22.02 – 22.03.22 Tõendus teadusartiklist: kriitiline lugemine ja tõlgendamine (veebikursus)

Kuraator: kaasprofessor Katrin Lang, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Õppejõud: kaasprofessor Katrin Lang ja kaasprofessor Mikk Jürisson, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu
instituut
Maht: 14 tundi (14 täienduspunkti)
Toimumise koht: veebikursus
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud kõikide erialade arstidele
Hind: 160 EUR

REGISTREERU

Kursuse eesmärk:

  • Anda oskused teadusartiklitest arusaamiseks nende metoodika ja tulemimõõdikute alusel.
  • Ülevaade tähtsamatest uuringukavanditest, tulemimõõdikutest. Segava teguri ja nihke mõisted ning mõjud.

Tõenduse hindamise põhimõtted. Kõik teemad läbi näidete teadusartiklit.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

  • tunneb levinumaid uuringutüüpe ja võimalikke uuringut segavaid tegureid
  • oskab lugeda teadusartikli tulemusi (suhteline ja absoluutne risk, usaldusvahemikud, statistiline olulisus, mõju suurus)
  • oskab kriitiliselt hinnata teadusuuringu tulemuste olulisust ja nende rakendatavust praktilises töös


KAVA
22.02.- 4.03 – Iseseisev õpe Moodles (5 tundi), 4.03 – seminar Zoomis (algus kell 13)
Teema 1: Mõõtmine ja seosed
1. Kliiniline praktika ja teadus: sissejuhatus. Põhimõisted (ekspositsioon, tulem, valim) - videoloeng 30 min
2. Tulemi hindamine ajas (haigestumus, levimus). Haiguste registreerimine - videoloeng 30 min
3. Mõõtmine, seosenäitajad - videoloeng 30 min
4. Artiklid ja küsimused - iseseisev töö 135 min
5. Artiklid ja küsimused - veebiseminar 90 min (4. märts Zoom kell 13.00-14.30)

5.03. - 22.03 – iseseisev õpe Moodles (5 tundi), 22.03 - seminar Zoomis (algus kell 13)
Teema 2: Uuringukavandid
1. Ülevaade uuringukavanditest. Läbilõikelised ja jälgimisuuringud (kohortuuring, juhtkontrolluuring) -
videoloeng 30 min
2. Nihe ja segav tegur. Põhjuslikkus - videoloeng 30 min
3. Kontrollitud katse - videoloeng 30 min
4. Artiklid ja küsimused - iseseisev töö 135 min
5. Artikli kriitiline analüüs - veebiseminar 90 min (22. märts Zoom kell 13.00-14.30)

Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

Proktoloogiline haige

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolitus Proktoloogiline haige

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda