Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku  akadeemilise tegevuse põhieesmärkideks on diplomieelse ja diplomijärgse erialaõppe kindlustamine ning teadus- ja arendustöö spordimedistiini ja taastusravi erialadel.

Taastusravi

Taastusravi on aktiivne raviliik, mis on suunatud häirunud funktsioonide optimaalsele taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Taastusravi on aktiivravi lahutamatu osa ägeda haiguse või vigastuse või pikaajalise haiguse järgselt tekkinud funktsioonipuude võimalikult täielikuks taastamiseks või funktsioonijäägi säilitamiseks.Taastusravi rakendab ravi ja menetlusi, et taastada kompleksselt inimese häirunud funktsioone meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest ja sotsiaalsest aspektist. Indiviidi häirunud funktsioonide parandamine on vaid eelduseks, et tagada tema võimalikult aktiivne ja sõltumatu osalus igapäevaelus. Efektiivse taastusravi, mida toetab meditsiinilis-sotsiaalne võrgustik, näitajaks on puude taandumine või kompenseeritud puue, mis ei sea olulisi piiranguid karjääris, hobides jm personaalselt olulistes tegevustes.

Spordimeditsiin

Spordimeditsiin on multidistsiplinaarne kliiniline ja akadeemiline meditsiinieriala, mis tegeleb kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste diagnostika, ravi, ennetuse ja taastusraviga ning tervisedendusega (UEMS, EFSMA).

Spordimeditsiini peamised tegevusvaldkonnad on: väheliikuvast elustiilist tingitud krooniliste haiguste ennetamine; spordimeditsiiniliste terviseuuringute läbiviimine; toidulisandite ja farmakoloogiliste ainete kasutamise ning dopingukontrolli eetilised, meditsiinilised ja juriidilised aspektid, invaspordi, sportlaste reisimisega seotud probleemide, aklimatiseerumisega jne tegelemine; teadus- ja arendustegevus.

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht