Kaitstud doktoritööd

Kliinilise meditsiini instituudi töötajate juhendamisel kaitstud doktoritööd

Nimekiri doktoritöödest, mis on kaitstud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas kliinilise meditsiini instituudi töötajate (kaas)juhendamisel alates 2016. aastast ehk alates instituudi loomisest:

 

Autor: Priit Pauklin
Pealkiri: Hemodynamic and Biochemical Characteristics of Patients with Atrial Fibrillation and Anticoagulation of ≥65-year-old Patients with Atrial Fibrillation in Estonia
(Kodade virvendusarütmiaga patsientide hemodünaamiline ja biokeemiline profiil ning ≥65 aastaste kodade virvendusarütmiaga patsientide antikoagulantravi Eestis)

Juhendajad: Priit Kampus, Jaan Eha

Autor: Triinu Keskpaik
Pealkiri: Quality Indicators and Non-Ischemic Myocardial Injury in Emergency Medicine
(Kvaliteediindikaatorid ja südamelihase mitte-isheemiline kahjustus erakorralises meditsiinis)
Juhendajad: Joel Starkopf, Peep Talving
 

Autor: Laura Roht
Pealkiri: Hereditary colorectal cancer syndromes in Estonia
(Pärilikud kolorektaalvähi sündroomid Eestis)
Juhendajad: Katrin Õunap, Tiina Kahre, Jaan Soplepmann

Autor: Liis Ilves
Pealkiri: Metabolomic profiling of chronic inflammatory skin diseases
(Krooniliste põletikuliste dermatooside metaboloomiline profileerimine)
Juhendajad: Külli Kingo, Aigar Ottas, Viljar Jaks Paula Reemann

Autor: Marit Salus
Pealkiri: Effect of sprint interval training on body composition, cardiorespiratory fitness, blood biochemical markers and bone health in adolescent boys with obesity
(Sprindi intervalltreeningu mõju rasvunud teismeealiste poiste keha koostisele, kardiorespiratoorsele võimekusele, vere biokeemilistele markeritele ning luutervisele)
Juhendajad: Jaak Jürimäe, Vallo Tillmann

Autor: Ele Hanson
Pealkiri: Clinical and biochemical markers for prediction and early diagnosis of pregnancy related complications
(Rasedustüsistuste riski hindamise ja varase diagnoosimise kliinilised ja biokeemilised markerid)
Juhendajad: Kristiina Rull, Helle Karro, Maris Laan

Autor: Jaanus Suumann
Pealkiri: Gastric biomarkers and their dynamics as a less invasive method to evaluate stomach health in bariatric surgery patients
(Mao biomarkerid ja nende dünaamika kui väheinvasiivne meetod mao seisundi hindamiseks bariaatrilise kirurgia patsientidel)
Juhendajad: Toomas Sillakivi, Ants Peetsalu (kuni 2020)

Autor: Kadri Medijainen
Pealkiri: Effects of disease-specific physiotherapy on functional performance in patients with mild-to-moderate Parkinson’s disease
(Haigus-spetsiifilise füsioteraapia mõju kerge ja mõõduka Parkinsoni tõvega patsientide funktsionaalsetele näitajatele)
Juhendajad: Pille Taba, Mati Pääsuke, Aet Lukmann

Autor: Stanislav Tjagur
Pealkiri: Mycoplasma genitalium and other sexually transmitted infections causing urethritis – their prevalence, impact on male fertility parameters and prostate health
(Mycoplasma genitalium’i ja teiste uretriiti tekitavate STLI levimus ning mõju mehe reproduktiivtrakti tervisele)
Juhendajad: Margus Punab, Reet Mändar

Autor: Qurat Ul Ain Reshi
Pealkiri: Characterization of the maternal reproductive tract and spermatozoa communication during periconception period via extracellular vesicles
(Emaka ja spermatosoidide ekstratsellulaarsete vesiikulide suhtluse iseloomustus eostamiseelsel perioodil)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Andres Salumets, Ülle Jaakma

Autor: Kärt Simre
Pealkiri: Development of coeliac disease in two populations with different environmental backgrounds 
(Tsöliaakia teke kahes erineva keskkonna-taustaga naaberriigis)
Juhendajad: Raivo Uibo, Oivi Uibo, Vallo Tillmann

Autor: Maarjaliis Paavo
Pealkiri: Short-Wavelength and Near-Infrared Autofluorescence Imaging in Recessive Stargardt Disease, Choroideremia, PROM1-Macular Dystrophy and Ocular Albinism
(Funduse sinine ja lähi-infrapuna autofluorestsentsuuring autosoom-retsessiivse Stardgardti tõve, koroidereemia, PROM1-maakuli düstroofia ja okulaarse albinismi patsientidel)
Juhendajad: Kuldar Kaljurand, Janet R Sparrow 

Autor: Kaspar Ratnik
Pealkiri: Development of predictive multimarker test for preeclampsia in early and late pregnancy 
(Preeklampsia riski ennustustesti ja -mudeli väljatöötamine) 
Juhendajad: Maris Laan, Kalle Kisand, Kristiina Rull

Autor: Linda Sõber
Pealkiri: Impact of thyroid disease and surgery on patient’s quality of voice and swallowing
(Kilpnäärmehaiguste ja kirurgilise ravi mõju patsiendi hääle- ja neelamiskvaliteedile)
Juhendajad: Urmas Lepner, Priit Kasenõmm

Autor: Sanna Puusepp
Pealkiri: Comparison of molecular genetics and morphological findings of childhood-onset neuromuscular disorders
(Lapseeas alanud pärilike neuromuskulaarsete haiguste molekulaargeneetiliste ja morfoloogiliste uuringutulemuste võrdlus)
Juhendajad: Werner Peter Stenzel, Katrin Õunap

Autor: Risto Vaikjärv
Pealkiri: Etiopathogenetic and clinical aspects of peritonsillar abscess
(Peritonsillaarse abstsessi etiopatogenees)
Juhendajad: Reet Mändar, Priit Kasenõmm, Siiri Kõljalg, Jelena Štšepetova 

Autor: Dissanayake Rallage Keerthie Chulanga Dissanayake
Pealkiri: Preimplantation embryo-derived extracellular vesicles: potential as an embryo quality marker and their role during the embryo-maternal communication
(Varastest embrüotest pärit ekstratsellulaarsed vesiikulid: potentsiaal embrüokvaliteedi markeritena ja roll embrüo-emaka suhtluses)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets, Sulev Kõks

Autor: Kasun Madhuranga Godakumara Godagedara
Pealkiri: Extracellular vesicle mediated embryo-maternal communication – A tool for evaluating functional competency of pre-implantation embryos 
(Rakuväliste vesiikulite vahendatud embrüo-emaka suhtlus – vahend hindamaks implantatsiooni-eelse embrüo talituslikku pädevust)
Juhendajad: Alireza Fazeli, Andres Salumets, Ülle Jaakma

Autor: Heigo Reima
Pealkiri: Colorectal cancer care and outcomes – evaluation and possibilities for improvement in Estonia
(Kolorektaalvähi ravi ja tulemite hindamine ning nende parandamise võimalused Eestis)

Juhendajad: Jaan Soplepmann, Kaire Innos

Autor: Hindrek Teder
Pealkiri: Developing computational methods and workflows for targeted and whole-genome sequencing based non-invasive prenatal testing
(Suunatud ja ülegenoomsel sekveneerimisel põhinevate mitteinvasiivsete sünnieelsete testide arvutusmeetodite ja töövoogude väljatöötamine)
Juhendajad: Kaarel Krjutškov, Priit Palta, Andres Salumets

Autor: Liisa Kuhi
Pealkiri: A contribution of biomarker collagen type II neoepitope C2C in urine to the diagnosis and prognosis of knee osteoarthritis
(II tüüpi kollageeni neoepitoop C2C uriinis kui põlve osteoartriidi diagnoosimise ja kulu prognoosimise biomarker)

Juhendajad: Kalle Kisand, Agu Tamm

Autor: Janno Jürgenson
Pealkiri: Effect of a 12-week strength training and a competitive half-marathon run on arterial stiffness and blood biochemistry in male welltrained athletes 
(Kolmekuulise jõutreeningu programmi ja poolmaratoni jooksmise mõju arterite jäikusele ning vere biomarkeritele hästitreenitud meessportlastel)
Juhendaja: Eve Unt

Autor: Reeli Tamme
Pealkiri: Associations between pubertal hormones and physical activity levels, and subsequent bone mineral characteristics: a longitudinal study of boys aged 12–18 
(Puberteediea erinevate hormoonide ja kehalise aktiivsuse seosed hilisemate luutiheduse näitajatega: longitudinaalne uuring poistel vanuses 12–18 eluaastat)

Juhendajad: Vallo Tillmann, Jaak Jürimäe

Autor: Mohammad Mehedi Hasan
Pealkiri: Characterization of follicular fluid-derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment 
(Follikulaarsest vedelikust pärinevate ekstratsellulaarsete vesiikulite iseloomustus ja nende panus perikonseptsiooni keskkonnas)

Juhendjad: Alireza Fazeli, Ülle Jaakma, Andres Salumets

Autor: Priya Kulkarni
Pealkiri: Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis
(Osteoartriidi patogenees: immunoloogiline kulg sünoviaalmembraan- sünoviaalvedelik teljel)
Juhendajad: Aare Märtson, Sulev Kõks , Abhay Madhukar Harsulkar

Autor: Nigul Ilves
Pealkiri: Brain plasticity and network reorganization in children with perinatal stroke: a functional magnetic resonance imaging study
(Aju plastilisus ja võrgustike reorganiseerumine perinataalset insulti põdenud lastel: funktsionaalne magnetresonantstomograafiline uuring)
Juhendajad: Pilvi Ilves, Rael Laugesaar, Mairi Männamaa

Autor: Deniss Sõritsa
Pealkiri: The impact of endometriosis and physical activity on female reproduction
(Endometrioosi ja kehalise aktiivsuse mõju naiste viljakusele)

Juhendajad: Andres Salumets, Helle Karro, Kadri Matt, Maire Peters

Autor: Marko Murruste
Pealkiri: Short- and long-term outcomes of surgical management of chronic pancreatitis
(Prospektiivne uuring kroonilise pankreatiidi kirurgilise ravi lähi- ja kaugtulemustest)
Juhendajad: Urmas Lepner, Peep Talving

Autor: Jüri Lieberg
PealkiriResults of surgical treatment and role of biomarkers in pathogenesis and risk prediction in patients with abdominal aortic aneurysm and peripheral artery disease 
(Kirurgilise ravi tulemused ja biomarkerite seos haiguse patogeneesi ning riskiga kõhuaordi aneurüsmi ja alajäseme arterite haigusega patsientidel)
Juhendaja: Jaak Kals

Autor: Liisa Leppik
Pealkiri: Alterations in metabolomic profile of lipids, amino acids and biogenic amines in the early course of schizophrenia spectrum disorders (Lipiidide, aminohapete ja biogeensete amiinide metaboloomilise profiili muutused skisofreenia spektri häirete varajases kulus) 
Juhendajad: Liina Haring, Eero Vasar, Mihkel  Zilmer

Autor: Lille Kurvits
Pealkiri: Parkinson’s disease as a multisystem disorder: whole transcriptome study in Parkinson’s disease patients’ skin and blood (Parkinsoni tõbi kui multisüsteemne haigus: Parkinsoni tõve patsientide naha ja vere kogu transkriptoomi uuring)
Juhendajad: Pille Taba, Sulev Kõks, Anu Planken

