09.05. - 15.05.23 Immunohistokeemia ja immunoelektronmikroskoopia

Kuraatorid: 

Kaasprofessor Piret Hussar, M.D., D.M.Sci, Histoloogia ja embrüoloogia õppetool, Anatoomia osakond, Bio-ja siirdemeditsiini instituut; lektor Tõnu Järveots, Vet.D., M.Vet.Sci, Morfoloogia osakond, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Eesti Maaülikool

Sihtrühm: doktorandid, teadurid, arstid

Maht: 15 TP/15 tundi

Hind: 120 EUR

REGISTREERU

Eesmärgid: Kursus annab põhiteadmisi immunohistokeemia ja immunoelektronmikroskoopia meetodite kohta. E-kursus toetab loengutes õpitu omandamist võimaldades oma teadmisi kontrollida loengu käigus esitatud vahe-testide abil. Laboratoorsed praktilised tööd aitavad kinnistada teoreetilisi teadmisi vastavate meetodite kohta.Kursuse õpitegevused on jaotatud e-loenguteks ja auditoorseteks laboratoorseteks praktilisteks töödeks.

Õpiväljundid: Kursuse käigus omandavad kursusel osalejad teadmisi immunohistokeemias ja immunoelektronmikroskoopias enim kasutatavate meetodite kohta. Kursuse läbinud omavad teadmisi erinevate IHK ja IEM meetodite kohta, tunnevad preparaatide valmistamise põhimõtteid ja oskavad preparaate mikroskopeerida. 

E-kursus TÜ Moodles 09.05.-14.05.23:

Selle aja vältel on võimalik enne laboratoorset praktilist õpet tutvuda kursuse loengute materjalidega ja sooritada e-õppe osa läbimist tõendav lõputest.

  • Immunohistokeemia (IHK): mõisted, immunoensümaatilised värvimismeetodid (direktsed, indirektsed, ensüüm-immuunkompleks meetodid, avidiin-biotiin meetodid), katsetulemuste kontrollimine (kaasprof. Piret Hussar)
  • Immunoelektronmikroskoopia (IEM): tutvustus, sobiva tehnika valiku üldpõhimõtted, peamised reeglid immunokuld-tehnikas, IEM protokollid, uurimismaterjali ettevalmistus, võimalike tulemuste interpreteerimine (lektor Tõnu Järveots)
  • Teadmiste test: Enne auditoorset, praktilist, õpet tuleb e-kursusel sooritada mitteeristav e-lõputest.  Test koosneb kahest osast (IHK ja IEM) ja mõlemat testi on võimalik sooritada mitu korda. Kursuse läbimiseks tuleks sooritada teste seni kuni mõlema testi-osa vastustest 51% on vastatud õigesti. Lõputestis on esitatud küsimusi, millel võib olla üks või mitu õiget vastusevarianti. Tagasisidet testi tulemuste kohta saate automaatselt peale testi sooritamist.

Kontaktõpe 15.05.23kogunemine  kl.9:30 EMÜ VLI morfoloogia osakonnas.

KAVA

9.30-12.30 Sissejuhatus, praktiliste sessioonide tutvustus. IEM praktiline töö ja IHK praktilise töö I osa; kaasprof. Piret Hussar ja lektor Tõnu Järveots

12.30-13.30 Lõunapaus

13.30-16.30 IHK praktilise töö II osa; kokkuvõtted ja kursuse lõpetamine; kaasprof. Piret Hussar

 

REGISTREERU