Spirograafia – miks ja kuidas seda teha?

Kuraator: kaasprofessor Jana Kivastik, med dr Rain Jõgi

Maht: 15 täienduspunkti (piiratud osavõtjate arvuga, maksimaalselt 20 osalejat)

Toimumise aeg ja koht: e-kursus 18.03-17.04.24 + auditoorne seminar Tartus 18.04.24

Sihtgrupp: arstid (pulmonoloogia, allergoloogia-immunoloogia, pediaatria, peremeditsiin jt), spirograafiat läbi viivad õed, pereõed

Hind: 194 EUR

 

REGISTREERU

Kursuse eesmärgiks on anda arstidele ja õdedele spirograafia läbiviimiseks ja interpreteerimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Kursusel käsitletakse hingamiselundite anatoomia ja füsioloogia teemasid, mis on olulised haiguslike muutuste mõistmisel, ning tutvustatakse hetkel kehtivaid standardeid spirograafia kvaliteetseks läbiviimiseks. Samuti summeeritakse ERS (European Respiratory Society) soovitused normväärtuste valikuks ning obstruktsiooni ja restriktsiooni diagnoosimiseks.

Kursus toimub e- koolitusena Moodle õpikeskkonnas ajavahemikus 18.03-17.04 (9 tundi õpet videoloengute ja testidega), auditoorne 6-tunnine koolituspäev toimub 18.04.24 Tartus ja sisaldab praktilist koolitust väikestes rühmades. Moodle koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel. Sertifikaadi saamiseks peab iga osaleja kursuse lõpus sooritama internetipõhise testi.

Kursusel osalenu:

  • tunneb aparatuuriga seotud infektsioonikontrolli ja kvaliteedinõudeid,
  • teab sobivuse ja korratavuse kriteeriume spirograafia läbiviimiseks,
  • oskab läbi viia ning hinnata bronhodilataatortesti,
  • oskab võrrelda saadud tulemusi normväärtustega ning hinnata, kas on tegemist normaalse, obstruktiivsete või restriktiivsete muutustega spirogrammiga

KAVA:

E-õpe Moodle õpikeskkonnas 18.03.-17.04.2024

(videoloengud ja testid, ühe kuu jooksul kokku 9 tundi)

  • 18.03.24 - 24.03.24  Sissejuhatus ja spirograafia läbiviimiseks vajalikud teadmised anatoomiast ja füsioloogiast. Spirograafia põhimõte, tulemuste kujutamine mahu-aja ja voolu-mahu graafikul. Mõõdetud suurused (FVC, FEV1, PEF jt), 3 tundi
  • 25.03.24 - 31.03.24 Näidustused ja vastunäidustused, patsiendi ettevalmistamine (medikatsioon, pikkus ja kaal, andmete registreerimine). Aparatuur (spirograafide tüübid, kvaliteedi-nõuded, kalibratsiooni kontroll, hooldus, hügieen, infektsioonikontroll), 2 tundi
  • 01.04.24 - 07.04.24 Testi läbiviimine ja kvaliteedinõuded (sobivuse ja korratavuse kriteeriumid, erinevad vead ja kuidas neid korrigeerida). Bronhodilataatortest (ka ravimi õige manustamine), 2 tundi
  • 08.04.24 - 14.04.24 Normväärtused, tegelike tulemuste võrdlemine nendega. Tulemuse interpreteerimine (obstruktiivne või restriktiivne muutus, ülemiste või alumiste hingamisteede obstruktsioon), 2 tundi

Auditoorne koolituspäev Tartus 18.04.2024

18. aprillil toimub auditoorne töö Tartus Riia 167 (kaardilink), Eisenschmidti majas algusega kell 11.00.

11.00-12.30 Sissejuhatus, koolituspäeva sessioonide tutvustus. Praktiline sessioon: aparatuur, kalibratsiooni- ja infektsioonikontroll, testi läbiviimine (ka bronho-dilataatortest), Rain Jõgi, Jana Kivastik, Katrin Kiili, Ira Laanelepp

12.30-13.15 Praktiline sessioon: testi tehnilise kvaliteedi hindamine, normväärtuste kasutamine, näidisspirogrammide vaatamine, Jana Kivastik

13.15-14.15 Lõunapaus (lähimad söögikohad on TÜ ja Tervishoiukõrgkooli õppehoonetes või Lõunakeskuses),

14.15-15.45 Testi tulemuste interpreteerimine (näidetega), Rain Jõgi

15.45-16.30 Kokkuvõte, küsimused, kursuse lõputesti nõuete tutvustamine, Rain Jõgi, Jana Kivastik, Katrin Kiili, Ira Laanelepp