Kõrvakliiniku teadustöö

Kõrvakliinikus toimuvad uurimistööd kolme doktoritöö raames.

Doktorant Risto Vaikjärv. Peritonsillaarse abstsessi etiopatogenees ja diagnostika. Koostöös Mikrobioloogia instituudiga. Uurimustöö eesmärk on peritonsillaarse abstsessi etiopatogeneesi ja uudsete diagnostikavõimaluste väljaselgitamine. Selgitada millised mikroobid on seotud peritonsillaarse abstsessi tekkega ja leida seoseid peritonsillaarse abstsessi ja kroonilise tonsilliidi vahel, mida peetakse üheks selle haiguse riskifaktoriks. Täiendavalt on plaanis võrrelda Streptococcus pyogenes poolt toodetud virulentsusfaktoreid peritonsillaarse abstsessi ja kroonilise tonsilliidi korral.

Doktorant Linda Sõber. Varajased ja hilised larüngeaalsed tüsistused peale kilpnäärmekirurgiat ja nende seos endotrahheaalse intubatsiooniga. Koostöös kirurgiakliinikuga. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada pre- ja postoperatiivse hääle- ja neelamishäirete esinemissagedus SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, selle põhjused ja võimalikud seosed kilpnäärmekirurgia ja endotrahheaalse intubatsiooniga, mõju patsientide elukvaliteedile ning töötada välja ühtne pre- ja postoperatiivne kõri anatoomia ja funktsiooni hindamise protokoll.

Doktorant Lagle Lehes. Interdistsiplinaarne uuring: logopeedilise, kirugilise ja ortodontilise ravi mõju Eesti huule-suulaelõhedega laste kõne kvaliteedile. Koostöös Hambaarstiteaduse instituudiga. Uurimustöö eesmärgiks on standardiseeritud protokolli välja töötamine Eesti huule- ja/või suulaelõhedega laste kõne, häälekvaliteedi ja velofarüngeaalse funktsiooni raviks ning patsientide hindamine ja käsitlemine multidistsiplinaarses meeskonnas.