Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga.
Riina Janno
Kliinilise meditsiini instituuti kliiniliste uuringute keskuse akadeemiline monitoorija 0,35 k
+372 529 8508
Kati Karu
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
juhiabi
Lembitu 24-14
+372 737 5323
+372 5344 3663
Kati Karu
Kliinilise meditsiini instituut
Kliiniliste uuringute keskus
juhiabi
Lembitu 24-14
+372 737 5323
+372 5344 3663
Evelin Lehtoja
Kliinilise meditsiini instituuti kliiniliste uuringute keskuse kliiniliste uuringute assistent 0,5 k
+372 737 4118 (4118)
Evelin Lehtoja
Kliinilise meditsiini instituuti kliiniliste uuringute keskuse kliiniliste uuringute assistent 0,5 k
+372 737 4118 (4118)
Tanel Traks
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid.
Tanel Traks
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Aigar Ottas
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid.
Aigar Ottas
biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht