Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku teadustöö

Käimasolevad projektid

1. Uute harvikhaiguste avastamine multioomika abil. (2024-2028). Vastutav täitja K.Õunap. Põhitäitjad: T.Kahre, M.Ilisson, T.Reimand, K.Reinson, M.-A.Vals


Lõppenud projektid

1. Suurte sarkomeeriliste geenide diagnostilise efektiivsuse suurendamine (2020−2023). Põhitäitjad: K. Õunap, T. Kahre, S. Pajusalu, S. Puusepp, S. Sarv

2. Haruldaste kaasasündinud lihashaiguste ja neurometaboolsete haiguste diagnostika ja levimus. (2019−2023). Vastutav täitja K. Õunap. Põhitäitjad: T. Kahre, K. Muru, T. Reimand, K. Reinson, M.-A.Vals

3. Koostööprojekt Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi, Harvardi Ülikooli Broad Instituudi (Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA) Mendeleeruva Genoomika Keskuse (Center for Mendelian Genomics, CMG), Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja SA TÜ Kliinikumi vahel teemal „Geneetiliste haiguste tekkepõhjuste väljaselgitamine senini ebaselge haiguspõhjusega patsientidel", (2016-2019). Põhitäitjad: K. Õunap, T. Reimand, S. Pajusalu, K. Reinson, S. Puusepp, K. Simenson, L. Roht ja P. Püttsepp

4. K. Õunap, T. Kahre ja M. Yakoreva osalesid COST projektis BM1208 teemal „European Network for Human Congenital Imprinting Disorders“ (2014-2017)

5. Eesti Teadusfondi personaalne uurimistoetus PUT0355, teema „Uute haruldaste geneetiliste haiguste avastamine lastel“ (2014-2017). Grandi hoidja K. Õunap, põhitäitjad T. Kahre ja T. Reimand.

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik