Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku teadustöö

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku töötajate teadustöö suunad on seotud erineva kehalise koormusega sihtrühmade kardiopulmonaalset võimekust ja tugi-liikumisaparaadi seisundit hindavate uuringutega ning mitmete krooniliste haiguste ja seisundite taastusravi probleemidega. Järjest enam pöörame oma uuringutes tähelepanu madalast kehalise aktiivsuse tasemest ja ülekaalust põhjustatud terviseriskide uurimisele.

  1. Kuumastressi mõju vaskulaarsele ja metaboolsele profiilile noortel hästitreenitud meestel
  2. Sportlaste kehalise võimekuse bioloogilised determinandid: geneetilise tausta uuring
  3. Sagedasemad terviseprobleemid ja kehalise töövõime näitajad noorsportlastel ja noortel täiskasvanutel
  4.  Endiste sportlaste kardiovaskulaarse riski hindamine, vaskulaarse ja metaboolse profiili hindamine saavutussportlastel: longitudinaalne uuring
  5. Vitamiin D staatus: mõju kehalisele töövõimele ja treeningu efektiivsusele meessoost indiviididel sõltuvalt vanusest
  6. Ateroskleroosi mitteklassikalised riskifaktorid ja nende modifitseerimise võimalused varase multidistsiplinaarse taastusravi rakendamisel
  7. Kardiorespiratoorse võimekuse näitajad spinaalkahjustusega patsientidel
  8. Häirunud söömiskäitumise kaardistamine saavutussportlastel
  9. Kehalise aktiivsuse taseme hindamine erinevatel populatsioonirühmadel
  10. Õlaliigese sidemete ja kapsli tagumis-ülemise osa kliiniline anatoomia traumaatiliste eesmiste dislokatsioonide korral

Kliinik on seotud projektiga

PRG435 "Arterite ateroskleroosi funktsionaalne, metaboloomiline ja geneetiline profileerimine. Uudsete riski hindamise algoritmide juurutamine kliinilises praktikas." (1.01.2019−31.12.2023)

Loe projektist lähemalt: Eesti Teadusinfosüsteem

#koostöö #teadus

Ettekanne: Edoardo Malfatti „Congenital myopathies in 2022"

Esmaspäeval, 12. detsembril kell 12 teeb ettekande professor Edoardo Malfatti teemal "​​​​​​​Congenital myopathies in 2022”.
#teadus

Konverents „Kliinik 2023“

Konverents „Kliinik“ toimub 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Konverents toimub TÜ raamatukogu konverentsikeskuses ja kantakse üle veebis.
#teadus #ühiskonnale

Sanna Puusepp kaitseb doktoritööd „Comparison of molecular genetics and morphological findings of childhood-onset neuromuscular disorders“

3. detsembril kell 14.00 kaitseb Sanna Puusepp doktoritööd „Comparison of molecular genetics and morphological findings of childhood-onset neuromuscular disorders”.