Teadustaristu

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) on riikliku tähtsusega teadusinfrastruktuur, mille moodustasid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, tõhustamaks terviseuuringuid Eestis. RSKTK loodi 2010. aastal ning samal ajal kanti see Eesti teadustaristu teekaardi objektide nimekirja. Alates 2021 kuulub RSKTK Eesti Teadusagentuuri poolt finantseeritavasse tuumiktaristu loendisse (TT6).

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse missioon on tagada kõrgetasemelised terviseuuringud Eestis. Missiooni teostamiseks arendab ja haldab keskus tipptasemel teadusinfrastruktuuri. Keskus soovib olla professionaalne partner erinevatele huvigruppidele (ettevõtted, riigiasutused, raviasutused, teised organisatsioonid) ning nõustada neid teaduspõhise informatsiooniga terviseuuringute valdkonnas.

Prekliiniliste uuringute läbiviimiseks loodi Tartu Ülikoolis esimese finantseeringu perioodi tulemusena Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega Siirdemeditsiinikeskus koos Katseloomakeskusega, mis tegeleb haiguste loommudelite ja in vivo visualiseerimisega.

Eesti Maaülikoolis on terviseuuringud koondunud veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti (VLI), mis on ainus veterinaarmeditsiini alase õppe-, teadus- ja arendustöö keskus Eestis.

Teise finantseeringu perioodi (2017-2020) tulemusena loodi Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis kliiniliste teadusuuringute toetamiseks kliiniliste uuringute keskus ning arendati välja keskuse teenused.

Sellega saavutati terviklik struktuur, mis suudab tagada kliinilisteks ja prekliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse ja kasutajatoe, võimaldades kõrgetasemeliste terviseuuringute läbiviimist Eestis ja tugevdades meie rahvusvahelist mõjukust.

Image
regionaalarengu fond
Image
etag

Katseloomakeskus

Eesti Maaülikool

Tartu Ülikooli Kliinikum