Kliinilise õpetamise baaskursus

Kursused toimuvad haiglate baasil. Võimalus liituda mõne grupiga. 

Hind: 194 EUR

25.04. - 09.06.2023 e-kursus +  auditoorne 9. mai Põhja-Eesti Regionaalhaigla

26.04. - 10.06.2023 e-kursus +  auditoorne 10. mai Ida-Tallinna Keskhaigla

REGISTREERU

Kursuse eesmärgiks on tagada juhendavale arstile teadmised, oskused ja hoiakud töökohal (residentide) õpetamiseks, konstruktiivse tagasiside andmiseks ja õppija refleksiooni toetamiseks.

Kursuse õpiväljundid on järgmised. Kursuse läbinu:

  • mõistab enda rolli juhendajana,
  • on valmis rakendama õppijakeskset lähenemist juhendamisele,
  • oskab valida juhendatavast lähtuva juhendamisstiili ja seda rakendada,
  • oskab anda tagasisidet, mille eesmärk on kujundada õppija arengut ning
  • oskab soodustada õppija refleksiooni.


Kursus jaotub kolmeks loogiliseks osaks: eeltöö, koolituspäev ja järelülesanne. Kõigi kolme osa mõttega läbitöötamine võtab Sinult kokku umbes 16 akadeemilist tundi (ehk 12 astronoomilist tundi). Mõtle - et saada heaks juhendajaks, kulub ainult 1 valve!

Kursuse on disaininud ja seda viivad läbi Joel Lumpre, Helen Reim, Ruth Kalda ja Anu Sarv. Olulisel määral on kursuse disainimisele kaasa aidanud Liivi Maddison, Anni Leedo, Kadri Margus, Kaie Stroo, Kärt Pielberg, Raine Pilli, Eva Antsov, Käthlin Vahtel ja Katrin Elmet.

REGISTREERU

#täiendusõpe

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi
#täiendusõpe

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus

Kaasaegne kroonilise valu interdistsiplinaarne käsitlus
#täiendusõpe

Antibiootikumravi haiglas

Antibiootikumravi haiglas