Südamekliiniku teadustöö

Endoteelikeskus

Endoteeli Keskuse teadustöö temaatika on seotud südame- ja veresoonkonna haiguste sõlmküsimusega - arterite haiguseelsete muutuste hindamisega. Uurimistöö üldeesmärgiks on arterikahjustuste mitmetahulise profileerimise abil parandada kliinilises praktikas diagnostikavõimalusi ja seeläbi luua eeldused südame- ja veresoonkonna haigustesse haigestumuse vähenemiseks. Oleme välja arendanud ja juurutanud kliinilises praktikas mitteinvasiivsed veresoonte  uuringud, mis baseeruvad funktsionaal-strukturaalsete omaduste ja biomarkerite integratiivanalüüsil.

Endoteeli Keskuses on veresoontealast teadustööd tehtud edukalt u. 10 aastat, selle aja jooksul on kaitstud 3 magistri- ja 5 doktoritööd, valmimas on 7 doktoritööd. Endoteeli Keskuse teadusmeeskonda kuuluvad professorid Mihkel Zilmer ja Jaan Eha, vanemteadurid Priit Kampus ja Jaak Kals, doktorid Maksim Zagura, Martin Serg ja Erik Salum, doktorandid Kaido Paapstel, Kaspar Tootsi, Triin Kaldur, Teele Kepler, Karl Kuusik, Tuuli Teeäär, Priit Pauklin. Endoteeli funktsiooni, arterite jäikuse ja tsentraalse vererõhu uuringuteks kasutame pulsilaine analüüsi ja pulsilaine leviku kiiruse registreerimist (Sphygmocor Px, 7.0, AtCor Medical®, Austraalia; HDI/Pulse Wave CR-2000, Hypertension Diagnostics Inc®, USA), unearteri sise- ja keskkesta paksuse hindamiseks ultraheliuuringut (SonoSite M-Turbo, SonoSite Inc., USA), südameuuringuteks ultraheliuuringut (Sonos7500, Philips Medical Systems,Inc., USA), aordi kaltsifikatsiooni määramiseks kompuutertomograafilist uuringut (GE LightSpeed 16, General Electrical Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin, USA) ja jala verevarustuse hindamiseks Doppleriindeksi määramist (D.E, Hokanson, Bellevue, Washington, USA).

Endoteeli Keskuses hetkel teostatavad siirdemeditsiinilised uuringud:

1) Arterikahjustuste funktsionaalse (endoteeli funktsioon, arterite jäikus), strukturaalse (arteri sise- ja keskkesta paksus, kaltsifikatsioonimäär) ja biokeemilise (oksüdatiivse stressi- ja põletikupõhised biomarkerid ja madalmolekulaarsed metaboliidid) profiilii määramine ateroskleroosi korral.

2) Arterikahjustuse funktsionaal-strukturaalse fenotüübi ja haiguse prognoosi vahelise seose uurimine.

3) Isheemilise eelkohastamise mõju hindamine arterite funktsionaalsetele omadustele ja kliinilistele parameetritele ateroskleroosiga haigetel.

4) Kaltsifikatsiooni ja vitamiin D vahekordade uurimine aordi jäikuse väljakujunemises.

5) Ravimite mõju uuringud tsentraalsele ja perifeersele vererõhule, vasaku vatsakese paksusele ning veresoonestiku erinevatele osadele.

6) Vitamiin D vaskuloprotektiivsete omaduste uuringud diabeedi loommudelis.

7) Röntgenkontrastaine poolt põhjustatud ägeda neerupuudulikkuse (kontrastaine-nefropaatia) funktsionaalse ja biokeemilis-metaboloomilise fenotüpiseerimne, st. arterite funktsionaalse seisundi, neerufunktsiooni uusimate biokeemiliste markerite ja madalmolekulaarsete metaboliitide määramine.

8) Kuumastressi mõju hindamine arterite jäikusele ja biokeemilistele parameetritele.

9) Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine.  

10) Arterikahjustuse fenotüübi hindamine reumatoidartriidi ja insuldi korral.

Tutvu ka Endoteeli Keskuse ingliskeelse infoga.
Please see also the home-page of the Endothelial Centre

Teaduskonverentsi publik

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile!

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et rasedusaegne bakteriaalne infektsioon on oluline riskitegur ajukahjustuse tekkimisel nii enneaegselt kui õigeaegselt sündinud lastel.

Nii enne- kui õigeaegselt sündinud laste oluline riskitegur insuldi kujunemisel on ema rasedusaegne kuse-suguteede põletik