Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2)

Toimumise ajad: 20.04.23, 11.05.23, 28.09.23, 02.11.23

Toimumise koht: hajakursus (Tartu auditoorne + veebiülekanne Zoomis), auditoorium Lembitu 24, Tartu

Auditoorium mahutab kuni 10 osalejat

Maht: 10 täienduspunkti

Kuraatorid: Dr. Katrin Kaarna – kliiniliste uuringute keskuse juhataja, Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum

Riina Janno, MSc – kliiniliste uuringute keskus, akadeemiline monitoorija Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum

Sihtgrupp: eelkõige kliiniliste uuringutega tegelevad arstid ja õed, proviisorid ja farmatseudid, residendid, doktorandid

Hind: 115 EUR

REGISTREERU

Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks.

Kursusel käsitletakse eelkõige ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik kooskõlastuste saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

Päevakava:

09.00 – 09.05 Sissejuhatus

09.05 – 09.45 Kliiniliste uuringute Hea Tava põhimõtted (GCP R2)
ja uuringuetapid.      Katrin Kaarna

09.45 – 10.05 Kliiniliste uuringute arengusuunad maailmas ja Eestis.  Katrin Kaarna

10.05 – 10.50 Ravimiameti ja eetikakomiteede roll kliinilises uuringus.
Uuringuid käsitlevad õigusaktid ja regulatsioonid.  (20.04 Reelika Jõgi, Ravimiamet; 11.05 lektor Keiu Heinla, Ravimiamet)

10.50 – 11.05 Paus

11.05 – 11.40 Teadva nõusoleku protsess ja selle dokumenteerimine. Riina Janno

11.40 – 12.30 Nõuded uuringukeskusele. Uuringuga seotud muud dokumentatsioon. dr Reet Kinks

12.30 – 13.15 Lõunapaus  

13.15 – 13.20 Virgutusmõtlemine. Riina Janno, kõik osalejad

13.20 – 13.50 Kliiniliste uuringute monitoorimine. Riina Janno

13.50 – 14.35 Kliiniliste uuringute kvaliteedi tagamine.  dr Reet Kinks

14.35 – 14.50 Paus

14.50 – 15.15 Uuringuravimi käitlemine kliinilises uuringus. Apteegi roll kliinilises uuringus.  Riina Janno

15.15 – 15.35 Uuringu läbiviimise protsess.     Katrin Kaarna

15.35 – 16.05 Teadmiste lühikontroll ja arutelu.   Katrin Kaarna, kõik osalejad

Päevakavas võib esineda muutusi ajalises raamis.

 

Kursust korraldab Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus koostöös täienduskeskusega.

REGISTREERU

#täiendusõpe

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi
#täiendusõpe

Kliinilise õpetamise baaskursus

Kliinilise õpetamise baaskursus, residentide juhendajate koolitus
#täiendusõpe

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus