Närvikliiniku residentuur

Residentuuritsükli planeerimiseks neuroloogia osakonnas palun kokku leppida

kaasprofessor Sulev Haldrega sulev.haldre@ut.ee.

Residentuuritsükli planeerimiseks neurokirurgia osakonnas palun kokku leppida

kaasprofessor Tõnu Rätsepaga tonu.ratsep@ut.ee.

Residentuuriprogrammid: neuroloogia ja neurokirurgia.