Välismaalased Eesti tervishoiusüsteemis

 Kuraator: dr Tarmo Loogus, Meelis Niine (International Migration  orgaisatsiooni liige)

Toimumise aeg: 7.01. -14.12.23

Maht: 6 täienduspunkti

Toimumise koht: e-kursus

Sihtgrupp: perearstid, pereõed jt tervishoiutöötajad

Hind: 25 EUR

Kursusele saab iga osavõtja registreeruda temale sobival ajal kuni 14. detsembrini ning läbida kursuse talle sobivas tempos. E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse registreerunutele e-kirja teel.

Moodul 1: Välismaalased Eesti tervishoiusüsteemis

Uus-sisserändaja: Euroopa liidu kodanik, kolmanda riigi kodanik, varjupaigataotleja, rahvusvahelise kaitse saaja (sh pagulane ja täiendava kaitse saaja).

 • Riigis viibimise alused.
 • Millistest riikidest on pärit enamik Eestis viibivaid uus-sisserändajaid.
 • Ravikindlustus ja Eestis elavad välismaalased
 • Millised tervishoiuteenused on tagatud riigi poolt ilma haigekassa ravikindlustuseta välismaalastele.
 • Kuidas peab tervisehoiuteenuse osutaja (TTO) käituma, kui vastuvõtule ilmub isik, kellel puudub ajutine elamisluba või viisa.

Moodul 2: Kas ränne suurendab riske tervisele?

 • Migratsioon kui tervist mõjutav sotsiaalne faktor.
 • Kas migratsioon suurendab nakkushaiguste riski?
 • Vaktsineerimised.
 • Migratsioon ning kroonilised nakkushaigused.
 • Kas migratsioon suurendab riski vaimsele tervisele?
 • Kas migrantidel esineb rohkem vaimse tervise probleeme kui ülejäänud populatsioonil?
 • Näited uuringutest.

Moodul 3: Eduka kommunikatsiooni toimimine TTO välismaalase vahel

 • Tõlgi kaasamine välismaalasest patsiendi vastuvõtul.
 • Patsiendi kultuuritausta mõistmise olulisus.
 • Kultuurivahendaja kaasamine kui positiivne praktika.
 • Probleemid pereliikme või patsiendi kogukonna liikme kaasamisel tõlgi või kultuurivahendajana. (Kindlasti mitte kasutada lapsi tõlgina, konfidentsiaalsuse probleem).

 

REGISTREERU

 

Põlve- ja hüppeliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Täienduskoolitus Põlveliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Mikrobioota ja tervis

Täienduskursus Mikrobioota ja tervis

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas