Simulatsiooniõpe üliõpilastele

Kliinilise meditsiini instituut peab oluliseks, et enne iseseisvat kliinilist tegevust ja päris haigete ravimist saaksid üliõpilased harjutada turvalises keskkonnas praktilist tegevust ja omandada seeläbi vajalikud oskused. Instituudis on vastava eesmärgi täitmiseks arvestatav hulk simulatsioonivahendeid, mida kasutatakse nii simulatsioonikeskuses kui ka kliinikutes kohapeal. Simulatsioonivahendite soetamist kaasfinantseeriti ASTRA projekti PER ASPERA alategevusest "Kliiniliste ja praktiliste oskuste treening- ja simulatsioonikeskuse loomine".

Simulatsioonivahendeid kasutatakse erinevates kliinilise meditsiini instituudi õppeainetes.

ARSTITEADUSE PÕHIÕPE (nii eestikeelne kui ka ingliskeelne õppekava)

1. kursus
Esmaabi ARAI.01.039

3. kursus
Diagnostika alused AR00.00.016

4. kursus
Anestesioloogia ja intensiivravi ARAI.01.045

Silmahaigused ARSI.01.002

Sisehaigused AR00.00.065

5. kursus
Kriitilised seisundid erakorralises meditsiinis ARAI.01.054

Kõrva-nina-kurguhaigused ARKR.01.028

Lastehaigused ARLA.01.042

Naistehaigused ja sünnitusabi ARNS.01.032

Neuroloogia ja neurokirurgia ARNR.01.036

Perearstiteadus ARPO.01.031

Image
logo

Simulatsioonikeskus

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht