Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku õppetöö

Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus õpetatakse aineid arstiteaduse ja füsioteraapia erialade üliõpilastele.

Kohustuslikud ained:

ARSM.01.044 Spordimeditsiin , kohustuslik aine III kursuse arstiteaduse üliõpilastele. Omandatakse põhiteadmised spordimeditsiinis kasutatavatest funktsionaalsete reservide hindamise  meetoditest. Tegemist on ühe osaga ainest "Diagnostika alused" AR00.00.016

ARSM.00.013 Taastusravi, kohustuslik aine V kursuse arstiteaduse üliõpilastele. 
Loengutes ja praktikumides käsitletakse  taastusravi põhimõtteid ja võimalusi erinevate funktsioonihäirete puhul:  tugi- ja liikumissüsteemi häired ja haigused, ajukahjustus, onkoloogiline haigus,  kardivaskulaarsüsteemi haigused. Õpitakse objektiivselt hindama erinevaid funktsioonihäireid, tutvutakse  erinevate meeskonnaliimete tööga. Käsitletakse haigusjuhte ja erinevaid tõenduspõhiseid ravivõimalusi.

ARSM.01.060 Spordimeditsiin, kohustuslik aine füsioteraapia eriala üliõpilastele. 
Õppeaine annab ülevaate sportlastele läbiviidavatest peamistest meditsiinilistest uuringutest. Õpetatakse spordivigastuste ja tervisekahjustuste profülaktikat ning esmaabi. Omandatakse põhiteadmised spordimeditsiinis ja taastusravis kasutatavatest funktsionaalsete reservide hindamise meetoditest.

Valikained:

ARSM.00.008  Teaduslik uurimistöö spordimeditsiinis I 
Omandatakse teadmised ja oskused  teadusliku teadustöö planeerimisks, läbiviimiseks, andmete  analüüsiks ning interpreteerimiseks. Aine raames  esitatakse seminaril üks referaat valitud teemal ning viiakse läbi iseseisev teaduslik  uurimistöö. 6EAP

ARSM.00.009  Teaduslik uurimistöö spordimeditsiinis II 
On jätkukursus "Teaduslik uurimistöö spordimeditsiinis I. Omandatakse süvendatud  teadmised ja  oskused teadusliku teadustöö planeerimisks, läbiviimiseks, andmete analüüsiks ning interpreteerimiseks.  Aine raames esitatakse seminaril üks referaat valitud teemal ning viiakse läbi iseseisev teaduslik  uurimistöö või jätkatakse eelnevalt alustatud uurimistööga. 6 EAP

ARSM.00.012  Teaduslik uurimistöö spordimeditsiinis III 
On jätkukursus "Teaduslik uurimistöö spordimeditsiinis II" kursusele. Omandatakse süvendatud  teadmised ja oskused teadusliku teadustöö planeerimisks, läbiviimiseks, andmete analüüsiks ning  interpreteerimiseks spordimeditsiini valdkonnas. Antud aine raames viiakse läbi praktiline uurimistöö, mis  realiseerub publikatsioonina (konverentsiteesid, teadusartikkel vms). 6 EAP

ARSM.00.010  Multidistsiplinaarne taastusravi haigusjuhtude näitel
Käsitletakse erinevaid taastusravis kasutatavaid meetodeid (füsioteraapia, sh aparaatne füsioteraapia,  funktsionaalne stimulatsioon, vesiravi, massaaž, kinesioteipimine jm; tegevusteraapia, kõne- ja  neelamishäirete ravi ning psühhoteraapia )  keerukamate ja mitme elundsüsteemi patoloogiat hõlmavate  ravijuhtude näitel. 2EAP

ARSM.00.011  Sporditraumatoloogia 
Kursus sisaldab loenguid (ägedad spordivigastsued, ülekoormussündroomid, tendinopaatiad,  spordivigastuste taastusravi jne), ning seminare (haigusjuhtude arutelu, spordivigastuste taastusravi). 2 EAP

ARSM.00.014 Sporditraumatoloogia (inglise keeles) 
The course includes lectures (acute sports injuries, overuse syndromes, tendinopathies, rehabiliatation of  sports injuries) and seminars (case analysis, rehabilitation of sports injuries). 2 EAP

ARSM.00.015 Harrastusspordi võlud ja valud
Õppeaine annab ülevaate peamistest terviseprobleemidest, mis võivad esineda regulaarse sportimise  korral. Antakse põhiteadmised erinevate kehaliste võimete arendamisest. Õpetatakse spordivigastuste ja  tervisekahjustuste profülaktikat ning esmaabi. 2 EAP

ARSM.01.045  Spordimeditsiin, harrastusspordi võlud ja valud II 
Käsitletakse sportlaste (sh harrastussportlaste) kehaliste võimete arendamise peamisi printsiipe, antakse  praktilised oskused  funktsionaalse võimekuse ja tugiliikumisaparaadi võimekuse hindamise kohta.   Omandatakse teadmised ja oskused spordiga seotud vigastuste ennetamiseks ja  esmaabiks.  Käsitletakse sportlaste toitumisega seotud aspekte, dopinguainete ning toidulisandite kasutamist. 2 EAP

Residentuur

Residentuuri üldinfo

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest