Kõrvakliiniku doktoritööd

Linda Sõber
Varajased ja hilised larüngeaalsed tüsistused peale kilpnäärmekirurgiat ja nende seos endotrahheaalse intubatsiooniga. Doktoritöö toimub koostöös Kirurgiakliinikuga.
Juhendajad: Priit Kasenõmm, Urmas Lepner.

Risto Vaikjärv
Peritonsillaarse abstsessi etioloogia ja patogenees. Doktoritöö toimub koostöös Mikrobioloogia osakonnaga.
Juhendajad: Priit Kasenõmm, Reet Mändar

 

KAITSTUD DOKTORITÖÖD

2005
Priit Kasenõmm

Indicators for tonsillectomy in adults with recurrent tonsillitis - clinical, microbiological and pathomorphological investigations (Tonsillektoomia näidustused täiskasvanute kroonilise tonsilliidi korral - kliinilised, mikrobioloogilised ja patomorfoloogilised uuringud)
Juhendajad: Marika Mikelsaar, Mart Kull

#teadus #ühiskonnale

Priya Kulkarni kaitseb doktoritööd „Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis“

27. oktoobril kell 15.00 kaitseb Priya Kulkarni doktoritööd „Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis“.
29.09.2022
#teadus
Unsplash

Tartu teadlased tõstavad loote kromosoomiuuringu tipptasemele

23.09.2022
#teadus
Pixabay

Tartu Ülikooli patsiendiohutuse projekt andis uusi teadmisi suurele hulgale tervishoiutöötajatele 

16.09.2022