Sisekliiniku õppetöö

Sisekliinik õpetab arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja füsioteraapia üliõpilasi ning magistrante

III kursuse õppeained

1. AR00.00.016 Diagnostika alused (eksamiaine), mille alla kuulub aine Sisehaiguste propedeutika  ARSK.05.006

2. ARSK.01.015 Sisehaigused, füsioteraapia üliõpilastele

3.  ARSK.01.033 Sisehaigused, hambaarstiteaduse üliõpilastele

ARSK.04.002 Infektsioonhaiguseid, hambaarstiteaduse üliõpilastele

ARSK.05.005 Sisehaiguste propedeutika, hambaarstiteaduse üliõpilastele

 

IV kursuse õppeained:

1. MV00.00.015 Kompleksaine raames järgmisi aineid:

Endokrinoloogia ARSK.01.030

Gastroenteroloogia ARSK.01.034

Geriaatria algkursus ARSK.01.057

Infektsioonhaigused ARSK.04.001

Laboratoorne meditsiin ARSK.03.012

Nefroloogia ARSK.01.032

Reumatoloogia ARSK.01.039

 

Magistriõppes

ARSK.05.009 Sisehaigused, geriaatria üliõpilastele

 

Valikaineid

1. Sisehaiguste ring I  ARSK.05.016

2. Sisehaiguste ring II  ARSK.05.017

3. Tervishoiu kvaliteedi hindamine ja juhtimine ARSK.05.014

4. Patsiendi uurimine eesti keeles ARSK.05.018

5. Haige uurimine sisekliinikus ARSK.05.019

6. Immuniseerimise valikaine ARSK.00.027

 

Täpsem info ÕISII

Sisekliiniku residentuur

Residentuuri üldinfo

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#kestlikkus #koostöö #õppimine #täiendusõpe
JP Hion

Tartu Ülikool lõi koos Norraga patsiendiohutuse õppeaine

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest