Autor:
Pexels

Neuroloogia residentuuriprogramm läbis välishindamise

Tartu Ülikooli neuroloogia residentuuriprogramm läbis välishindamise, mille põhjal anti programmile positiivne tagasiside. Tulevikus vajab aga muutmist residentuuriprogrammi pikkus.

Neuroloogia residentuuri üldjuhendaja, neuroloogia kaasprofessor Sulev Haldre ütles, et välishindamise käigus hinnati residentuuriprogrammi tervikuna: millised on programmi tsüklid, kui paljud neist on ainult neuroloogia ja kui paljud erialaga seotud teised vajalikud tsükleid.

Hindamisel võrreldi programmi struktuuri ja kestust Euroopa eriarstide ühenduse (UEMS) kokkulepitud nõuetega. „Oluline osa hindamisest oli ka kahe kliinilise baasi ehk Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla õpetamise võimalustega tutvumine. Programmi sobivust residentidele hinnati kolme residendiga tehtud pikkade intervjuude põhjal Tartus ja Tallinnas,“ selgitas Haldre.

Neuroloogia residentuuri programmi üldine tagasiside oli positiivne. Programmi olemus vastab Euroopas ettenähtud nõuetele. Kõige olulisem parandamist vajav asjaolu on residentuuri ebapiisav pikkus. „Neuroloogia erialal toimunud tormiline areng tähendab, et vaja on kestvamat juhendatud erialast õpet. Samuti rõhutati, et pikema residentuuri programmi raames saaks korraldada igapäeva praktikas vajalikku ambulatoorse neuroloogia praktilist õpetamist. Hindamise käigus arutati täpsema residentide erialase arengu dokumenteerimise vajadust ning vastavate erialaste kompetentsuste (EPA) süsteemi rajamist,“ rääkis Haldre.

Järgmine samm on tutvustada tulemusi hindamises osalenud kolleegidele, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juhatusele ja laiemalt residentide juhendajatele. Sulev Haldre sõnul saab mõne metoodilise soovituse rakendada juba kehtiva programmi raames. „Et ellu viia põhiline ja kõige vajalikum soovitus ehk neuroloogia residentuuri programmi pikendamine viiele aastale, teeme Tartu Ülikooli närvikliiniku, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga ühise taotluse Sotsiaalministeeriumile, et kõikide osapooltega koos täita seatud eesmärk.“

Residentuuriprogrammi hindas Ida-Soome Ülikooli epilepsiakliiniku juhataja, professor Reetta Kälviäinen. Kälviäinen on pikaaegse kogemusega neuroloogia diplomieelse- ja residentuuriõppe korraldaja, Soome ülikoolide neuroloogia õpetamise koordineerija ning neuroloogia residentuuriprogrammi erialaste kompetentsuste (EPA) süsteemi koordineerija.

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Dekaan Margus Lember

Dekaan Margus Lemberi pöördumine

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse