7.-20.03.22 Seksuaalvägivalla kahtlusega lapse ja noore käsitlus meditsiinisüsteemis

Kuraator: Kai Part

Lektorid: Kai Part, Made Laanpere, Anneli Uusküla, Jana Tuusov

Sihtrühm: lastearstid, naistearstid, perearstid, kohtumeditsiini arstid, õed ja ämmaemandad, psühholoogid jt seksuaalvägivalla kahtlusega lapsega kokku puutuvad spetsialistid.

Hind: 95 EUR

Maht: 8 TP

REGISTREERU

TÜ Moodle õpikeskkonnas 7.-20.03.2022, sh iseseisva tööna videoloengu vaatamine oma valitud ajal enne veebiseminari ja oma juhtumi/küsimuse postitamine Moodle õpikeskkonna foorumisse (tähtaeg 11.03.2021; reaalajas veebiseminaril osalemine 18.03 kell 10.30-15.30, kokku 8 akadeemilist tundi.

Eesmärk on anda ülevaade seksuaalvägivalla kahtlusega lapse käsitlusest meditsiinisüsteemis. Seksuaalvägivalla kahtlusega lapse tervikkäsitlus, sh psühholoogilised aspektid, laste suguelundite läbivaatuse tehnikad, laste suguelundite normileid, diferentsiaaldiagnostika vooluse ja veritsuse korral, sagedasemad haigused lapse genitaalidel, seksuaalsel teel levivad haigused lapseeas, vigastuste puhune leid.

Õpiväljundid: kursuse läbinud teavad laste suguelundite läbivaatuse tehnikaid; oskavad rakendada last toetavat ja psühholoogiliselt tundlikku lähenemist lapse läbivaatusel; oskavad eristada normileidu, haiguslikke muutusi ja vigastusi (sh seksuaalvägivallast tingitud leidu) laste genitaalidel; teavad, kuidas terviklikult käsitleda seksuaalvägivalla kahtlusega last.

Veebiseminari päevakava (võib tulla väiksemaid muudatusi) 18.03.2022

Moodle’I õpikeskkonda sisenemiseks vajalik juhis saadetakse osalejatele 07.03.2022. Veebiseminari link: https://button.ut.ee/b/kai-0ak-1cc-01q

Iseseisev töö 3 ak h (enne veebiseminari oma valitud ajal)

  1. Videoloengu vaatamine:    Laste ja noorte vastu suunatud seksuaalvägivald: levimus, vormid, mõju, mille alusel kahtlustada seksuaalvägivalda? Kai Part
  2. Lastele ja noortele mõeldud teenustega tutvumine Moodle’i veebikeskkonnas.
  3. Oma juhtumi postitamine Moodle’i foorumisse koos küsimustega (tähtaeg 11.03.2022). Teie juhtumeid ja küsimusi tagasisidestame ettekannetes.

18.03 AJAKAVA:

10.30-11.45  Sissejuhatus

Suguelundite läbivaatus lapsel, noorel – läbivaatuse asendid ja tehnikad, lapse psühholoogiline kohtlemine. Normi variandid laste genitaalidel. Veritsus lapse suguelunditest – millele mõelda diferentsiaaldiagnostiliselt. Kai Part

11.45-12.00  Paus

12.00-12.45 Haiguslikud seisundid lapse genitaalidel. Anneli Uusküla

12.45-13.30 Lapseea vulvovaginiidi käsitlus. Made Laanpere

13.30-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Seksuaalsel teel levivad infektsioonid lastel, kondüloomidega lapse käsitlus. Made Laanpere

14.30-15.00 Suguelundite trauma – põhjused ja iseloomulikud tunnused. Õnnetusjuhtumistele/kukkumistele ja seksuaalvägivallale viitavad anogenitaalsed vigastused. Jana Tuusov

15.00-15.30 Seksuaalvägivalla kahlusega lastele loodud teenused meditsiini- ja sotsiaalsüsteemis. Erialadevaheline koostöö. Kai Part ja Made Laanpere

REGISTREERU

 

TÜ KMI täienduskeskus: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope 

https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope/koolituskalender-2022

Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

Proktoloogiline haige

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolitus Proktoloogiline haige

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda