Kliinilise meditsiini instituudi kliinikud ja keskused

Instituudi töökorralduslikeks üksusteks on 17 kliinikut, mis vastutavad õppe- ja teadustöö läbiviimise eest vastavatel kliinilistel erialadel, ning täienduskeskus, simulatsioonikeskus ja kliiniliste uuringute keskus. Naistekliiniku allüksusena on loodud seksuaaltervise uuringute keskus.

Instituut töötab tihedas koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga. Kliinikumi struktuuriüksusteks on samuti kliinikud, mille moodustamisel on arvestatud Tartu Ülikooli struktuuri. Kliinikut juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav kliiniku juhataja, kelleks on üldjuhul Tartu Ülikooli vastava eriala juht. Kliinikumi asutamisel sätestatud põhimõte kliinikute ühesugusest struktuurist ülikoolis ja kliinikumis tagab sel viisil parimal moel õppe-, teadus- ja ravitöö tiheda integreerituse.

 

Täpsema info leiad instituudi kliinikute ja keskuste lehtedelt:

Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik Hematoloogia-onkoloogia kliinik

Kirurgiakliinik Kopsukliinik Kõrvakliinik Lastekliinik

Nahahaiguste kliinik Naistekliinik Närvikliinik

Psühhiaatriakliinik Radioloogiakliinik Silmakliinik

Sisekliinik Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik Südamekliinik

 Ortopeediakliinik Täienduskeskus Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik 

Kliiniliste uuringute keskus Simulatsioonikeskus Patsiendiohutuse uurimiskeskus

Seksuaaltervise uuringute keskus

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht