Õppeprojektid

Kliinilise meditsiini instituudi õppejõud ja teadlased juhivad järgmiste õppeprojektide elluviimist ja/või osalevad nende täitmisel:

Projekti nimi: Kliinilise meditsiini doktorikool

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Kliinilise meditsiini doktorikooli eesmärk on koostöös teiste ülikoolidega doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine mitmete doktoriõpet toetavate konkreetsete eesmärkidega seotud tegevuste kaudu. Korraldada interdistsiplinaarseid õppetöövorme ja konverentse, kaasata välislektoreid ning luua koostöövõrgustik teoreetilise õppe ja praktilise vajaduse integreerimiseks, tõstmaks doktoriõppe efektiivsust. Projekti finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 Doktorikooli koduleht

Projekti kestvus: 2016-2023
Kontakt: professor Alan Altraja       
alan.altraja@ut.ee

Projekti nimi: Kliiniliste ja praktiliste oskuste treening- ja simulatsioonikeskuse loomine

ASTRA projekti PER ASPERA alaprojekti KLIN-SIM eesmärgiks on arstide, hambaarstide ja füsioterapeutide õpetamiseks vajaliku kaasaegse taristu loomine kliiniliste ja praktiliste oskuste omandamiseks ja simuleerimiseks. Projekti tulemusena luuakse kaasaegsed mini-õppekeskkonnad, mis võimaldavad praktiliste tegevuste õppimiseks turvalise keskkonna ja tagavad arsti, hambaarsti ja füsioteraapia õppekavade üliõpilastele vajalikud piisavad oskused enne kontakti reaalsete haigetega või iseseisvat kliinilist tegevust. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. 

Simulatsioonikeskuse loomine

Projekti kestvus: 2017-2022
Kontakt: kaasprofessor Tõnis Karki          
Tonis.Karki@ut.ee

Projekti nimi: Patsiendiohutuse hübriidõppekava: magistriõppe ja täiendkoolituse integreerimine Eestis ja Norras

Projekti eesmärgiks on kahe ülikooli koostöös välja töötada patsiendiohutuse mooduli integreeritud õppekava, mis on kasutatav nii õendusteaduse magistriõppes kui ka õdede täiendkoolituses nii Eestis kui Norras. Õppekavas ühendatakse nii teoreetiline õpe kui praktilised kogemused patsiendiohutuse valdkonnas. Selleks koolitatakse projekti käigus töötajad, kes hakkavad õppetööd läbi viima, töötatakse välja ja valmistatakse ette vajalikud õppematerjalid ning hindamismetoodika. Kõik projekti raames välja töötatud inglise keelsed materjalid tõlgitakse eesti ja norra keelde ning saavad seega kättesaadavaks laiemale kasutajate ringile. 

Eesti Teadusinfosüsteem

Projekti kestvus: 2019-2022
Kontakt: kaasprofessor Kaja Põlluste
Kaja.Polluste@ut.ee

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest