26.10.23 Dementsus – degeneratiivsed haigused ja ravitavad sündroomid (vene keeles)

Interdistsiplinaarsel täienduskursusel leiavad käsitlust dementsussündroomi mõiste, diagnostika ja ravi, lisaks esitleme huvitavaid haigusjuhtusid. Käsitleme kerge kognitiivse häire ja degeneratiivsete dementsussündroomide diferentsiaaldiagnostikat, kognitsiooni stimuleerivat ravi  ja arutleme palliatiivravi ning sellega seonduvate eetiliste aspektide üle.

Kuraatorid: professor Pille Taba ja dr Ülle Krikmann (SA TÜK neuroloog)

Keel: vene keeles

Koht: Ida-Viru Keskhaigla

Hind: 115 EUR 

Maht: 8 TP

Kursusel osalenu:

  • Tunneb kerge kognitiivse häire ja dementsuse sündroomi diagnostikat
  • Teab ravitavate dementsussündroomide diagnostikat ja ravivõimalusi
  • Oskab suhelda dementsussündroomiga patsiendiga ja tema lähedastega

 

KAVA:

10:00-10:15 Sissejuhatus – Pille Taba

10:15-11:00 Kognitsioon ja selle hindamine – Pille Taba

11:00-11:45 Parkinsonistliku sündroomiga kulgevad dementsused – Pille Taba

11:45-12:30 Vaskulaarne dementsus – Pille Taba

13:00-14:00 Alzheimeri tõbi ja frontotemporaalne dementsus, haigete kliiniline käsitlus – Ülle Krikmann

14:00-14:45 Dementsuste diferentsiaaldiagnoos – Ülle Krikmann

14:45-15:45 Ravitavad dementsused haigusjuhtude näidetel – Ülle Krikmann

15:45-16:00 Arutelu, kokkuvõte – Ülle Krikmann

 

REGISTREERU

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

Kardioloogia kursus

TÜ kliinilinse meditsiini instituudi täienduskursus kardioloogiast

Kardiopulmonaalse taastusravi kursus

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskoolitus Kardiopulmonaalse taastusravi kursus