Simulatsiooniõpe üliõpilastele

Kliinilise meditsiini instituut peab oluliseks, et enne iseseisvat kliinilist tegevust ja päris haigete ravimist saaksid üliõpilased harjutada turvalises keskkonnas praktilist tegevust ja omandada seeläbi vajalikud oskused. Instituudis on vastava eesmärgi täitmiseks arvestatav hulk simulatsioonivahendeid, mida kasutatakse nii simulatsioonikeskuses kui ka kliinikutes kohapeal. Simulatsioonivahendite soetamist kaasfinantseeriti ASTRA projekti PER ASPERA alategevusest "Kliiniliste ja praktiliste oskuste treening- ja simulatsioonikeskuse loomine".

Simulatsioonivahendeid kasutatakse erinevates kliinilise meditsiini instituudi õppeainetes.

ARSTITEADUSE PÕHIÕPE (nii eestikeelne kui ka ingliskeelne õppekava)

1. kursus
Esmaabi ARAI.01.039

3. kursus
Diagnostika alused AR00.00.016

4. kursus
Anestesioloogia ja intensiivravi ARAI.01.045

Silmahaigused ARSI.01.002

Sisehaigused AR00.00.065

5. kursus
Kriitilised seisundid erakorralises meditsiinis ARAI.01.054

Kõrva-nina-kurguhaigused ARKR.01.028

Lastehaigused ARLA.01.042

Naistehaigused ja sünnitusabi ARNS.01.032

Neuroloogia ja neurokirurgia ARNR.01.036

Perearstiteadus ARPO.01.031

Image

Simulatsioonikeskus

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#kestlikkus #koostöö #õppimine #täiendusõpe
JP Hion

Tartu Ülikool lõi koos Norraga patsiendiohutuse õppeaine

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest