Ortopeediakliiniku kaitstud doktoritööd

2022
Priya Kulkarni
Pealkiri: Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis
(Osteoartriidi patogenees: immunoloogiline kulg sünoviaalmembraan- sünoviaalvedelik teljel)
Juhendajad: Aare Märtson, Sulev Kõks , Abhay Madhukar Harsulkar

2021
Pärt Prommik
Hip fracture rehabilitation during 2009–2017 in Estonia (Eakate isikute proksimaalsete reieluumurdude käsitlus Eestis – ravi, rehabilitatsiooni võimaluste ja tulemuslikkuse hindamine)
Juhendajad: Aare Märtson, Mati Pääsuke, Helgi Kolk

2019
Lidiia Zhytnik 
Inter- and intrafamilial diversity based on genotype and phenotype correlations of Osteogenesis Imperfecta (Genotüübi ja fenotüübi korrelatsioonidel põhinev Osteogenesis Imperfecta perekondade sisene ja vaheline varieeruvus)
Juhendajad: Katre Maasalu, Aare Märtson, Sulev Kõks

2018
Xuân Dung Ho
Characterization of the genomic profile of osteosarcoma (Osteosarkoomi geneetilise profiili iseloomustus)
Juhendajad: Aare Märtson, Sulev Kõks, Katre Maasalu

2017
Binh Ho Duy
Osteogenesis imperfecta in Vietnam (Osteogenesis imperfecta Vietnamis)
Juhendajad: Katre Maasalu, Sulev Kõks, Aare Märtson

Ott Laius
Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia (Osteoporoosiravimite kasutamine, ravijärgimus ning osteoporoosist tingitud reieluu proksimaalse osa murdude trend Eestis)
Juhendajad: Katre Maasalu, Sulev Kõks, Aare Märtson

Kaspar Tootsi
Cardiovascular and metabolomic profiling of osteoarthritis (Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine)
Juhendajad: Aare Märtson, Jaak Kals, Mihkel Zilmer

2015
Vahur Metsna
Anterior knee pain in patients following total knee arthroplasty: the prevalence, correlation with patellar cartilage impairment and aspects of patellofemoral congruence (Eesmine põlvevalu endoproteesitud põlveliigesega patsientidel: levimus, seos põlvekedra kõhre kahjustusega ja patellofemoraalse kongruentsuse aspektid)
Juhendaja: Aare Märtson

2007
Alar Toom
Heterotopic ossification after total hip arthroplasty: clinical and pathogenetic investigation (Heterotoopne ossifikatsioon puusaliigese totaalendoproteesimise järgselt: kliiniline ja patogeneetiline uurimus)
Juhendajad: Tiit Haviko, Andres Arend, Gunnar Selstam

2006
Aare Märtson
Lower limb lengthening: experimental studies of bone regeneration and long-term clinical results
Juhendaja: Tiit Haviko

2005
Mati Merila
Anatomy and clinical relevance of the glenohumeral joint capsule and ligaments
Juhendajad: Tiit Haviko, Ivo Kolts

2003
Katre Maasalu
Changes in bone quality due to age and genetic disorders and their clinical expressions in Estonia
Juhendaja: Tiit Haviko

2002
Piret Hussar
Histology of the post-traumatic bone repair in rats. Elaboration and use of a new standardized experimental model - bicortical perforation of tibia compared to internal fracture and resection osteotomy
Juhendajad: Ülo Hussar, Tiit Haviko

Magistritööd

2007

Marika Järveots
Koksartoosiga patsientide elukvaliteedi ja toimetuleku hindamine enne ning 6 kuud pärast liigese endoproteesimist
Juhendaja: Tiit Haviko

2006

Alar Toom
Heterotoopse ossifikatsiooni hindamine puusaliigese endoproteesimise järgselt. Hindamissüsteemi täiendamine
Juhendajad: Tiit Haviko, Krista Fischer