Patsiendiohutus ja teisene kannatanu

Kursuse kuraator: kaasprofessor Kaja Põlluste, TÜ sisekliiniku kaasprofessor, COST (European Cooperation in Science & Technology) võrgustiku ”CA19113 – The European Researchers' Network Working on Second Victims“ juhtkomitee liige

Kursuse toimumise ajad: 

1)  20.04.23 Tartus

2) 11.05.23 Tallinnas

Kursuse maht: 7 TP

Hind: 115 EUR

Sihtrühm: Interdistsiplinaarne kursus, kuhu on oodatud kõik tervishoiuasutuste töötajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja kaasa rääkida teisese kannatanu teemal; kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid, kelle tööülesanded on seotud kvaliteedi ja patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisega tervishoiuasutuses; tervisevaldkonna spetsialistid ja ametnikud, kelle töö on seotud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutusega. Kasuks tulevad algteadmiseks patsiendiohutusest.

Kursus  sobib  ka  ühe  organisatsiooni  töötajate  koolituseks  organisatsioonile  sobival  ajal ja sobivas kohas

REGISTREERU

Ükski tervishoiutöötaja, kes tegeleb patsientidega, ei ole täielikult kaitstud olukorra eest, kus tema tegevuse vahetuks tulemuseks on olukord, kus patsient on saanud tõsise tervisekahjustuse või veelgi halvemal juhul lõpeb juhtum patsiendi surmaga. Sellisele olukorrale järgnevad sageli küsimused: Kes oli süüdi? Kuidas peaks süüdlast karistama?

Hoopiski harvem küsitakse: Mida tunneb kolleeg, kelle käe läbi patsiendile kahju tekkis? Kuidas ta hakkama saab? Kuidas me saame teda aidata?

Nende küsimuste üle arutleme kursusel „Patsiendiohutus ja teisene kannatanu“. Räägime, kes on teisene kannatanu (second victim) ning missugused võivad olla patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks. Maailmapraktika näidete varal analüüsime, missugused on võimalused teisese kannatanu toetamiseks ja abistamiseks Eesti tervishoiusüsteemis ning kuidas paremini rakendada õiglase suhtumise (just culture) põhimõtet organisatsiooni patsiendiohutuskultuuri arendamisel.

Kursuse eesmärk:

 • selgitada teisese kannatanu mõistet ja olemust;

 • selgitada, missugused võivad olla patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks;

 • kirjeldada maailmapraktika näitel teisese kannatanu toetamiseks kavandatavaid tegevusi;

 • analüüsida teisese kannatanu toetamise võimalusi Eesti tervishoiusüsteemis.

 

Õpiväljundid

Kursuse läbinud inimene

  • saab aru teisese kannatanu mõistest ja oskab kirjeldada kahjujuhtumi tagajärgi tervishoiutöötaja ja organisatsiooni jaoks;

  • omab ülevaadet teisese kannatanu toetamise võimalustest;

  • oskab leida võimalusi teisese kannatanu toetamiseks ja abistamiseks oma organisatsioonis.

Teemad

 • Teisene kannatanu: mõiste ja olemus.
 • Patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks.

 • Organisatsioonikultuur, teisene kannatanu ja õiglane suhtumine.

 • Organisatsiooni võimalused teisese kannatanu toetamiseks ja abistamiseks.

Koolituse kava:

Image
Patsiendiohutuse_täienduskoolituse kava

REGISTREERU

Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

Proktoloogiline haige

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolitus Proktoloogiline haige

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda