Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik

Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi kliinik moodustati TÜ Rektori käskkirjaga 11.veebruarist 1993.a. nr.34 üldkirurgia ja hospitaalkirurgia kateedrite baasil. Kliiniku juhatajaks määrati professor Raul Talvik, kes juhtis kliinikut kuni aastani 2001. Alates 12.02.2001.a. määrati anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhatajaks Joel Starkopf.

Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik õpetab erinevate kursuste üliõpilastele esmaabi osutamise ja elustamise võtteid, intensiivravi kriitilises seisundis olevale erakorralisele haigele, anestesioloogia meetodeid ja põhimõtteid ning pre- ja postoperatiivse ravi põhimõtteid.

Teaduse vallas on anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus uuritud generaliseerunud autodestruktiivse põletiku vallandavaid mehhanisme ja nende pärssimise võimalusi täiskasvanute ja laste intensiivravi osakondades; sepsise etioloogiat ja tekitajate levikut organismis; oksüdatiivset stressi  täiskasvanutel ja vastsündinutel; südamelihase isheemia-reperfusiooni kahjustuse patofüsioloogilisi mehhanisme; mitmeelundilise puudulikkuse preventsiooni sepsise puhul: infusioonravi, mikrotsirkulatsioon, antibakteriaalne ravi ja plasmavahetus; gastrointestinaalset puudulikkust ja intra-abdominaalset hüpertensiooni intensiivravi haigetel; hüperoksilist eelkohastumust ja südamelihase isheemia-reperfusiooni kahjustust – kliiniline uuring.

Teadustöö

Publikatsioonid

Doktoritööd

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe eestikeelsetele erialadele saab kandideerida 28. juunini