Kirurgiakliiniku kaitstud doktoritööd

Kirurgiakliinikus kaitstud doktoritööd

2023
Triinu Keskpaik

Quality Indicators and Non-Ischemic Myocardial Injury in Emergency Medicine
(Kvaliteediindikaatorid ja südamelihase mitte-isheemiline kahjustus erakorralises meditsiinis)

Juhendajad: Joel Starkopf, Peep Talving


Stanislav Tjagur
Mycoplasma genitalium and other sexually transmitted infections causing urethritis – their prevalence, impact on male fertility parameters and prostate health
Juhendajad: Margus Punab, Reet Mändar

Jaanus Suumann
Gastric biomarkers and their dynamics as a less invasive method to evaluate stomach health in bariatric surgery patients
Juhendajad: Toomas Sillakivi, Ants Peetsalu

Linda Sõber
Impact of thyroid disease and surgery on patient’s quality of voice and swallowing
(
Kilpnäärmehaiguste ja kirurgilise ravi mõju patsiendi hääle- ja neelamiskvaliteedile)
Juhendajad: Urmas Lepner, Priit Kasenõmm

2022
Marko Murruste

Short- and long-term outcomes of surgical management of chronic pancreatitis
Juhendajad: Urmas Lepner, Peep Talving

Jüri Lieberg
Results of surgical treatment and role of biomarkers in pathogenesis and risk prediction in patients with abdominal aortic aneurysm and peripheral artery disease 
Juhendaja: Jaak Kals


2020
Sten Saar

Epidemiology of severe injuries in Estonia
Juhendajad: Peep Talving, Urmas Lepner

Teele Kasepalu 
Effects of remote ischaemic preconditioning on organ damage and acylcarnitines’ metabolism in vascular surgery
Juhendajad: Jaak Kals, Urmas Lepner, Mihkel Zilmer, Joel Starkopf

2014
Ceith Nikkolo
 
Impact of different mesh parameters on chronic pain and foreign body feeling after open inguinal hernia repair
Juhendaja: Urmas Lepner

Kristo Ausmees
Reproductive function in middle-aged males: Associations with prostate, lifestyle and couple infertility status
Juhendaja: Margus Punab, Reet Mändar

2013
Marju Puurand

Oxidative phosphorylation in different diseases of gastric mucosa
Juhendajad: Enn Seppet, Ants Peetsalu

2010
Jaanus Kahu
Kidney transplantation: Studies on donor risk factors and mycophenolate mofetil
Juhendajad: Ants Peetsalu, Kaija Salmela

2007
Margus Punab

Male fertility and its risk factors in Estonia
Juhendaja: Ants Peetsalu

2003
Margot Peetsalu
Longterm follow-up after vagotomy in duodenal ulcer disease: recurrent ulcer, changes in the function, morphology and Helicobacter pylori colonisation of the gastric mucosa
Juhendaja: Ants Peetsalu

Toomas Sillakivi
Perforated peptic ulcer in Estonia: epidemiology, risk factors and relations with Helicobacter pylori
Juhendajad: Ants Peetsalu, Marika Mikelsaar

Jaan Soplepmann
Peptic ulcer haemorrhage in Estonia: epidemiology, prognostic factors, treatment and outcome
Juhendaja: Ants Peetsalu

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest