Senat valis instituudile kolm uut professorit

29. märtsi istungil valis Tartu Ülikooli senat kliinilise neuroloogia professoriks Janika Kõrva, laste ja vastsündinute intensiivravi professoriks Tuuli Metsvahi, vasoloogia professoriks Jaak Kalsi.

 

 

Janika Kõrv on alates 2010. aastast töötanud Tartu Ülikooli neuroloogia dotsendi ametikohal ja jätkab kliinilise neuroloogia professori ametikohal.

 

 

 

 

 

Tuuli Metsvaht on alates 2011. aastast töötanud Tartu Ülikooli lasteanestesioloogia ja intensiivravi dotsendi ametikohal ja alates 2015. aastast lisaks infektsioonihaiguste farmakoteraapia vanemteaduri ametikohal. Tuuli Metsvaht jätkab laste ja vastsündinute intensiivravi professori ametikohal.

 

 


 

 

Jaak Kals on alates 2017. aastast töötanud Tartu Ülikooli veresoontekirurgia dotsendi ametikohal ja jätkab vasoloogia professori ametikohal.

 

 

 

Professorite töölepingud algavad kliinilise meditsiini instituudis 01.09.2019.