Skip to main content

Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku  akadeemilise tegevuse põhieesmärkideks on diplomieelse ja diplomijärgse erialaõppe kindlustamine ning teadus- ja arendustöö spordimedistiini ja taastusravi erialadel.

Taastusravi

Taastusravi on aktiivne raviliik, mis on suunatud häirunud funktsioonide optimaalsele taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Taastusravi on aktiivravi lahutamatu osa ägeda haiguse või vigastuse või pikaajalise haiguse järgselt tekkinud funktsioonipuude võimalikult täielikuks taastamiseks või funktsioonijäägi säilitamiseks.Taastusravi rakendab ravi ja menetlusi, et taastada kompleksselt inimese häirunud funktsioone meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest ja sotsiaalsest aspektist. Indiviidi häirunud funktsioonide parandamine on vaid eelduseks, et tagada tema võimalikult aktiivne ja sõltumatu osalus igapäevaelus. Efektiivse taastusravi, mida toetab meditsiinilis-sotsiaalne võrgustik, näitajaks on puude taandumine või kompenseeritud puue, mis ei sea olulisi piiranguid karjääris, hobides jm personaalselt olulistes tegevustes.

Spordimeditsiin

Spordimeditsiin on multidistsiplinaarne kliiniline ja akadeemiline meditsiinieriala, mis tegeleb kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste diagnostika, ravi, ennetuse ja taastusraviga ning tervisedendusega (UEMS, EFSMA).

Spordimeditsiini peamised tegevusvaldkonnad on: väheliikuvast elustiilist tingitud krooniliste haiguste ennetamine; spordimeditsiiniliste terviseuuringute läbiviimine; toidulisandite ja farmakoloogiliste ainete kasutamise ning dopingukontrolli eetilised, meditsiinilised ja juriidilised aspektid, invaspordi, sportlaste reisimisega seotud probleemide, aklimatiseerumisega jne tegelemine; teadus- ja arendustegevus.

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine

Sisekliiniku residentuur

Üldinfo residentuuri kohta ja erialade programmid on leitavad meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel.

Jaga
18.02.2022
#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

Jaga
31.01.2022