Kliinilise meditsiini instituudi kliinikud ja keskused

Instituudi töökorralduslikeks üksusteks on 16 kliinikut ja kliinilise geneetika keskus, mis vastutavad õppe- ja teadustöö läbiviimise eest vastavatel kliinilistel erialadel, ning täienduskeskus ja kliiniliste uuringute keskus.

Instituut töötab tihedas koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga. Kliinikumi struktuuriüksusteks on samuti kliinikud, mille moodustamisel on arvestatud Tartu Ülikooli struktuuri. Kliinikut juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav kliiniku juhataja, kelleks on üldjuhul Tartu Ülikooli vastava eriala juht. Kliinikumi asutamisel sätestatud põhimõte kliinikute ühesugusest struktuurist ülikoolis ja kliinikumis tagab sel viisil parimal moel õppe-, teadus- ja ravitöö tiheda integreerituse.

 

Täpsema info leiad instituudi kliinikute ja keskuste lehtedelt:

Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik Hematoloogia-onkoloogia kliinik

Kirurgiakliinik Kopsukliinik Kõrvakliinik Lastekliinik

Nahahaiguste kliinik Naistekliinik Närvikliinik

Psühhiaatriakliinik Radioloogiakliinik Silmakliinik

Sisekliinik Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik Südmekliinik

 Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Täienduskeskus Kliinilise geneetika keskus 

Kliiniliste uuringute keskus Simulatsioonikeskus Patsiendiohutuse uurimiskekeskus

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022