Kliinilise meditsiini instituudi nõukogu

Image
Pille Taba

Kliinilise meditsiini instituuti juhib
instituudi nõukogu poolt valitud juhataja -
neuroloogia professor Pille Taba.

Instituut juhindub oma tegevuses eelkõige
kliinilise meditsiini instituudi põhikirjast ja arenguprioriteetidest.

Instituudi nõukogu koosolekud toimuvad tavaliselt kuu esimesel kolmapäeval.

Instituudi põhikiri

 

Kliinilise meditsiini instituudi nõukogu koosseis          

Esimees: Pille Taba, kliinilise meditsiini instituudi juhataja, professor                               
Sekretär: Helina Leppik (hääletamisõiguseta)
Ametikohajärgsed liikmed:
Joel Starkopf, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja, professor
Jana Jaal, hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja, professor
Urmas Lepner, kirurgiakliiniku juhataja, professor
Alan Altraja, kopsukliiniku juhataja, professor
Mihkel Plaas, kõrvakliiniku juhataja, assistent
Vallo Tillmann, lastekliiniku juhataja, professor
Külli Kingo, nahahaiguste kliiniku juhataja, professor
Helle Karro, naistekliiniku juhataja, professor
Sven Janno, psühhiaatriakliiniku juhataja, kaasprofessor
Pilvi Ilves, radioloogiakliiniku juhataja, kaasprofessor
Kuldar Kaljurand, silmakliiniku juhataja, kaasprofessor
Margus Lember, sisekliiniku juhataja, professor
Eve Unt, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja, kaasprofessor
Jaan Eha, südamekliiniku juhataja, professor
Aare Märtson, ortopeediakliiniku juhataja, professor
Katrin Õunap, geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juhataja, professor
Katrin Kaarna, kliiniliste uuringute keskuse juhataja

Akadeemiliste töötajate esindaja:
Oivi Uibo, kaasprofessor

Dekaani nimetatud liikmed:
Artur Klett, Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhataja
Helis Pokker, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia-hematoloogiakliiniku juhataja

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum esindaja:
Liis Salumäe, Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht

Arst-residentide esindaja:
Kaisa Teele Oja, arst-resident

Üliõpilaste esindajad:
Liisa Kirs, üliõpilane, arstiteadus
Kristella Mariie Taimla, üliõpilane, arstiteadus
Meeri Jürgenson, üliõpilane, arstiteadus
Karmen Kukk, üliõpilane, arstiteadus
Kerti Bobõlski, üliõpilane, arstiteadus
Keitlin Pirn, üliõpilane, arstiteadus

Personaalmeditsiin

Kliiniliste uuringute keskus

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Biomedicum, University of Tartu, Estonia

Kohtumine meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaatidega