Kopsukliinik

Kopsukliiniku akadeemilise tegevuse põhieesmärkideks on diplomieelse ja diplomijärgse erialaõppe kindlustamine ning teadus- ja arendustöö tegemine pulmonoloogia ja torakaalkirurgia erialadel. Selle saavutamiseks tegeleme igapäevaselt järgmiste tegevustega:

  • loengud ja -praktikumid arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja füsioteraapia erialal
  • residentuuriõpe
  • doktoriõpe ja teadustöö arendamine Eestis

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht