Spirograafia – miks ja kuidas seda teha?

Kuraator: kaasprofessor Jana Kivastik, med dr Rain Jõgi

Maht: 15 täienduspunkti (piiratud osavõtjate arvuga, maksimaalselt 20 osalejat)

Toimumise aeg ja koht: e-kursus 16.10.-15.11.2023 + auditoorne seminar Tartus 16. novembril 2023

Sihtgrupp: arstid (pulmonoloogia, allergoloogia-immunoloogia, pediaatria, peremeditsiin jt), spirograafiat läbi viivad õed, pereõed

Hind: 194 EUR

KURSUS ON TÄITUNUD! Järjekorda lisamiseks kirjutage taiendus@med.ut.ee

 

 

Kursuse eesmärgiks on anda arstidele ja õdedele spirograafia läbiviimiseks ja interpreteerimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Kursusel käsitletakse hingamiselundite anatoomia ja füsioloogia teemasid, mis on olulised haiguslike muutuste mõistmisel, ning tutvustatakse hetkel kehtivaid standardeid spirograafia kvaliteetseks läbiviimiseks. Samuti summeeritakse ERS (European Respiratory Society) soovitused normväärtuste valikuks ning obstruktsiooni ja restriktsiooni diagnoosimiseks.

Kursus toimub e- koolitusena Moodle õpikeskkonnas ajavahemikus 16.10. -15.11.23 (9 tundi õpet videoloengute ja testidega), auditoorne 6-tunnine koolituspäev toimub 16.11.2023 Tartus ja sisaldab praktilist koolitust väikestes rühmades. Moodle koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel. Sertifikaadi saamiseks peab iga osaleja kursuse lõpus sooritama internetipõhise testi.

Kursusel osalenu:

  • tunneb aparatuuriga seotud infektsioonikontrolli ja kvaliteedinõudeid,
  • teab sobivuse ja korratavuse kriteeriume spirograafia läbiviimiseks,
  • oskab läbi viia ning hinnata bronhodilataatortesti,
  • oskab võrrelda saadud tulemusi normväärtustega ning hinnata, kas on tegemist normaalse, obstruktiivsete või restriktiivsete muutustega spirogrammiga

 

 

12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppe kursus (baaskursus)

12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (baaskursus)

Veresoontekirurgia täiendkoolitus

Veresoontekirurgia täiendkoolitus

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi