Lastekliiniku kaitstud doktoritööd

Autor: Kärt Simre
Pealkiri: “Development of coeliac disease in two populations with different environmental backgrounds”
(“Tsöliaakia teke kahes erineva keskkonna-taustaga naaberriigis”)

Juhendajad: Raivo Uibo, Oivi Uibo, Vallo Tillmann

Autor: Marit Salus
Pealkiri: Effect of sprint interval training on body composition, cardiorespiratory fitness, blood biochemical markers and bone health in adolescent boys with obesity
Sprindi intervalltreeningu mõju rasvunud teismeealiste poiste keha koostisele, kardiorespiratoorsele võimekusele, vere biokeemilistele markeritele ning luutervisele)
Juhendajad: Jaak Jürimäe, Vallo Tillmann

Autor: Reeli Tamme
Pealkiri: Associations between pubertal hormones and physical activity levels, and subsequent bone mineral characteristics: a longitudinal study of boys aged 12–18 
(Puberteediea erinevate hormoonide ja kehalise aktiivsuse seosed hilisemate luutiheduse näitajatega: longitudinaalne uuring poistel vanuses 12–18 eluaastat)
Juhendajad: Vallo Tillmann, Jaak Jürimäe

Autor: Marianne Saard
Pealkiri: Developing Modern Cognitive Intervention Techniques in Paediatric Neurorehabilitation for Children with Acquired Brain Injury (Kaasaegsete kognitiivsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel)
Juhendaja: Anneli Kolk

Autor: Maarja Hallik
Pealkiri: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inotropic drugs in neonates (Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel)
Juhendajad: Tuuli Metsvaht, Joel Starkopf

Piia Jõgi
Epidemiological and clinical characteristics of pertussis in Estonia (Läkaköha epidemioloogia ja sümptomid Eestis)
Juhendajad: Irja Lutsar, Marje Oona, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond

Georgi Nellis
The use of excipients in medicines administered to neonates in Europe (Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas)
Juhendajad: Irja Lutsar, Tuuli Metsvaht, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond

Rael Laugesaar
Paediatric Stroke in Estonia - Epidemiology and Risk Factors (Laste insult Eestis - epidemioloogia ja riskifaktorid)
Juhendajad: Anneli Kolk, Tiina Talvik, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Rita Teek
The genetic causes of early onset hearing loss in Estonian children
Juhendaja: Katrin Õunap, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Neve Vendt
Iron deficiency and iron deficiency anaemia in infants aged 9 to 12 months in Estonia (Rauapuudus ja rauapuudusaneemia 9-12 kuu vanustel imikutel Eestis)
Juhendajad: Heli Grünberg, Tiina Talvik, Vallo Tillmann, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond

Triin Pomerants
Ghrelin concentration in boys at different pubertal stages: relationships with growth factors, bone mineral density and physical activity
Juhendajad: Vallo Tillmann, Toivo Jürimäe, Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut

Chris Pruunsild
Juvenile idiopathic arthritis in children in Estonia (Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel)
Juhendajad: Tiina Talvik TÜ lastekliinikust, Pirkko Pelkonen Helsingi Ülikoolist

Eve Õiglane-Šlik
Angelman and Prader-Willi syndromes in Estonia (Angelmani ja Prader-Willi sündroom Eestis)
Juhendajad: Tiina Talvik, Katrin Õunap, TÜ lastekliinik

Inga Talvik
Inflicted traumatic brain injury / shaken baby syndrome in Estonia - epidemiology and outcome (Raputatud lapse sündroom Eestis: epidemioloogia ja kaugtulemused)
Juhendajad: Tiina Talvik, TÜ lastekliinik

Anneli Kolk
Cognitive development of children with non-progressive unilateral brain lesion
Juhendajad: Tiina Talvik, Jüri Allik

Heili Varendi
Human newborn behavior during exposure to maternal and other odors, Karolinska Instituudis, Stochholm
Juhendajad: Jan Winberg (Stockholm, Rootsi), Anne Ormisson

Katrin Õunap
Phenylketonuria in Estonia: incidence, newborn screening, diagnosis, clinical characterization and genotype/ phenotype correlation
Juhendaja: Tiina Talvik

Anneli Beilmann
Epidemiology of epilepsy in children and adolescents in Estonia: Prevalence, incidence and clinical characteristics
Juhendaja: Tiina Talvik

Heili Varendi
Behavioral effects observed in human newborns during exposure to naturally occuring odors
Juhendajad: Jan Winberg (Stockholm, Rootsi), Anne Ormisson

Pilvi Ilves
Hypoxic-ischaemic encephalopathy in asphyxiated term infants. A prospective clinical, biochemical, ultra-sonographical study
Juhendaja: Tiina Talvik

Maire Vasar
Allergic diseases and bronchial hyperreactivity in Estonian children in relation to environmental influences
Juhendaja: Bengt Björkstén (Linköping, Rootsi)

Kaja Julge
Humoral immune responses to allergens in early childhood
Juhendaja: Bengt Björkstén  (Linköping, Rootsi)

Heli Grünberg
The Cardiovascular risk of Estonian school-children. A cross-sectional study of 9-, 12- and 15-year-old children
Juhendaja: Aino Paves

Irja Lutsar
Infections of the central nervous system in children (epidemiologic, diagnostic and therapeutic aspects, long term outcome)
Juhendaja: Tiina Talvik

Oivi Uibo
Childhood coeliac disease in Estonia: occurrence, screening, diagnosis and clinical characterization
Juhendaja: Heidi-Ingrid Maaroos

Tiina Talvik
Hypoxic-ischemic brain damage in neonates (clinical, biochemical and brain computed tomographical investigation), Tartu Ülikool.

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik