Nahahaiguste kliiniku magistri- ja doktoritööd

KAITSTUD DOKTORITÖÖD

Liisi Raam
Molecular alterations in the pathogenesis of two chronic dermatoses - vitiligo and psoriasis (Molekulaarsed muutused kahe kroonilise dermatoosi - vitiliigo ja psoriaasi - patogeneesis), Tartu Ülikool, meditsiinivaldkond
Juhendajad: Külli Kingo, Ana Rebane, Kai Kisand

Helen Vaher
MicroRNAs in the regulation of keratinocyte responses in psoriasis vulgaris and atopic dermatitis (MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral), Tartu Ülikool, meditsiinivaldkond 
Juhendajad: Ana Rebane, Külli Kingo

Aigar Ottas
The metabolomic profiling of psoriasis, atopic dermatitis and atherosclerosis (Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja ateroskleroosi metaboloomne profileerimine), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Biokeemia instituut
Juhendajad: Külli Kingo, Ursel Soomets

Alar Aab
Insights into molecular mechanisms of asthma and atopic dermatitis (Ülevaade astma ja atoopilise dermatiidi molekulaarsetest mehhanismidest), Tartu Ülikool
Juhendajad: Ana Rebane; Külli Kingo, Mübeccel Akdis

Paula Reemann
The effects of microenvironment on skin cells (Mikrokeskkonna mõju naharakkudele), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Juhendajad: Külli Kingo, Viljar Jaks, Sulev Kõks, Olavi Vasar

Maire Karelson
Vitiligo: clinical aspects, quality of life and the role of melanocortin system in pathogenesis, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Juhendajad: Külli Kingo, Sulev Kõks

Ene Reimann
Description of the cytokines and cutaneous neuroendocrine system in the development of vitiligo (Tsütokiinide ja neuroendokriinse süsteemi osalemine vitiliigo patogeneesis), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Füsioloogia instituut
Juhendajad: Külli Kingo, Sulev Kõks

Kristi Abram
The prevalence and risk factors of rosacea. Subjective disease perception of rosacea patients (Rosaatsea levimus ja riskitegurid. Rosaatseahaigete subjektiivne haigustunnetus), Tartu Ülikool
Juhendajad: Helgi Silm, Marje Oona

Ranno Rätsep
Genetics of psoriasis and vitiligo, focus on family IL10 cytokines (Psoriaasi ja vitiliigo geneetika IL10 perekonna tsütokiinide aspektist), Tartu Ülikool
Juhendajd: Eero Vasar, Külli Kingo, Sulev Kõks, Helgi Silm

Külli Kingo
The interleukin-10 family cytokines gene polymorphisms in plaque psoriasis (Interleukiin-10 perekonna tsütokiniinide geenide polümorfismid naastulise psoriaasi puhul), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Juhendajad: Eero Vasar, Sulev Kõks, Helgi Silm

Maigi Eisen
Pathogenesis of contact dermatitis: participation of oxidative stress : a clinical - biochemical study, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Juhendajad: Mihkel Zilmer, Helgi Silm, Sirje Kaur

KAITSTUD MAGISTRITÖÖD

Eerik Aunin
Melanokortiini süsteemiga seotud geenide ekspressiooni uurimine vitiliigopatsientide nahas, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Füsioloogia instituut
Juhendajad: Ursel Soomets, Sulev Kõks, Külli Kingo

Kristi Raud
Glutatioonisüsteemi bioloogiline roll psoriaasi patogeneesis, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Füsioloogia instituut
Juhendajad: Ursel Soomets, Külli Kingo, Sulev Kõks

ENNS-i talveseminar

VAATA OTSE: Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Tartu Ülikool

Neuroloogide ja neurokirurgide talveseminaril räägitakse liigutushäiretest