Skip to main content

Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Ortopeedia on kirurgiline eriala, mis on seotud lihas-skeletisüsteemi kaasasündinud ja omandatud haiguste, alaarengute ja funktsionaalsete probleemide (traumaatiliste või mittetraumaatiliste) anamneesi, uurimise, kindlakstegemise, ärahoidmise, ravi ja rehabilitatsiooniga. 

Traumatoloogia on ortopeedia eriala üks osa – nii käsitletakse seda eriala praegu enamuses Euroopa riikides, sh ka Eestis. Laiemas meditsiiniterminoloogias on aga siiski veel kasutusel traumatoloogia ja ortopeedia eriala, millest tulenevalt on sellisena  säilinud ka kliiniku nimetus.

Traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku akadeemilise tegevuse põhieesmärkideks on diplomieelse ja diplomijärgse erialaõppe kindlustamine ning teadus- ja arendustöö tegemine ortopeedia erialal. Selle saavutamiseks tegeleme igapäevaselt järgmise õppetöö läbiviimisega:

  • erialaloengud ja -praktikumid arstiteaduse 1., 3. ja 4. kursuse ja füsioteraapia 2. kursuse üliõpilastele;
  • täiendusõpe praktiseerivatele arstidele;
  • residentuuriõpe;
  • doktoriõpe ja teadustöö arendamine Eestis.
     

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Eesti Ortopeedia Selts

 

 

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Sisekliiniku residentuur

Üldinfo residentuuri kohta ja erialade programmid on leitavad meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.

Jaga
18.02.2022
#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

Jaga
31.01.2022