Autor: Triin Kikas
Pealekiri: Single nucleotide variants affecting placental gene expression and pregnancy outcome (Platsenta geeniekspressiooni ning raseduse kulgu mõjutavad ühenukleotiidsed variandid)
Juhendajad: Maris Laan, Kristiina Rull

Autor: Hedda Lippus-Metsaots
Pealekiri: Interpersonal violence in Estonia: prevalence, impact on health and health behaviour (lsikutevaheline vägivaId Eestis: levimus, mõju tervisele ja tervisekäitumisele)
Juhendajad: Helle Karro, Made Laanpere

Autor: Pärt Prommik
Pealekiri: Hip fracture rehabilitation during 2009–2017 in Estonia (Reieluu proksimaalse murru diagnoosiga patsientide taastusravi Eestis aastatel 2009 – 2017)
Juhendajad: Helgi Kolk, Aare Märtson, Mati Pääsuke

Autor: Martin Padar
Pealekiri: Enteral nutrition, gastrointestinal dysfunction and intestinal biomarkers in critically ill patients (Enteraalne toitmine, seedetrakti funktsioon ja soole biomarkerid intensiivravihaigetel)
Juhendajad: Joel Starkopf, Annika Reintam Blaser

Autor: Siim Schneider
Pealekiri:  Risk factors, etiology and long-term outcome in young ischemic stroke patients in Estonia (Eesti noorte isheemilise insuldi patsientide riskitegurid, etioloogia ja hilistulemused)
Juhendajad: Janika Kõrv, Riina Vibo

Autor: Konstantin Ridnõi
Pealekiri: Implementation and effectiveness of new prenatal diagnostic strategies in Estonia (Uute sünnieelse diagnostika strateegiate rakendamine ja nende efektiivsuse hindamine Eestis)
Juhendajad: Katrin Õunap,Tiia Reimand

Autor: Kristiina Ojamaa
Pealkiri: Epidemiology of gynecological cancer in Estonia (Günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis)
Juhendajad: Kaire Innos, Piret Veerus, Hele Everaus

Autor: Marianne Saard
Pealkiri: Developing Modern Cognitive Intervention Techniques in Paediatric Neurorehabilitation for Children with Acquired Brain Injury (Kaasaegsete kognitiivsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel)
Juhendaja: Anneli Kolk

Autor: Hardo Lilleväli
Pealkiri: Hyperphenylalaninaemias and neurophysiological disorders associated with the condition (Hüperfenüülalanineemiad ja seotud neurofüsioloogilised häired)
Juhendajad: Katrin Õunap, Kersti Lilleväli

Autor: Roman Balõtšev
Pealkiri: Interaction between the immune and metabolic systems in different stages of schizophrenia spectrum disorders (Immuun- ja metaboolse süsteemi vastastikune mõju skisofreeniaspektri häire erinevates staadiumides)
Juhendajad: Liina Haring, Eero Vasar, Mihkel Zilmer, Kati Koido

Autor: Maarja Hallik
Pealkiri: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inotropic drugs in neonates (Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel)
Juhendajad: Tuuli Metsvaht, Joel Starkopf

Autor: Raili Müller
Pealkiri: Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis (Kardiometaboolsed riskitegurid ja keha koostise muutused varase reumatoidartriidi haigetel)
Juhendajad: Riina Kallikorm, Margus Lember, Kaja Põlluste

Autor: Sergo Kasvandik
Pealkiri: The role of proteomic changes in endometrial cells – from the perspective of fertility and endometriosis (Inimese endomeetriumi normaalne ja patoloogiline profiil proteoomika vaatevinklist)
​​​​​​​Juhendajad: Andres Salumets, Maire Peters, Lauri Peil

Autor: Sten Saar
Pealkiri: Epidemiology of severe injuries in Estonia (Raske trauma epidemioloogia Eestis)
Juhendajad: Peep Talving, Urmas Lepner

Autor: Kati Braschinsky
Pealkiri: Epidemiology of primary headaches in Estonia and applicability of web-based solutions in headache epidemiology research (Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös)
​​​​​​​Juhendaja Mark Braschinsky

Autor: Helen Vaher
Pealkiri: MicroRNAs in the regulation of keratinocyte responses in psoriasis vulgaris and atopic dermatitis (MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral)
​​​​​​​Juhendajad: Ana Rebane, Külli Kingo

Autor: Liisi Raam
Pealkiri: Molecular alterations in the pathogenesis of two chronic dermatoses – vitiligo and psoriasis (Molekulaarsed muutused kahe kroonilise dermatoosi – vitiliigo ja psoriaasi – patogeneesis)
​​​​​​​Juhendajad: Külli Kingo, Kai Kisand, Ana Rebane

Autor: Artur Vetkas
Pealkiri: Long-term quality of life, emotional health, and associated factors in patients after aneurysmal subarachnoid haemorrhage (Aneurüsmaatilise subarahnoidaalse hemorraagia järgne elukvaliteet, emotsionaalne tervis ja nende prognostilised faktorid)
​​​​​​​Juhendajad: Toomas Asser, Tõnu Rätsep

Autor: Teele Kasepalu
Pealkiri: Effects of remote ischaemic preconditioning on organ damage and acylcarnitines’ metabolism in vascular surgery (Kaugisheemilise eelkohastamise mõju organkahjustusele ja atsüülkarnitiinide metabolismile veresoontekirurgias)
​​​​​​​Juhendajad: Jaak Kals, Urmas Lepner, Mihkel Zilmer, Joel Starkopf

Autor: Pilleriin Soodla
Pealkiri: Newly HIV infected people in Estonia: estimation of incidence and transmitted drug resistance (HIV esmasdiagnoosid Eestis: esmashaigestumise ja ülekantud ravimresistentsuse hindamine)
Juhendajad: Irja Lutsar, Matti Maimets

Autor: Lidiia Zhytnik
Pealkiri: Inter- and intrafamilial diversity based on genotype and phenotype correlations of Osteogenesis Imperfecta (Genotüübi ja fenotüübi korrelatsioonidel põhinev Osteogenesis Imperfecta perekondade sisene ja vaheline varieeruvus)
Juhendajad: Katre Maasalu, Aare Märtson, Sulev Kõks

Autor: Toomas Toomsoo
Pealkiri: Transcranial brain sonography in the Estonian cohort of Parkinson’s disease (Transkraniaalne aju ultraheli uuring Eesti Parkinsoni tõve haigetel)
Juhendajad: Toomas Asser,Pille Taba, Daniela Berg

Autor: Aet Saar
Pealkiri: Acute myocardial infarction in Estonia 2001–2014: towards risk based prevention and management (Äge müokardiinfarkt Eestis 2001–2014: suund riskil põhinevale ennetusele ja ravile)
Juhendajad: Jaan Eha, Tiia Ainla, Toomas Marandi, Krista Fischer

Autor: Ülle Võhma
Pealkiri: Association between personality traits, clinical characteristics and pharmacological treatment response in panic disorder (Paanikahäirega patsientide isikuomaduste ja  kliiniliste näitajate seos farmakoloogilise ravivastusega)
Juhendajad: Eduard Maron, Anu Aluoja, Innar Tõru

Autor: Kadri Rekker
Pealkiri: The putative role of microRNAs in endometriosis pathogenesis and potential in diagnostics (mikroRNA-de potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas)
Juhendajad: Maire Peters, Andres Salumets, Helle Karro

Autor: Maria Yakoreva
Pealkiri: Imprinting disorders in Estonia (Vermimishäired Eestis)
Juhendajad: Katrin Õunap, Tiina Kahre

Autor: Elmira Gurbanova
Pealkiri: Specific characteristics of tuberculosis in low default, but high multidrug–resistance prison setting (Tuberkuloosi iseärasused madala ravikatkestamise, kuid kõrge multiravimresistentsusega iseloomustuvates vanglatingimustes)
Juhendajad: Alan Altraja, Kai Blöndal

Autor: Aigar Ottas
Pealkiri: The metabolomic profiling of psoriasis, atopic dermatitis and atherosclerosis (Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja ateroskleroosi metaboloomne profileerimine)
Juhendajad: Ursel Soomets, Külli Kingo

Autor: Kristel Ehala- Aleksejev
Pealkiri: The associations between body composition, obesity and obesity-related health and lifestyle conditions with male reproductive function (Kehakompositsiooni, rasvumise ja rasvumisega seotud eluviisi ning tervisenäitajate seosed mehe reproduktiivfunktsiooniga)
Juhendajad: Margus Punab

Autor: Liis Kadastik-Eerme
Pealkiri: Parkinson’s disease in Estonia: epidemiology, quality of life, clinical characteristics and pharmacotherapy (Parkinsoni tõbi Eestis: epidemioloogia, elukvaliteet, kliinilised karakteristikud ja farmakoteraapia)
Juhendajad: Pille Taba,Toomas Asse

Autor: Mari-Anne Vals
Pealkiri: Congenital N-glycosylation disorders in Estonia (Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis) 
Juhendajad: Katrin Õunap

Autor: Karit Reinson
Pealkiri: New diagnostic methods for early detection of inborn errors of metabolism in Estonia
(Uued diagnoosimeetod kaasasündinud ainevahetushaiguste varajaseks avastamiseks Eestis)
Juhendaja: Katrin Õunap

Autor: Xuan Dung Ho
Pealkiri: Characterization of the genomic profile of osteosarcoma
(Osteosarkoomi geneetilise profiili iseloomustus)
Juhendajad: Aare Märtson, Sulev Kõks, Katre Maasalu

Autor: Kärt Kriisa
Pealkiri: Profile of acylcarnitines, inflammation and oxidative stress in first-episode psychosis before and after antipsychotic treatment
(Atsüülkarnitiinide, põletiku ja oksüdatiivse stressi määra kajastavate biomarkerite profiilid esmase psühhoosiespisoodiga patsientidel enne ja pärast antipsühhootilist ravi)
Juhendajad: Liina Haring, Mihkel Zilmer, Eero Vasar

Autor: Olga Tšuiko
Pealkiri: Unravelling chromosomal instability in mammalian preimplantation embryos using single-cell genomics
(Kromosomaalne ebastabiilsus imetajate varajastes embrüotes)
Juhendajad: Andres Salumets, Joris Robert Vermeesch, Ants Kurg

Autor: Janne Tiigimäe-Saar
Pealkiri: Botulinum neurotoxin type A treatment for sialorrhea in central nervous system diseases
(Kesknärvisüsteemi haigusest tingitud sialorröa ravi botulismitoksiiniga)
Juhendajad: Tiia Tamme, Pille Taba

Autor: Eva Mengel
Pealkiri: Longitudinal changes in bone mineral characteristics in boys with obesity and with different body mass index gain during pubertal maturation: associations withbody composition and inflammatory biomarkers
(Muutused luutiheduse näitajates erineva kehamassiindeksi tõusuga ülekaalulistel ja rasvunud poistel puberteediperioodis: seosed keha koostise ja põletiku biomarkeritega)
Juhendajad: Jaak Jürimäe, Vallo Tillmann

Autor: Kaspar Tootsi
Pealkiri: Cardiovascular and metabolomic profiling of osteoarthritis
(Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine)
Juhendajad: Aare Märtson, Jaak Kals, Mihkel Zilmer

Autor: Mikk Jürisson
Pealkiri: Health and economic impact of hip fracture in Estonia
(Reieluukaela murru tervise- ja majandusmõju Eestis)
Juhendajad: Anneli Uusküla, Riina Kallikorm, Margus Lember

Autor: Sander Pajusalu
Pealkiri: Genome-wide diagnostics of Mendelian disorders: from chromosomal microarrays to next-generation sequencing
(Mendeliaarsete haiguste ülegenoomne diagnostika: kromosomaalsest mikrokiibi analüüsist järgmise põlvkonna sekveneerimiseni)
Juhendajad: Katrin Õunap, Tiia Reimand

Autor: Alar Aab
Pealkiri: Insights into molecular mechanisms of asthma and atopic dermatitis
(Ülevaade astma ja atoopilise dermatiidi molekulaarsetest mehhanismidest)
​​​​​​​Juhendajad: Ana Rebane, Mübeccel Akdis, Külli Kingo

Autor: Ott Laius
Pealkiri: Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia
(Osteoporoosiravimite kasutamine, ravijärgimus ning osteoporoosist tingitud reieluu proksimaalse osa murdude trend Eestis)
​​​​​​​Juhendajad: Katre Maasalu, Sulev Kõks, Aare Märtson

Autor: Živile Riispere
Pealkiri: IgA Nephropathy study according the Oxford Classification: IgA Nephropathy clinical-morphological correlations, disease progressioon and the effect of renoprotective therapy
(IgA nefropaatia uuring Oxford’i klassifikatsiooni järgi: IgA nefropaatia kliinilis-morfoloogilised korrelatsioonid, haiguse progresseerumise ja renoprotektiivse ravi efekti uuringud)
​​​​​​​Juhendaja: Mai Rosenberg

Autor: Binh Ho Duy
Pealkiri:  Osteogenesis imperfecta in Vietnam
(Osteogenesis imperfecta Vietnamis)
​​​​​​​Juhendajad: Katre Maasalu, Aare Märtson, Sulev Kõks

Autor: Kalev Nõupuu
Pealkiri: Autosomal-recessive Stargardt disease: phenotypic heterogeneity and genotype-phenotype associations
(Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed)
​​​​​​​Juhendajad: Kuldar Kaljurand, Rando Allikmets

Autor: Liina Haring
Pealkiri: Cognitive functioning after first psychotic episode
(Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne funktsionaalsus)
​​​​​​​Juhendajad: René Mõttus, Aleksandr Žarkovski, Eduard Maron

Autor: Aleksei Rakitin
Pealkiri: Metabolic effects of acute and chronic treatment with valproic acid in people with epilepsy
(Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul)
​​​​​​​Juhendajad: Sulev Haldre, Sulev Kõks

Autor: Georgi Nellis
Pealkiri: The use of excipients in medicines administered to neonates in Europe
(Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas)
​​​​​​​Juhendajad: Irja Lutsar, Tuuli Metsvaht

Autor: Liidia Kiisk
Pealkiri: Long-term nutritional study: anthropometrical and clinico-laboratory assessments in renal replacement therapy patients after intensive nutritional counselling
(Pika-ajaline toitumise uuring: antropomeetriliste ja kliinilis-laboratoorsete näitajate hindamine neeruasendusravi patsientidel intensiivse toitumisalase nõustamise järgselt)
​​​​​​​Juhendajad: Helje Kaarma, Mai Rosenberg

Autor: Kaido Paapstel
Pealkiri: Metabolomic profile of arterial stiffness and early biomarkers of renal damage in atherosclerosis
(Arterite jäikuse metaboloomiline profiil ja varajase neerukahjustusebiomarkerid ateroskleroosi korral)
Juhendajad: Jaak Kals, Mihkel Zilmer

Autor: Merli Saare
Pealkiri: Molecular profiling of endometriotic lesions and endometria of endometriosis patients
(Endomeetriumi ja endometrioosikollete molekulaarse profiili iseloomustamine)
Juhendajad: Helle Karro, Andres Salumets, Maire Peters