Skip to main content

Kopsukliinik

Kopsukliiniku akadeemilise tegevuse põhieesmärkideks on diplomieelse ja diplomijärgse erialaõppe kindlustamine ning teadus- ja arendustöö tegemine pulmonoloogia ja torakaalkirurgia erialadel. Selle saavutamiseks tegeleme igapäevaselt järgmiste tegevustega:

  • loengud ja -praktikumid arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja füsioteraapia erialal
  • residentuuriõpe
  • doktoriõpe ja teadustöö arendamine Eestis

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Sisekliiniku residentuur

Üldinfo residentuuri kohta ja erialade programmid on leitavad meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.

Jaga
18.02.2022
#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

Jaga
31.01.2022