Lastekliiniku kaitstud doktoritööd

Autor: Reeli Tamme
Pealkiri: Associations between pubertal hormones and physical activity levels, and subsequent bone mineral characteristics: a longitudinal study of boys aged 12–18 
(Puberteediea erinevate hormoonide ja kehalise aktiivsuse seosed hilisemate luutiheduse näitajatega: longitudinaalne uuring poistel vanuses 12–18 eluaastat)
Juhendajad: Vallo Tillmann, Jaak Jürimäe

Autor: Marianne Saard
Pealkiri: Developing Modern Cognitive Intervention Techniques in Paediatric Neurorehabilitation for Children with Acquired Brain Injury (Kaasaegsete kognitiivsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel)
Juhendaja: Anneli Kolk

Autor: Maarja Hallik
Pealkiri: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inotropic drugs in neonates (Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel)
Juhendajad: Tuuli Metsvaht, Joel Starkopf

Piia Jõgi
Epidemiological and clinical characteristics of pertussis in Estonia (Läkaköha epidemioloogia ja sümptomid Eestis)
Juhendajad: Irja Lutsar, Marje Oona, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond

Georgi Nellis
The use of excipients in medicines administered to neonates in Europe (Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas)
Juhendajad: Irja Lutsar, Tuuli Metsvaht, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond

Rael Laugesaar
Paediatric Stroke in Estonia - Epidemiology and Risk Factors (Laste insult Eestis - epidemioloogia ja riskifaktorid)
Juhendajad: Anneli Kolk, Tiina Talvik, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Rita Teek
The genetic causes of early onset hearing loss in Estonian children
Juhendaja: Katrin Õunap, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Neve Vendt
Iron deficiency and iron deficiency anaemia in infants aged 9 to 12 months in Estonia (Rauapuudus ja rauapuudusaneemia 9-12 kuu vanustel imikutel Eestis)
Juhendajad: Heli Grünberg, Tiina Talvik, Vallo Tillmann, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Triin Pomerants
Ghrelin concentration in boys at different pubertal stages: relationships with growth factors, bone mineral density and physical activity
Juhendajad: Vallo Tillmann, Toivo Jürimäe, Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut

Anneli Kolk
Cognitive development of children with non-progressive unilateral brain lesion
Juhendajad: Tiina Talvik, Jüri Allik

Heili Varendi
Human newborn behavior during exposure to maternal and other odors, Karolinska Instituudis, Stochholm
Juhendajad: Jan Winberg (Stockholm, Rootsi), Anne Ormisson

Katrin Õunap
Phenylketonuria in Estonia: incidence, newborn screening, diagnosis, clinical characterization and genotype/ phenotype correlation
Juhendaja: Tiina Talvik

Anneli Beilmann
Epidemiology of epilepsy in children and adolescents in Estonia: Prevalence, incidence and clinical characteristics
Juhendaja: Tiina Talvik

Heili Varendi
Behavioral effects observed in human newborns during exposure to naturally occuring odors
Juhendajad: Jan Winberg (Stockholm, Rootsi), Anne Ormisson

Pilvi Ilves
Hypoxic-ischaemic encephalopathy in asphyxiated term infants. A prospective clinical, biochemical, ultra-sonographical study
Juhendaja: Tiina Talvik

Maire Vasar
Allergic diseases and bronchial hyperreactivity in Estonian children in relation to environmental influences
Juhendaja: Bengt Björkstén (Linköping, Rootsi)

Kaja Julge
Humoral immune responses to allergens in early childhood
Juhendaja: Bengt Björkstén  (Linköping, Rootsi)

Heli Grünberg
The Cardiovascular risk of Estonian school-children. A cross-sectional study of 9-, 12- and 15-year-old children
Juhendaja: Aino Paves

Irja Lutsar
Infections of the central nervous system in children (epidemiologic, diagnostic and therapeutic aspects, long term outcome)
Juhendaja: Tiina Talvik

Oivi Uibo
Childhood coeliac disease in Estonia: occurrence, screening, diagnosis and clinical characterization
Juhendaja: Heidi-Ingrid Maaroos

Tiina Talvik
Hypoxic-ischemic brain damage in neonates (clinical, biochemical and brain computed tomographical investigation), Tartu Ülikool.

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Tartu Ülikool

Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest