14.10 22 Pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine ja ravi (Ida-Virumaa)

14.10 22 Pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine ja ravi

Kursus on edasi lükatud 13. jaanuariks 2023

Kuraator: professor Jana Jaal, TÜ KMI hematoloogia-onkoloogiakliiniku täienduskoolitus

Maht: 10 täienduspunkti

Keel: eesti keeles

Toimumise koht: Ida-Virumaa, Järve Tervisekeskus

Sihtgrupp: arstid

Hind: 95 EUR

Käesoleva kursuse aluseks on Eesti vähitõrje tegevuskava 2021-2030 raames seatud eesmärgid vähi õigeaegseks diagnoosimiseks ja raviks.

Vähitõrjes on oluline roll nii sõeluuringutel kui ka pahaloomuliste kasvajate õigeaegsel diagnoosimisel. Sõeluuringuid viiakse läbi haigustunnusteta ehk asümptomaatilisel elanikkonnal ning nende abil on võimalik diagnoosida vähki varases staadiumis ning samuti diagnoosida ja ravida vähieelseid seisundeid. Õigeaegne diagnoosimine erineb sõeluuringutest, sest hõlmab vähktõve varast avastamist nendel patsientidel, kellel on juba haigusest tingitud sümptomid. Varane diagnoosimine on sellel haigete rühmal äärmiselt tähtis, sest mida varem vähk avastatakse, seda suurem on tõenäosus tervistavaks raviks ning patsientide paremaks elukvaliteediks.

Kursuse raames antakse ülevaade vähki haigestumisest Eestis ning vähi õigeaegse diagnoosimise olulisusest. Viie kõige sagedasema vähipaikme raames antakse ülevaade sümptomitest ning lihtsamate uuringute tulemustest, mis viitavad vähikahtlusele. Lisaks antakse juhised kiireks patsientide liikumiseks esmatasandilt vähikeskusesse.

KAVA

09:00-09:30 Miks on pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine oluline? Jana Jaal, TÜ KMI onkoloogia kaasprofessor

09:30-10:00 Pahaloomulised kasvajad Eestis. Madis Joonsalu, onkoloog, TÜ KMI onkoloogia assistent

10:00-11:00 Rinnavähi õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Kersti Kallak, onkoloog, TÜ KMI onkoloogia assistent

11:00-12:00 Kopsuvähi õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Jana Jaal, TÜ KMI onkoloogia kaasprofessor

12:00-13:00 Lõuna.

13:00-14:00 Kolorektaalvähi õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Marju Kase, onkoloog, TÜ KMI onkoloogia lektor

14:00-15:00 Eesnäärmevähi õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Jelizaveta Junninen, onkoloog, TÜ KMI onkoloogia doktorant

15:00-16:00 Naha pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Jaanika Narits, onkoloogia resident, TÜ KMI onkoloogia doktorant

16:00-16:30 Kuidas tagada patsientide kiire liikumine esmatasandilt vähikeskusesse? Jana Jaal, TÜ KMI onkoloogia kaasprofessor

16:30-17:00 Kursuse kokkuvõte.

 

#täiendusõpe

15.02.-15.04.2023 Unehäired, kaasaegne käsitlus

TÜ KMI täiendkoolitus 15.02.-15.04.2023 Unehäired, kaasaegne käsitlus
#täiendusõpe

09.05. - 15.05.23 Immunohistokeemia ja immunoelektronmikroskoopia

09.05. - 15.05.23 täiendkoolitus: Immunohistokeemia ja immunoelektronmikroskoopia
#täiendusõpe

24.05.23 Mikrobioota ja tervis

24.05.23 täiendkoolitus: Mikrobioota ja tervis