Hematoloogia-onkoloogia kliiniku doktoritööd

Julia Abubikirova
Leukeemiliste tüvirakkude roll ägedate ja krooniliste leukeemiate ravi efektiivsuse aspektist
Juhendajad: Hele Everaus, Kristina Anderson, Sten Eric Jacobsen

Hannes Jürgens
Sihtmärkravide kasutuselevõtt ja ravitulemused soliidtuumorite ravis
Juhendajad: Peeter Padrik, Hele Everaus

Hazem MM Ali 
Multiipelse müeloomi individuaalsete bioloogiliste parameetrite roll haiguse patogeneesis
Juhendajad: Hele Everaus, Sulev Kõks, Nikhil C Munshi

Heigo Reima
Kolorektaalvähi ravikvaliteedi hindamine ja selle parandamise võimalused Eestis
Juhendaja: Jaan Soplepmann

Madis Joonsalu
Multiformse glioblastoomi mikrokeskkond: selle mõjutamise võimalused ravitulemuste parandamiseks
Juhendajad: Toomas Asser, Jana Jaal

Marika Saar
Immuunkontrollpunktide blokeerimine mitteväikerakulise kopsuvähi immuunravis: sihtmärkide ekspressiooni mõjutavad tegurid
Juhendaja: Jana Jaal

Mari-Leen Pärn
Maovähi käsitluse kvaliteediindikaatorid: rahvastikupõhine uuring Eestis diagnoositud maovähi haigetetel
Juhendajad: Jana Jaal, Raul-Allan Kiivet

 

Kaitstud doktoritööd