Kliiniliste uuringute keskuse teenused

Kliiniliste uuringute keskuse teenused:

Projektijuhtimine
Kvaliteedijuhtimine
Uuringute monitoorimine
Nõustamine eetikakomiteele ja Ravimiametile esitatavate dokumentide osas
Biopangandus
Uuringu andmebaasi loomine REDCap tarkvaras

Erinevad koolitusprogrammid

Blanketi nimetus

Blankett kehtib alates

CV kliinilistes uuringutes

01.09.2022

CV kliinilistes uuringutes inglise keeles

01.09.2022

Kohale toimetamise kinnitus

01.09.2022

Algandmete asukoht

01.09.2022

Uuringu delegeerimisleht

01.09.2022

Koolituste registreerimisleht

01.09.2022

Monitoorija registreerimisleht

01.09.2022

Patsientide nimede registreerimisleht

01.09.2022

Patsientide sõelumise registreerimisleht

01.09.2022

Ravimite loendamine

01.09.2022

Temperatuuri registreerimine

01.09.2022

Infolehe ja teadva nõusoleku vorm ver 1.6

08.01.2024

Selgitav märkus

01.09.2022

Kontrollnimekiri uuringu läbiviimiseks ning auditiks valmistumisel

01.09.2022

Uuringuplaanist kõrvalekaldumiste registreerimine

01.09.2022

Külmikute hooldamine

01.09.2022

 

Blankettide saamiseks võtke palun ühendust Riina Jannoga

 

 

Kliiniliste uuringute keskuse üldine hinnakiri:

Teadusprojekti juhtimine – 42 eurot/tund

Teadusprojekti taotluse koostamise nõustamine (esimesed 8 tundi tasuta) - 42 eurot/tund

Nõustamisteenus kliinilise teadusuuringu algatamiseks – 42 eurot/tund

Uuringute kvaliteedikontroll ja monitoorimine - 36 eurot/tund

Uuringu andmebaasi koostamine REDCap tarkvaras vastavalt uuringuplaanile, kuni 10 esimest tundi - 360 eurot

Uuringu andmebaasi koostamine REDCap tarkvaras vastavalt uuringuplaanile, alates 11. töötunnist - 36 eurot/tund

Statistiku teenus – esmane kontakt ja nõustamine (mahus kuni 2 tundi) toimub tasuta, edasine vastavalt konkreetsele kokkuleppele ja töömahule

 

Teadusprojekti juhtimine - 50 eurot/tund

Teadusprojekti taotluse koostamise nõustamine (esimesed 8 tundi tasuta) - 50 eurot/tund

Nõustamisteenus kliinilise teadusuuringu algatamiseks – 50 eurot/tund

Uuringute kvaliteedikontroll ja monitoorimine - 43 eurot/tund

Uuringu andmebaasi koostamine REDCap tarkvaras vastavalt uuringuplaanile, kuni 10 esimest tundi - 430 eurot

Uuringu andmebaasi koostamine REDCap tarkvaras vastavalt uuringuplaanile, alates 11. töötunnist - 43 eurot/tund

Statistiku teenus – esmane kontakt ja nõustamine (mahus kuni 2 tundi) toimub tasuta, edasine vastavalt konkreetsele kokkuleppele ja töömahule