Silmakliiniku doktoritööd

Marko Pastak
Sarvkesta endoteelirakkude kaitsmine apoptoosi eest geeniülekandega nanobiotehnoloogia meetodil

Maris Oll
AMD esinemissagedus Eesti elanikkonnal ja selle geneetiliste tunnuste seos haiguse avaldumisega

Kaitstud doktoritööd

#teadus
Jana Jaal

Ülitäpne ravi annab raskelt haigetele lootusekiire

#teadus
Pilvi Ilves ja Tiina Tamm

Pilvi Ilves ja Tiina Tamm said edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet nominendiks

#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile