Kliinilise õpetamise baaskursus

Kursused toimuvad haiglate baasil.

Kursuse maht on 16 tundi.

Kuruse hind 3550 EUR/grupp (kuni 20 osalejat)

Võimalus liituda mõne haigla grupiga (personaalne hind: 194 EUR)

12.09 - 26.10.23 (auditoorne koolitus 26.09 Põhja-Eesti Regionaalhaiglas); koolitaja on: Anu Sarv, TÜ õpetamisoskuste konsultant;

14.11 - 29.12.23 (auditoorne koolitus 29.11.23 Lääne-Tallinna Keskhaiglas), koolitajad on: Anu Sarv, TÜ õpetamisoskuste konsultant; Joel Lumpre, kliinilise praktika koordinaator;

REGISTREERU

Kursuse eesmärgiks on tagada juhendavale arstile teadmised, oskused ja hoiakud töökohal (residentide) õpetamiseks, konstruktiivse tagasiside andmiseks ja õppija refleksiooni toetamiseks.

Kursuse õpiväljundid on järgmised. Kursuse läbinu:

  • mõistab enda rolli juhendajana,
  • on valmis rakendama õppijakeskset lähenemist juhendamisele,
  • oskab valida juhendatavast lähtuva juhendamisstiili ja seda rakendada,
  • oskab anda tagasisidet, mille eesmärk on kujundada õppija arengut ning
  • oskab soodustada õppija refleksiooni.

Kursus jaotub kolmeks loogiliseks osaks: eeltöö, koolituspäev ja järelülesanne. Kõigi kolme osa mõttega läbitöötamine võtab Sinult kokku umbes 16 akadeemilist tundi (ehk 12 astronoomilist tundi). Mõtle - et saada heaks juhendajaks, kulub ainult 1 valve!

  1. Eeltöö kursusele toimub TÜ Moodles https://moodle.ut.ee , kus tutvutakse teemaga. Eeltööks on tagasiside ülesanne, kus tuleb kirjeldada väärtust (value) või hoiakut (attitude) või õpetamisalast põhimõtet (principle), millest õppija ise juhendajana juhindub.
  2. Auditoorne koolitus 8 tundi
  3. Järeltöö TÜ Moodles https://moodle.ut.ee : juhendamistöö reflekteerimine

Auditoorse tööpäeva kava:

Kell

Teemaplokk

10:00 - 11:30

Esimene teemaplokk on sissejuhatus töökeskkonda, suhete loomine meeskonnas ja õppe eesmärgistamine.

Kliinilises töökeskkonnas õpetamisel on üks väga oluline lüli - õppija ja õpetaja suhe algab ja areneb keset kiiret tööpäeva, mistõttu on oluline, et läheneksime õppijaga meeskonna loomisesse, töö-ja õppekeskkonna arendamisesse ning õppe eesmärgistamisesse teadlikult. Koolitusel arutame ka, kuidas kujundada õppimist soosivaid hoiakuid kliinilises töökeskkonnas.

11:45 - 13:15

Teine teemaplokk keskendub konstruktiivsele ja õppimist toetavale tagasisidele.

Tagasiside on oluline õppeprotsessi osa, mida võiks olla pigem enam kui vähem. Milline on õppimist soodustav tagasiside, kuidas seda anda jooksvalt igapäeva tööprotsessi käigus nii, et see oleks konstruktiivne ning asjakohane, seda koolituse käigus harjutame. 

14:00 - 15:30

Kolmas teemaplokk puudutab kahte teemat: refleksiooni ja kogemustest õppimist ning motivatsiooni ja erinevaid juhendamisstiile.

Refleksioon tähendab siin kontekstis omaenda tegevuse või kogemuse teadlikku analüüsimist. Reflekteerimine aitab näiteks tuvastada kogemusest selle, mis läks ootuspäraselt ning selle, mis ei läinud ootuspäraselt. Ja mis kõige tähtsam - miks nii läks!

Motivatsioon on aga kõige alus! Et seda paremini mõista, arutame, kuidas juhendada erineva motivatsiooni ja oskustega juhendatavaid selliselt, et suureneksid oskused ning säiliks ja suureneks õpimotivatsioon.

15:35 - 17:00

Neljas teemaplokk on pühendatud sotsiaalsele õppimisele ning siin tekib osalejatel võimalus õppida üksteise kogemustest selle koolituspäeva vältel.

Kursuse on disaininud ja seda viivad läbi Joel Lumpre, Helen Reim, Ruth Kalda ja Anu Sarv. Olulisel määral on kursuse disainimisele kaasa aidanud Liivi Maddison, Anni Leedo, Kadri Margus, Kaie Stroo, Kärt Pielberg, Raine Pilli, Eva Antsov, Käthlin Vahtel ja Katrin Elmet.

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

Kardioloogia kursus

TÜ kliinilinse meditsiini instituudi täienduskursus kardioloogiast

Kardiopulmonaalse taastusravi kursus

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskoolitus Kardiopulmonaalse taastusravi kursus