Kõrvakliiniku doktoritööd

Linda Sõber
Varajased ja hilised larüngeaalsed tüsistused peale kilpnäärmekirurgiat ja nende seos endotrahheaalse intubatsiooniga. Doktoritöö toimub koostöös Kirurgiakliinikuga.
Juhendajad: Priit Kasenõmm, Urmas Lepner.

Risto Vaikjärv
Peritonsillaarse abstsessi etioloogia ja patogenees. Doktoritöö toimub koostöös Mikrobioloogia osakonnaga.
Juhendajad: Priit Kasenõmm, Reet Mändar

 

KAITSTUD DOKTORITÖÖD

2005
Priit Kasenõmm

Indicators for tonsillectomy in adults with recurrent tonsillitis - clinical, microbiological and pathomorphological investigations (Tonsillektoomia näidustused täiskasvanute kroonilise tonsilliidi korral - kliinilised, mikrobioloogilised ja patomorfoloogilised uuringud)
Juhendajad: Marika Mikelsaar, Mart Kull

#teadus
kuvatõmmis projekti Väike Nirvana videost

Värske teadus: Eesti rahva juurtest, sotsiaalmeedia mõjust, valuhirmu leevendamisest ja uudsest haavandite ravist

#koostöö #teadus

Ettekanne: Edoardo Malfatti „Congenital myopathies in 2022"

Esmaspäeval, 12. detsembril kell 12 teeb ettekande professor Edoardo Malfatti teemal "​​​​​​​Congenital myopathies in 2022”.
#teadus

Konverents „Kliinik 2023“

Konverents „Kliinik“ toimub 31. jaanuaril ja 1. veebruaril. Konverents toimub TÜ raamatukogu konverentsikeskuses ja kantakse üle veebis.